Povećan broj slučajeva kršenja ljudskih  prava  LGBTI osoba
Foto: Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo 17. maj 2016.

Rozim izvještajem utvrđeno:

Povećan broj slučajeva kršenja ljudskih prava LGBTI osoba

Piše: Maja Isović Dobrijević

U odnosu na 2014. godinu, 2015. nije donijela značajnu promjenu za stanje ljudskih prava LGBTI osoba: broj slučajeva diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije nije se smanjio.

“U  odnosu  na  2014.  godinu,  2015.  nije  donijela  značajnu  promjenu  za  stanje  ljudskih prava LGBTI osoba: broj slučajeva diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne  orijentacije koju je Sarajevski otvoreni centar dokumentovao nije se smanjio. Dapače, broj  slučajeva  kršenja  ljudskih  prava  lezbejki,  gejeva,  biseksualnih,  transrodnih  i  interspolnih (LGBTI) osoba se povećao. Također se povećao broj LGBTI osoba koje su kontaktirale Sarajevski otvoreni centar u potrazi za pomoći pri traženju azila, promjeni oznake  spola  u  dokumentima  i  u  adekvatnoj  psihološkoj  podršci  (što  je  posebno naglašeno u slučaju trans* osoba koje prolaze kroz tranziciju – prilagodbu spola). Također, pomoć smo pružali i pri vađenju dokumenata koji su potrebni da bi se sklopio brak/istospolno partnerstvo u državama u kojima je to moguće. Sve ukazuje na to da se nisu desile nikakve strukturalne promjene koje bi značajno utjecale na poboljšanje kvaliteta života LGBTI osoba i njihovu inkluziju u bh. Društvo”, jedan je od zaključaka Rozog izvještaja 2016. Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT), organizacije Centar za mlade KVART iz Prijedora, te Oštra Nula, Banjalučko udruženje kvir aktivista i UNSA GETO iz Banjaluke, a u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, 17. maja u Banjaluci predstavili su glavne zaključke Rozog izvještaja 2016.

Branko Ćulibrk iz Centra za mlade KVART podsjetio je da je 17. maja 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija zvanično ukinula homoseksualnost sa liste oboljenja.

“Pored toga što se povećao broj diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, a povećao se i broj osoba koje su  prijavljivale slučajeve diskriminacije. Povećao se i broj LGBT osoba koje su tražile azil, kako u evropskim zemljama, tako i u SAD-u i Kanadi. Kada je riječ o pomacima u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, u decembru prošle godine Vlada RS usvojila je Godišnji plan za implementaciju Gender akcionog plana za 2016. godinu u kojem se, između ostalog, nalaze i specifične mjere za zaštitu prava LGBT osoba, a u martu ove godine to isto radi i Vlada Federacije BiH”, rekao je Branko Ćulibrk.

On je rekao da se Rozim izvještajem određuju i prioritetne mjere koje se moraju preduzeti, a to je prije svega adekvatna regulacija krivičnog zakona za zločine počinjene iz mržnje u FBiH, jer zločin iz mržnje u Federaciji BiH nije regulisan krivičnim zakonom. Ovakva regulacija neophodna je i radi strožijeg kažnjavanja ovih krivičnih djela, ali i zbog harmonizacije Krivičnog zakona FBiH i krivičnih zakona Republike Srpske i Brčko distrikta, u kojima su ova krivična djela regulisana od 2010. godine

“Potrebno je odraditi i akcioni plan za ravnopravnost LGBTI osoba. Iako je to urađeno kroz Godišnje akcione planove, to je djelimično i preporuka Izvještaja - da bi se trebao uraditi plan koji bi se isključivo odnosio na ravnopravnost LGBTI osoba”, objasnio je Ćulibrk i dodao da bi se trebalo raditi  na zakonskom uređivanju osoba istog pola i na Zakonu o rodnom identitetu.

“LGBTI osobe, a samim tim i istospolni parovi bosanskohercegovačka su realnost i sastavni  dio  društva.  Nažalost,  važeći  pravni  okvir  ne  normira  njihove    međusobne odnose.  Istospolne  stabilne  emocionalne  zajednice  porodičnog  života  tako  nemaju mogućnost koristiti svoja ustavom garantovana prava na ličnu slobodu i sigurnost, na privatni i porodični život odnosno dom, na zasnivanje porodice, zaštitu stečene imovine ili na slobodu kretanja i prebivališta isključivo zbog svoje seksualne orijentacije. Kao članica Vijeća Evrope koja teži ulasku u Evropsku uniju, BiH će u narednom periodu morati usvojiti zakonski okvir tako da reguliše porodična prava istospolnih parova u BiH”, stoji u Rozom izvještaju za 2016. godinu.

