„Mediji i građani na izborima“

Ispitivanje javnog mnjenja: Opšti je utisak da izbori u BiH nisu pošteni

Anketa pokazuje da građani često glasaju za iste političke opcije i samo mali dio se opredjeljuje za kandidate na osnovu prethodnih rezultata. Mladi vjeruju internetu, stariji od 50 godina televiziji kao izvoru. Većina ispitanih građana ne vjeruje nikome,…