Dragan Bursać: Naš jezik je veći od bosanskog, srpskog i hrvatskog!

Ko pročita NIJE magarac!

Dragan Bursać: Naš jezik je veći od bosanskog, srpskog i hrvatskog!

Piše: Dragan Bursać

Ne, niko vam neće uzeti vaš jezik! On će biti samo vidljiviji, čitljiviji i transparentniji za bezmalo 20 miliona ljudi. A, što je najvažnije, svi zajedno ćemo izaći iz skeča «Nadrealista» u kojem prevodimo jednu riječ istom riječju i to besramno činimo već četvrt vijeka.

Ko može pročitati ovu rečenicu, bazično je pismena osoba.

Idemo dalje. Ispred mene je Deklaracija o zajedničkom jeziku. Deklaraciju je potpisalo više od 200 intelektualaca iz regiona.

Prije nego što objasnim kako će ova Deklaracija uticati na vaše živote, vaše svjetonazore, vaše politike i ponajviše vaš jezik, red je da se u par crta osvrnem na nastanak i sadržaj iste.

Svi govorimo ISTI jezik

Naime, za nekoliko dana i zvanično će biti objavljena Deklaracija o zajedničkom jeziku. Njen osnovni cilj je da podigne svijest i aktivno utiče na postojeće nacionalističke jezičke prakse u sve četiri države regiona. A, njena osnovna premisa je da se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, govori ISTI jezik.

Nakon čitavog niza regionalnih konferencija projekta "Jezik i nacionalizmi" koje su od aprila do novembra 2016. održane u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu, najeminentniji stručnjaci iz oblasti lingvistike i drugih društvenih nauka sastavili su Deklaraciju o zajedničkom jeziku. Među potpisnicima Deklaracije su: Rade Šerbedžija, Igor Štiks, Mirjana Karanović, Boris Dežulović, Nenad Veličković, Marko Tomaš, Rajko Grlić, Borka Pavićević, Filip David, Teofil Pančić, Jasmila Žbanić, Viktor Ivančić, Dragan Markovina, Boris Buden, Biljana Srbljanović, Ranko Bugarski, Snježana Kordić i Balša Brković...

Sadržaj Deklaracije

1. Činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne dovodi u pitanje individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima, regijama ili državama.

Pojednostavljeno rečeno, to što govorimo ISTIM jezikom nikako ne dovodi u pitanje naše lično pravo da se deklarišemo po naciji, vjeri i državotvornosti. I Bošnjak u Sarajevu, i Srbin u Banjaluci, i ateista u Mostaru, i Vojvođanin u Subotici, i liberal u Nikšiću, i nacionalista u Zagrebu...svi oni, bez obzira na sve svoje razlike, govore isti jezik.

Ovo je, takođe, vrlo dobra prilika da svako onaj ko se ne slaže i ko misli da je predominantno nacionalno, vjersko, ideološko ili neko regionalno obilježje iznad jezika, odustane od daljeg čitanja teksta. Ne bi trebalo da se nad ovim tekstom muči pojedinac kome je fikcija o različitim jezicima usađena na osnovu divergentnosti koja je najčešće nacionalna ili vjerska, jer neće naći u daljem čitanju potvrdu za svoje hipoteze, a na koncu konaca, takvi ljudi ograničenu aksiomatiku o tzv. različitim jezicima uzimaju bespogovorno i a priori.

2. Svaka država, nacija, etno-nacionalna ili regionalna zajednica može slobodno i samostalno kodificirati svoju varijantu zajedničkog jezika.

Svakoj narečenoj i pobrojanoj skupini, kao što se kaže, dozvoljeno je i čak preopručeno potpuno samostalno koristiti SVOJU VARIJANTU zajedničkog jezika. Što će opet reći da je jednako dobro koristiti lokalizme, izgovore i podvarijante u okviru varijanti istog nam jezika. Od dalmatinskih ostrva do Pirota, od Mure do Ade Bojane. Potpuno slobodno i na volju svima, bez bilo kakve diskriminacije.

3. Sve četiri trenutno postojeće standardne varijante ravnopravne su i ne može se jedna od njih smatrati jezikom, a druge varijantama tog jezika.