Branko Ćulibrk je rekao da je institucionalni okvir za zaštitu od diskriminacije i dalje izrazito slab, jer i dalje se ne prikupljaju  i ne  prate  informacije  o  diskriminaciji.

“Dosadašnji predmeti na sudovima koji se odnose na diskriminaciju pokazuju da sudski postupci nisu efikasni  jer je u nekim slučajevima potrebno i do tri godine da se riješe. Nije poznato da se vodi ijedan slučaj diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.  Istraživanja pokazuju da LGBTI osobe nemaju povjerenja u pravosudni sistem i da institucije ne rade na sticanju povjerenja LGBTI zajednice”, istakao je Ćulibrk.

U izvještaju je istaknuto da je Zakonom  o  zabrani  diskriminacije  predviđeno  da  Odjel  za eliminaciju  svih  oblika  diskriminacije  pri  Instituciji  ombudsmena  BiH dobije posebna budžetska sredstva za ovu svrhu, što se nikad nije desilo.
“Institucija ombudsmena BiH nije pristala niti je odbila da radi na specijalnom izvještaju o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH, uprkos višestruko ponovljenom zahtjevu organizacija civilnog društva. Tek nakon što je Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na tematskoj sjednici 19. maja 2015. uputila zahtjev da se radi na specijalnom izvještaju, Institucija ombudsmena je prihvatila takvu obavezu. Zabrinjava da i nakon godinu dana izvještaj nije finaliziran. Generalno, Institucija ombudsmena nema kapacitete za intenzivno zagovaranje prava LGBTI osoba. Imajući na umu da se ovdje radi o jedinoj nezavisnoj instituciji za ljudska prava, ta činjenica dodatno zabrinjava, jer nema drugih institucionalnih aktera koji bi mogli preuzeti aktivniju ulogu”, piše u izvještaju.

 

Press konferencija u Banjaluci, 17. maj 2016.

 

Predrag Raosavljević, pomoćnik ombudsmena i šef Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije Institucije ombudsmena za ljudska prava rekao je da je broj žalbi koju Institucija ombudsmena prima na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje na veoma niskom novou, ali slaže se sa podacima iz Izvještaja da su slučajevi diskriminacije u porastu.

“Od 2009. godine do danas, imali smo oko 40 žalbi na osnovu sekusalne orijentacije i rodnog identiteta i po svim tim žalbama smo postupali i donijeli konkretne preporuke na koji način da se isprave povrede prava. Žalbe se uglavnom odnose na govor mržnje, na sprječavanje slobode okupljanja, neadekvatne komentare i izjave, često iz domena javnog diskursa, a imali smo nekoliko slučajeva fizičkog nasilja pa smo tražili pravovremenu i adekvatnu intervenciju organa za provođenje zakona”, rekao je Raosavljević i potvrdio je da do sada nije izrađen specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba, ali je Institucija ombudsmena preuzela veliki niz aktivnosti na izradi tog izvještaja u proteklih pola godine i finaliziranje izvješataja je izvjesno.

“U pogledu krivičnih djela iz mržnje u Federaciji BiH Institucija ombudsmena je podnijela inicijativu Parlamentu 2012. godine, a neposredno nakon toga dobili smo pozitivan odgovor iz Parlamenta da je ta inicijativa načelno prihvaćena i da je upućena u parlamentarnu procedure. Mislim da je usvojena na predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a ostalo je još da se usvoji u Domu naroda federalnog parlamenta nakon čega bi te izmjene postale dio krivičnog zakona”, istakao je Raosavljević.

Dodao je da je veoma mali broj slučajeva koji su dobili sudski epilog, što dodatno obeshrabruje žrtve da prijavljuju ovakve slučajeve, i da na rješavanju tog problema treba dodatno raditi kroz vidove edukacije, zagovaranja, a možda čak i izdavanja konkretnih preporuka.

