spomenici u kanalizaciji

Dragan Bursać: Valja nama preko govana!

Da znamo, koliko ne znamo, barem malo bi se sramotili, barem neko bi javno osudio što smrad fekalija vonjem kupa legendarnog kamenog spavača.