Odmah na stvar. Srpski ne može biti jezik, a bosanski, hrvatski ili crnogorski varijante tog jezika. Nikako! To se, dabome, odnosi i na ostale jezike. Formalno logički, SVE su to varijante ISTOG jezika, pa nijedna od njih NEMA supremaciju nad drugom. Ko će koristiti koju varijantu, kako i kad, pojašnjeno je u stavci 2. i nema se potrebe vraćati na nju, bar u taksativnom opisu sadržaja Deklaracije.

4.Policentrična standardizacija je demokratski oblik standardizacije, najbliži stvarnoj upotrebi jezika.

Upravo jedan od osnovnih ciljeva ove Deklaracije jeste, kako veli Vladimir Arsenijević, da se «o zajedničkom jeziku - dokumentom čija je namena da, mimo svih identitetskih politika, da prednost logici i zdravom razumu, te da utvrdi ono što je jednostavna, premda mnogima teško prihvatljiva činjenica - da uprkos svemu, i na kraju svega, svi mi u regionu govorimo zajedničkim jezikom, koji, trenutno, ima četiri naziva i četiri standardizacije.»

Cilj je, dakle, dokumentovati, osvijestiti i osvijetliti prost fakat da mi govorimo ISTI jezik, te ga standardizovati u skladu sa savremenim praksama policentrične standardizacije.

5. Činjenica da se radi o zajedničkom policentričnom standardnom jeziku ostavlja mogućnost svakom korisniku da ga imenuje kako želi.

Ovo je, po mom skromnom sudu, svakako najveće demokratsko dostignuće, ali i najveća komparativna prednost Deklaracije u odnosu na sve dosadašnje standardizacije ili pokušaje standardizovanja jezika, koje su (najčešće) svoje uporište imale ili u nacionalnim revolucijama ili u nacionalnim romantičarskim pokretima ili u predominantno etno-nacionalnom ili čak klero-nacionalnom diskursu, iz koga su nastajale često nedovoljno fleksibilne i prevaziđene leksike, sa predominatnom nacionalnom nomenom. Hoću reći, važnije je bilo da se taj jezik zove srpski, hrvatski ili bosanski, od njegove efektivne upotrebne vrijednosti, savremenosti i konstrukcije, a najpreče od svega je bila potreba za dokazivanjem kako bosanki, hrvatski li srpski NISU isti jezici. To zadovoljenje nacionalne i rekao bih nacionalističke forme, bez sadržaja, sa insistiranjem na (često izmišljenim) razlikama, stvorilo je čitave generacije nepismenih, polupismenih i slabo pismenih ljudi, koji su pogubljeni u moru vještačkih, preko noći uspostavljenih regula.

6. Između standardnih varijanti policentričnog jezika postoje razlike u jezičkim i kulturnim tradicijama i praksama, upotrebi pisma, rječničkom blagu, kao i na ostalim jezičkim razinama, što mogu pokazati i različite standardne varijante zajedničkog jezika, na kojima će ova Deklaracija biti objavljena i korištena.

Potpisnici Deklaracije, prema tome, apsolutno su svjesni da baš Deklaracija treba poći od premise policentričnosti, te će ista biti dostupna na SVIM VARIJANTAMA istog jezika. A, to opet znači da je čitati i jezikom interpretirati mogu SVI koji govore ISTI jezik, na svojoj teritoriji i na jednoj od standardnih varijanti.

7. Standardne, dijalekatske i individualne razlike ne opravdavaju nasilno institucionalno razdvajanje, već naprotiv,  doprinose ogromnom bogatstvu zajedničkog jezika.

Valjda je svima iz istrorije, historije ili povijesti jasno da ova rečenica upravo to pokazuje, da sama sebe objašnjava i da je NAŠ jezik bogatstvo, koje uvijek i svuda, posve ravnopravno, SVI možemo koristiti. Valjda je svima jasno da upotreba «sedmice» i «tjedna» u jednom tekstu u jednom iskazu, znači samo BOLJE poznavanje našeg jezika. Valjda je svima potpuno u redu koristiti «siječanj» u «decembru», «vozove» u «vlakovima», «avione» u «vazduhoplovima», «heftu» u «tjednu».

Šta bi značila praktična upotreba i zaživljavanje Deklaracije?