U Rozom izvještaju stoji da je Istraživanje koje je u BiH u 2015. godini proveo National Democratic Institute  pokazalo da  je 51% LGBTI osoba doživjelo diskriminaciju na osnovu svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

“Sarajevski  otvoreni  centar  je  u  2015.  godini  dokumentovao 103  slučaja govora mržnje i pozivanja na mržnju i nasilje, i 20 slučajeva krivičnih djela i incidenata  motivisanih  predrasudama  na  osnovu  seksualne  orijentacije  i/ili  rodnog  identiteta. Od januara do marta 2016. godine Sarajevski otvoreni centar dokumentovao je 23 slučaja govora mržnje i pozivanja na nasilje i mržnju, te 2 slučajakrivičnih djela i incidenata motivisanih predrasudama na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identitet. Slučajevi krivičnih djela počinjenih iz mržnje varirali su od ucjena i prijetnji, uvredljivih grafita, proganjanja i zastrašivanja, nasilja u porodici do fizičkog nasilja”, piše u Izvještaju.

MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Između ostalog, u ovom Izvještaju piše da je i način medijskog  izvještavanja  tokom  2015.  godine  pokazao  nedovoljno snažan napredak, što se ogleda u povećanju broja članaka koji na neutralan način predstavljaju LGBTI osobe i teme, a trend koji najviše zabrinjava jeste neadekvatno i sporo procesuiranje napada na LGBTI osobe, uglavnom u slučajevima u kojima one koriste pravo na javno okupljanje: slučaj Merlinka iz 2014. godine, te slučaj napada na posjetitelje Art kina Kriterion.

Milkica Milojević, novinarka i predsjednica Udruženja BH novinari rekla je da se novinarska zajednica nije dočekala “na noge” kada su ljudska prava uopšte, a pogotovo kada je riječ o LGBT osobama i drugih ugroženih i marginalizovanih grupa.

“Istraživanjem koje Udruženje BH novinari i Fondacija Friedrich Ebert godinama radi pokazuje se da bh. građani najviše vjeruju medijima, vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, što je vrlo čudan poredak. Prema mom mišljenju, glavni stub vjerovanja javnosti odnosi se na vjerske zajednice, a za medije i organizacije civilnog društva se opredjeljuju jer je im se to čini kao poželjano. U društvu u kojem se i dalje najviše vjeruje televiziji, od svih drugih medijskih mogućnosti, jer ljudi i dalje sjede pred televizorima i čekaju pola 8 da bi im centri moći kažu šta trebaju misliti, teško je očekivati da se mijenja svijest o ljudskim pravima”, rekla je Milkica Milojević.

U Izvještaju stoji da je Sarajevski otvoreni centar u 2015. godini pratio 9 dnevnih novina i 26 sedmičnih/ mjesečnih magazina.

“Od ukupnog broja objavljenih tekstova u štampanim medijima (563 članka), najviše je bilo neutralnih (421), nakon čega slijede pozitivni (73), te negativno (69) ocijenjeni tekstovi, kod kojih je primijećeno opadanje u odnosu na prošlu  godinu.  Praćen  je  i  informativni  program  (vijesti  i  dnevnici)  24  televizijske stanice, na kojima je objavljeno ukupno 43 priloga, od čega najviše neutralnih (31), nekoliko pozitivnih (8) i nekoliko negativnih (4) priloga. Sarajevski otvoreni centar pratio je i 24 portala. Od ukupnog broja članaka u online medijima (528 članaka), najviše je neutralnih (350), manje pozitivnih (119) i najmanje negativnih (49)”, piše u Izvještaju.

Dalje se napominje da je tokom prošle godine najveći broj objavljenih vijesti bile agencijske vijesti koje se preuzimaju iz svjetskih i regionalnih medija.

“Vijesti iz BiH su manje zastupljene. Upravo zbog ovakvog pristupa medija, iz svijeta najčešće do nas dolaze samo senzacionalističke vijesti ili vijesti iz crne hronike, uglavnom o napadima koji su se desili tokom parada ponosa ili nekih drugih LGBTI događaja. Kao i prethodnih godina, još uvijek je izražen problem s neznanjem medija prilikom izvještavanja o LGBTI temama, što znači da se ne radi nužno o njihovoj lošoj namjeri. Međutim, sve ukazuje na potrebu da se radi na dodatnoj edukaciji kada je u pitanju izvještavanje o marginalizovanim grupama, u ovom slučaju o LGBTI temama”, piše u Rozom izvještaju.

