San i java: Zarovi i feredže u četvrtastim glavama

Bez obzira na sve ideološke kontroverze, sada se pouzdano može govoriti o tome, da je državna strategija Titove Jugoslavije u segmentima ostvarivanja društvene pravednosti, socijalne zaštite i slobodnog pristupa obrazovanju, generalno dramatično…