CENTAR ZA INFORMATIVNU DEKONTAMINACIJU

Kontakt

Aleja Sv. Save 24
Bosnia & Herzegovina


Telefon:
Faks:
E-mail:
buka(et)blic.net

78000 Banja Luka, RS

+387 51 222 210

+387 51 222 210

info(et)6yka.com

Rješenjem Ministarstva informisanja Republike Srpske broj 01-672-1/00 od 11.10.2000. javno glasilo BUKA Banja Luka, sa sjedištem u ulici Romanijska 4 upisano je u registar javnih glasila pod rednim brojem 383. Magazin nije oslobođen poreza na promet.