Zamislite samo dijete od desetak godina, kome niko neće braniti da u istom pismenom zadatku koristi gore narečenu sedmicu i tjedan. Naprotiv, biće ohrabren da to uradi. Zamislite samo Zapadni Balkan, područje od bezmalo 20 miliona ljudi koji se ne svađaju oko naziva jezika, nego zajedo uživaju blagodeti funkcionalnalne operativnosti ISTOG tog jezika. Zamislite prostor bez prevođenja silnih, a besmislenih sudskih podnesaka, tužbi, zamislite sva ona uputstva, zamislite svijet bez birokratije, koja je na tzv. višejezičnosti profitirala, prevodeći već jasne i potpuno razumljive riječi istog jezika. Zamislite javne ustanove u kojima nema jezičke segregacije. Zamislite ljude koji slobodno govore, bez da kalkulišu kako to zvuči na «njihovom» jeziku. Zamislite medije u kojima će se svaki zaposleni u okvirima istog jezika izražavati posve slobodno i bez stega lokalnih leksičkih uzusa, koji nipodaštavaju druge varijante. Zamislite slobodu svake jedinke, koja se izražava bez stega, koja poštuje drugog i drugačijeg i spremna je da uči od tog drugog putem ISTOG jezika. Jer jezik JESTE isti. Zamislite pisce, glumce, ostale umjetnike, koji neće biti roblje malograđanske i ksenofobne ukalupljenosti jezičke. Zamislite kako potpuno ravnopravno koristite svu slobodu dijalekatske upotrebe jezika.

I zamislite koje bogatstvo za vas i vašu djecu predstavlja miješanje i upoznavanje svih varijanti spostvenog jezika.

A, što je najvažnije, svi zajedno ćemo izaći iz skeča «Nadrealista» u kojem prevodimo jednu riječ istom riječju i to besramno činimo već četvrt vijeka.

Ne, niko vam neće uzeti vaš jezik! On će biti samo vidljiviji, čitljiviji i transparentniji za bezmalo 20 miliona ljudi. On će preskočiti srednjevjekovne torove i pridružiće se multinacionalnim modernim jezicima poput španskog, engleskog, portugalskog, njemačkog...Zar oduvijek nismo tome težili?

Pročitali ste tekst potpuno sami, bez upotrebe rječnika ili prevodioca? Tekst sadrži razlike karakteristične za gotovo sva NAŠA područja. Nažalost, niste poliglote. Jedino logično objašnjenje je da govorimo ISTI jezik.

I, kako da ga sad zovemo, upitaće neki?

Zovite ga kako god hoćete, on je NAŠ!

 

