Žene u bh. politici: Konkretnije, ali nevidljive

Nedavno održani lokalni izbori nametnuli su još jednom pitanje političke participacije žena u BiH. Ponovila se poznata praksa: žene nisu bile dovoljno zastupljene u predizbornim kampanjama, a rezultati lokalnih izbora oslikali su tu nezastupljenost,…