Samsung

Samsung objavio uzrok incidenata s uređajima Galaxy Note 7

Samsung je također formirao Savjetodavno tijelo za baterije, a koje čine vanjski savjetnici, akademski i istraživački stručnjaci kako bi osigurali da se održava jasna i objektivna perspektiva o sigurnosti i inovativnosti baterija