PREZENTACIJA U SARAJEVU

 

Prezentacija u Sarajevu

 

Sarajevski otvoreni centar je u utorak održao prezentaciju Rozog izvještaja u Sarajevu. Prezentacija je održana u Mediacentru su bile i Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške, Marie Bergström, šefica razvojne saradnje Ambasade Švedske, kao i Mary Ann Hennessey šefica ureda Vijeća Evrope u BiH i direktorica Gender Centra FBiH, Ana Vuković.

Na prezentaciji u Sarajevu istaknuti su pomaci u protekloj godini, prvenstveno u saradnji sa institucijama, ali i ono na čemu i dalje treba raditi – efikasnije procesuiranje napada na LGBTI osobe i mjesta okupljanja, sankcionisanje govora mržnje, pravni okvir za istospolne zajednice, kao i regulisanje stanja transrodnih osoba.


Kompletan Rozi izvještaj možete pročitati OVDJE


Tekst nastao u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske.

 

 

 

 

 

Komentari na tekst (2)
Ed
Objavljeno:
Još jedan sjajan naslov. Ne prestajete me obveseljavati ovih dana. :)
Objavljeno:
OTVORENO PISMO OBICNOG COVEKA: Uvazeni clanovi LGBT populacije prije svega RS, Srbije , a i druhih zemalja. Zivimo u istorijskom razvoju ljudskog drustva u kome misljenje drugog covjeka ili grupe ne treba izazivati mrznju prema tome pojedincu ili grupi. Razlicito misljenje ne treba niti mrziti , ali nije neophodno da mu se treba i diviti,jednostavno drugo misljenje treba uvazavati ,kao pravo da drugacije misli pojedinac ili grupa. Zato se Vam gore putem ovog otvorenog pisma i obracam s uvazeni. Misljenje ili uverenja drugih ne trebaju nikome smetati sve dok ta razmisljanja ne bi ugrozavala slobode drugih i slobode razmisljanja drugih. Evo moja malenkost ja ne razmisljam kao Vi i nikada necu razmisljati kao Vi. Vi sa Vasim razmisljanjima niste ugrozili moja uvjerenja. Volio bih da mi neko od Vas putem novina ,kao i ja ovaj put , napise nesto sto cu Vam u daljem tekstu traziti , a sto bi mozda i Vama pomoglo. Svaki obican covjek razmislja najpre emocijama (srcem) i to je normalno. Pored emocija , a koje su najcesce izraz vaspitanja i tradicije, covjek treba da koristi i razum (racio). Kad razmisljam o vasoj LGBT populaciji svojim emocijama odmah se ne slazem sa Vasim misljenjem u startu. Napominjem ;ne smatram da Vi prestanete tako misliti. Moje tradicijonalno vaspitanje kazu mome srcu da je to za mene neprihvatljivo i emocije to odbace , sugerisu mi to je negativno opredeljenje.Tako razmislja vecina obicnih ljudi samo emocijama. U nasem drustvu verovatno vecina obicnih ljudi razmislja samo emocijama. Pokusacu da iskoristim razum , ako mi neko putem otvorenog pisma u novinskim agencijama odgovori na neka pitanja, ali kasnije konkretna pitanja. Najvise citam Blic , ali moze Press , a ponekad i prelistam i drugr novine, dakle putem Blica pozeljno.Odgovori iskljucivo preko medija ili stavte na vas sajt , ali ne upucen meni nego citaocima svim.A nije obavezno. Evo da napravim jednu paralelu,ne znam dali je adekvatna ,ali sigurno ne zelim da bude uvredljiva. Moje emocije na teoriju Carlsa Darvina odgovaraju odmah da se ne slazem s tom teorijom. No , medjutim u skoli sam tu teoriju prihvatio razumom ,iako imam nekih rezervi , zivim u skladu sa tom teorijom , jer naucno je objasnjeno djelima naprimjer "postanak vrsta" nepobitne cinjenice. Dakle nisam s svojim razumom mogao naci nista u njegovom razmisljanju sto utice negativno na razvoj ljudskog drustva. Nisam mogao naucno dati niti jedno drugo razmisljanje ,a da je uvjerljivije od njegovog. Recimo da karikiram ;trebao bih