Komentari na tekst (64)
Objavljeno:
Ja sam pacifista ali ovdje se ne slažem s mišljenjem autora. Mislim da je sloboda pojedinca i naroda na prvom mjestu, ako neko želi da priča nekim drugim jezikom, uredu ali niko nikom nesmije da nameće tuđi jezik ni svoje mišljenje, svako može da bude što god hoće po nacionalnosti i da se koristi jezikom koji osjećansvojim. Nije pošteno nijednom narodu nametati ono što on ne želi i neka svaki narod standardizuje svoj jezik kako mu je volja jer sila uzvrača silom i tu nema sreće. Sloboda za sve !
Objavljeno:
Štel bi odpogovoriti sarajlije bosanđerosu oko vlaka i voza. Rieč VLAK je kajkavizam, on kakti jedan poturica štokavec to nemore razmeti pak pripoveda bedastoči. Pri nami se povlaći nekaj. Znači VLAK povlači za sobum. Štokavci bi rekli vuče i morti bi ga imenuvali VUK koji vuće. A voz je čistom nekaj drukčeše pi nas, voz znači hrpa česa, ali voz siena. Kajkavska rieč tjedan spodobna je češhke rieči nu pa kaj bi sad šteli štokavci biti kajkavci. Kajkavska rieč SUSED na štokavskem bi se pretulmačila kakti onaj kaj siedi do kojega drugoga alipak vi štokavski poturice to nemorete razazmeti. Delo se na štokavski prevodi kakti rad.Šepavi Vuk Karadžić nikaj ni sam spravil, on je razmel samo đekati i ijekati pak je prepisival od Hrvatov. Denešnji standardni hrvatski jezik nstal je kakti miešavina genetskoga jezika Hrvatov, to jest tri nariečja s kojemi se od sveh narodov jedino služe Hrvati. Gramatiku zanjega je spisal Bartol Kašić a riečnik mu je zapečatil Ivan Belostenec. Zato hrvatski standardni jezik ima zapadnoštokavsku aliti dubrovačku gramatiku, kajkavski riečnik i čakavsku tvorbu. Primjer točne uporabe: Gramatički po Pažaninu Isusovcu Bartolu Kašiću: ne-mogel, ne-moga/l, da-mogao. Ne-bil, ne bia, da-bio..itd. Riečnički po Zagorcu fratru Ivanu Belostencu: ne-sedmica, ne-nedelja, da-tjedan. Ne-eroplan, ne-avion, da-zrakoplo ar pliva po zraku. Tvorbeno pak po Bartolu Kašiću: ne-čisto+ka(j), ne-čisto+šta, da-čito+ća. Ne-sve+ka(j), ne-sve+šta, da-sve+ća=sv(i)eća. U staremi srpskemi spisi nema SVEĆA, ima jedino voštanica. Je li gdo prepisival od Hrvatov mogel bi nedvojbeno utvrditi neodvisni sudec, će bu trba budemo išli na sud.
Objavljeno:
Deklaracija o zajedničkom jeziku je politička igra hrvatske politike kojom se namerava u regionu uvesti hrvatski varijantu kao zvaničan jezik za inostrane poslove po Evropi i svetu, a ostale varijante postale bi dijalekti za kućnu upotrebu. Onaj ko naseda na to uopšte ne shvata šta se dešava. Ovi isti izdajnici sopstvenih naroda sutra će tražiti da se odreknemo nacije jer možemo pre podne da budemo Hrvati, uveće Muslimani a sutra Srbi, to je čisti neojugoslovenski idijotizam i ništa drugo. Svi slovenski jezici su veoma slični i mogli bi od njih da uradimo jedan jezik sa 300 milijona ljudi, to je nonsens jer svaka nacija ima pravo na sopstveni jezik i njegovo standardizovanje prema sopstvenom nasleđu i istoriskom iskustvu, niko ne može da postane neko drugi niti to uopšte ima smisla.
Objavljeno:
Oni koji žele zajednički jezik neka koriste neutralne engleske ili ruske reči koje nisu četničke ni ustaške. Ja poštujem jezik mojih pradedova i nikakvi jugosloveni mi neće naturiti ustaštvo u jezik. Sve te nepismene jugoslovenčine lepo treba opendrečit pa neka onda ustašuju.
Objavljeno:
Rečnik ustaških koljača u srpskim ustima, ma marš ti idiote bursaču.
Objavljeno:
Збогом памети. И сваки пут, таман човек да помисли: не може дубљи идиотлук или само-мазохизам, а будала (иначе, турцизам, ушао из арапског са значењем: особа без мозга) тражи сувишну подршку илити разумијевање за властити идијотлук. А памет је најбоље распоређена по васцијелом шару, свако мисли да је има довољно. Па, бар данас има на интернету књига из нпр. XIX вијека, у којима се српски језик назива илирским/народним/нашим... свакако се зове, само немој српским, ако Бога знадеш. Је ли овај став национализам, или тек основна потреба да се не раскућава ми кућа, потреба једног да неко на његовом не гради ишта туђе-своје, а камоли идентитет и властита „грађанска“ држава, која је истјерала стотине 'иљада својих грађана. Није то, баја мој, национализам. Језик ти је СРПСКИ – 1/1, колико год се ти и другари, стидили тога, и не видим рашта би га звао наш, без одреднице српски. Наш, СРПСКИ, да. Ко сматра другојачије, нек' слободно