Ljubav: Sinko, ona ne zna ko sam ja, ali ja znam ko je ona


Ljubav: Sinko, ona ne zna ko sam ja, ali ja znam ko je ona
Djed koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stare i nemoćne osobe kako bi nahranio svoju ženu

 

Novinar koji je bio u posjeti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu pa je upitao djeda za razlog njenog boravka u domu za stare osobe, a on mu je rekao da ona već duže vrijeme boluje od alzhajmerove bolesti, da ima teški poremećaj zaboravljanja i da nikoga ne poznaje.

 

Novinar ga upita ponovo: “Pa dobro, a je l’ se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vrijeme, s obzirom da ste stari?“Djed odgovori: “Ne, ona čak   mene  ne poznaje više,  ima već pet godina.“
Novinar iznenađeno upita: “Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž, ima ovdje ko će se brinuti o njoj!“
Djed pruži svoju ruku, pomiluje novinara  po kosi i reče: “Sinko, ona ne zna ko sam ja, ali ja znam ko je ona!“

 

Izvor: nepoznati autor