naci neki fosil covjeka ,koji bi naucnim metodama ustanovio da je stariji od bilo kog majmunskog skeleta nadjenog do sad. Tada bi i razumom zakljucio i rekao mislenje Carlsa Darvina i emocionalno i racionalno nije prihvatljivo za mene.Moze to neko i drugi uraditi.Naucno bolje gledist bih prihvatio.”Karikirao” sam ,ali nadam se daste shvatili smisao. Razmisljanja i opredeljenja drugih ljudi ispravna su ako pozitivno uticu na razvoj ljudskog drustva , Kad kazem pozitivno, smatram minimalno da ta opredeljenja moraju barem da uopste neuticu na napredak drustva ili da teze ka pozitivnom, nikako degradaciji. Ne mislim da su Vasa razmisljanja i opredeljenja destruktivna za ljudsko drustvo, ali molio bih Vas da nama objasnite gdje naucno mozemo doci do utemeljenosti tih opredeljenja kao pozitivnih , ako postoji to bi pomoglo, te bih netoleranciji i diskriminacija tezila ka nuli. Evo sta ,kao obican covjek,hocu zanati. Meni koliko je poznato do "nedavno" , ne znam tacno do kad to zavisi i od zemalja, naucno je opravdano ili neopravdano, opredeljanje LGBT populacije smatrano , ali istina je "bolest". Nekazem da se slazem sa tim , to je sada u civilizovanom svijetu skinuto sa liste bolesti i to je tacno.Smatram mracnim vreme u kome naucno nije bilo dozvoljeno opredeljenje Vase populacije.Mrak se razbija svetlom , a svetlo je nauka. Kao obican covjek , a da bih razmisljao razumom o Vama trebao bih zanti sledece: 1.Na osnovu kojih naucni saznanja ,ta opredeljanja u svijetu su prihvacena .Stvarno ne znam. 2.Postojili jedan naucnik ili vise njih ili grupa naucnika , koji su objasnili , da je opredeljenje LGBT populacije prihvatljivo iz tih i tih razloga. 3.Koje je naucne metode koristo da se to objasni. 4.Koja je literatura dostupna i imali je na nasem jeziku ,ili prevedite,ako ima , ljudi bi procitali. Nemojte mi postaviti kontra pitanje : postojili kod tvoje populacije. Kod moje populacije postoji i ocigledno je ; radjaju se djeca , uce ,zive ,rade i privredjuju za boljitak covjecanstva. Ovo nemojte smatrati nekom provokacijom , ali razumom sam prihvatio razmisljanje mog opredeljenja.Dajte naucnu legislativu vasem opredeljenju i verujem dace Vam pomoci.Ovo bi znacajno uticalo na mnoge ljude ,koje znam da Vas razumeju i licno bi Vas razumio ,a shodno snazi argumenata. a jedino sto svoje opredeljenje ne bih promenio. Misljenje o Vama ni sad nemam negativno , naucnim argumentima bi Vas vise razumeo , pa izvolte iznesite ih. Dakle vasa opredeljenja , ako tocak ljudkog drustva ne vuku nazad nemam nista protiv njh. Ne moraju ni gurati tocak napred opet nemam nista protiv Vasih opredeljenja. Mislim da dosta obicnih ljudi misli , ja se apriore ne slazem sa njima, da Vasa opredeljenja vuku tocak razvoja ljudskog roda nazad. Mislim da otuda potice i netolerantnost i diskriminacija , a sto je neopravdano. Cine to jednim delom , jer nemaju naucni stavova i objasnjenaj putem naucnih metoda i ociglednih pokazatelja. Zato nebi lose bilo da nas uputite na naucne stavove o Vasim opredeljenjim i to bi Vam , ukoliko su relevantna ,pomoglo u afirmisanju Vaseg opredeljenja i drugacijeg razmisljanja. Razmisljanje ljudi razumom mozete mozete samo naucnim stavovima potaknuti.Znam da je kod nas nivo obrazovanja nizak ,a jedan je od neophodnih faktora. Pa ;Evo izvolte i borite se naukom , stim da ne osporavam Vase setnje , ali cete smanjivati broj onih koji Vam sada to ne tolerisu. Na Vasem sajtu www.gay-serbia.com citao sam istrazivanja naucnika psihologa i dr. da ne nabrajam.Dobro bi bilo da napisete literatura ta i ta. Ova objasnjenja neidu u Vasu korist ovako sturo napisana. Naprimjer pominjete prof. Majkl King ,napiste koja je to knjiga. Tamo stoji da je on smatrao da se na opredeljenje nemoze uticati kao ni na kojeg se pola covek rodi.Evo slazem se. Nemam nista protiv , ali kad razmisljam mozgom uredu tacno nemoze se uticati ,no medjutim dali je tu zaboravljen zakon “kosmicki “zakon o borbi suprotnosti”.Ne znam dali ste me razumjeli,ali hocu da kazem sledece: Ako se suprotnosti privlace po zakonu ,a isti polovi odbijaju ,jedino ziva bica ,a najvise covjek mogu da "krse" taj zakon.Magnet nemoze recimo. Uredu slazem se da to u mozgu coveka rijesi se bez njegove volje kao i dali je musko ili zensko, ali mozak je iz nama nepoznati razloga dobio instrukciju da “krsi” taj zakon koji je stariji i od coveka i od svega zivog i nezivog.Sad je pitanje ,koje se namece,dali je ta instrukcija u mozgu pozitivna ili barem neutice retrogradno na razvoj ljudskog bica.Na primjer, tako isto instrukcije mozak dobije i da covjek bude “inteligentniji” od drugog ili “gluplji” po IQ testu ,a da nemoze uticati na to.Neka oboljenja ili izrazite fizicke sposobnosti su takodje instrukcije na koje se nemoze uticati.Nije lijepo takve ljude , koji nemogu uticati na nesto,ikljucivati iz drustva.Ali nauka mora dati svoj stav i sto god taj stav bude argumentovaniji diskriminacija jednih prama drugima ce se izgubiti. Losi su postupci nekih prema Vasem misljenju , ali Lose postupke nikada necemo ugusiti sa Losim postupcima ,a sto je ovih dana LGBT populacij u Srbiji ucinila. Razumijem vase frustracije ,ja bih se protivio kad bi bio diskriminiran zbog svog opredeljenja. Verovatno ,kad bi bio odgovoran za zastitu moje populacije ,bazirao bih "borbu" na naucnim stavovima. Mislim da i Vi samo naucnim stavovima mozete pomoci napacenoj Srbiji i Vasoj populaciji. Nadam se da Vam je to , da idemo ka resenju za dobrobit Srbije i da nas neprozivaju u Evropi za usporavanje procesa razvoja Evrope, da Vam je to zelja iso vazna kao i Vas cilj. Ne bih zeleo da se neko nadje uvrijedjen , obican sam covjek , i boli me kad cujem sta sve koci nas narod ,ka napredku. Prozivaju nas sto se svadjamo oko misljenja . Ovim putem sam se htio obratiti , a cilju nalazenja resenja za bolje sutra. Nisam zeleo niti jednog momenta da povredim necija opredeljenja ili misljenje. Ako netko to ,nedaj Boza,tako dozivi unapred se izvinjavam. Ovo je moje razmisljanje , kako nebi bilo lose , da usmerite Vase misljenje kroz nauku id naucni stavovi budnu dostupniji suprotnim opredeljenjima od Vasih. Napominjem sirim masama. Moja adresa vam nije sira masa.to su mediji i skupovi i Vas sajt ili nesto drugo. Stoga Vas molim postujte i Vi mene te: Sva vasa objasnjenja stvite u novine ili Vas sajt.Poruke licno upucene meni ne znace Vam nista.Ja niti zelim promovisati Vase misljenje ,niti mogu.Pa Vas molim da ovo shvatite , kao misljenje obicnog coveka,dobronamerno.Nemojte mi odgovarati. Ovo sam smatrao mojim licnim konstruktivnim misljnjem i Vasa adresa pise da je za konstruktivne prijedloge i misljenja.Ako Vi smatrate da je ovo glupo misljenje imate kantu za smece.Moj cilj je da u RS,Srbiji svi lepo zive. POVRATNE PORUKE STOP. Oprostite mi na gramatickim greskama,to mi je slaba strana, a izvinite ako negdje te gramaticke greske po Vama mozda uticu na smisao recenice i da dovode u pitanje moj neutralan stav o Vasem opredeljenju. ISKRENO I POSTENO. Đorđe
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.