нађе на 'нету бројне повеље црногорских, хрватских, босанских (а баш да нису, ето, толико, српски) владара из раног и не тако раног средњег вијека. Нек' чита мало, нека се едукује, при том, ако како може да изађе из 'аљине (на било који начин) наученог, и да дешифрује чињенице без основне премисе да докаже оно што (бар) тренутно мисли. Немогућа мисија, кажу, али ето, пробај роде. И даље се, баш ко што Меша рече, у истој нам, босанској оли балканској чаши, мијеша и узбуркава што стид, што срам, незнање, страх, комплекси, мржња, курчење, инат, ограниченост, глупост,… и понајвише себичност. Лични интерес и персонална себичност сиромашних духом. Но, благо оним сиромашим духом… шта ли ће тек њих запасти.
Objavljeno:
iz prve ova mi deklaracija o " zajednickom " lici na proglas udruge " udruzenog zlocinackog poduhvata " a zakljucak sam donio iz prve jer je " deklaracija" " na fonu ciljeva koje je imala juznoslavenska teroristicka organizacija " crna ruka " i jugoslovenski rezim iz'90.-tih ... mozda se ovo sta zelim reci najbolje ogleda u primjeru kojeg cu navesti , Hajmo reci da se 200 njemackih intelektualaca iz Njemacke , Danske , Norveske , Svedske , Nizozemske , Belgije , Luksemburga , Svicarske i Austrije oglase sa deklaracijom o " zajednickom " jeziku ... a slag na tortu bio bi sto bi se tim povodom prvi oglasili potpisnici ove deklaracije i iste te njemacke intelektualce identifikovali Nacistima i Fasistima ...
Objavljeno:
PROTJERAN, kada Bursac kaze da je NAS jezik veci od bosanskog, srpskog i hrvatskog, on samo govori ono sto je i slijepcu ocigledno. Ako nasim jezikom govore i Srbi i Hrvati i Bosanci i Crnogorci, onda je nas jezik veci od svakog jezika pojedinacno, bas kao sto je i tim veci od bilo kojeg pojedinacnog igraca, jer po samoj definici ukljucuje i tog igraca...
Objavljeno:
Prelistao sam spisak potpisnika Deklaracije o zajednickom jeziku. Znate li koliko je popova, hodza i fratara potpisalo ovu deklaraciju? Niti jedan jedini! Nije ni cudo! To su ljudi koji vjeruje da postoje tri razlicita Boga sa tri razlicita uputstva kleru o tome sta je vjera i da ti Bogovi pojedinacno govore iskljucivo latinski, grcki i arapski jezik te da nisu u stanju niti medjusobno komunicirati niti imati zajednicki jezik. Radi toga kler i ostaje medjusobno podijeljen na tri razlicite religije. Taj isti kler misli da na ovim prostorima zive cetiri razlicita naroda koji govore cetiri razlicita jezika te da nismo u stanju niti sporazumjevati niti razumjeti se te da su stoga ciklicni ratovi na prostoru bivse Jugoslavije ocigledno BOZIJA VOLJA a ne njihovo ljudsko nerazumijevanje vjere…
Objavljeno:
Samo vi dokono seruckajte! Da ste čemu imali bi ko Dodo, Bakir i Dragan! To su političke gromade koje čvrstom i veštom rukom vode ovu zemju i brinu se za svoje ovce! A šta si ti postigo u životu? I samo da dodam - svaka čast sarmi al ćevap je zakon! Samo jako i no sikiriki! Ljubiša Preletačević Bosanac
Objavljeno:
Koji god politicar javno kaze da ne razumije svoje komsije i susjede takvim je srce zatrovano mrznjom a to je grijeh njihovog klera sto ih puni netrpeljivoscu u ime nacionalizma. Kada Kolinda Grabar i Andrej Plenkovic javno izjave da govore drugacijim jezikom od svojih susjeda i da ih ne mogu razumjeti, Katolicka Crkva mora pokrenuti proces opoziva takvih vodja da bi zastitila sebe i narod od javne sramote…
Objavljeno:
Drag je meni ovaj nas zajednicki jezik ali bi mi bila jos draza zajednicka vjera, to jeste zajednicki sistem vrijednosti. Zajednicki jezik je samo indikator zajednickog sistema vrijednosti. Mozemo mi koristiti apsolutno istovjetne rijeci ali se bez zajednickog sistema vrijednosti necemo moci razumjeti, bas kao sto se nismo mogli niti razumjeti niti dogovoriti ovih zadnjih cetvrt stoljeca. Zajednicka vjera trazi da se odreknemo i islama i pravoslavlja i katolicanstva. Ako je samo jedan Bog, postoji i samo jedan sistem uputa. Kler koji istovremeno sluzi i jedno i drugo, i narod i religiju, ne sluzi u biti niti narod niti Boga jer gura narode u medjusobne ratove za isti komad tla cime ne sluzi niti Svevisnjeg nit narod jer ih ratom samo raseljava i unistava. Dokle god nas raznoliki kler ne progovori istim jezikom ni narodi nam se nece moci razumjeti. Kada kler pocne govoriti jedno te isto, prestace zbunjivati narod oprecnim vrijednostima pa ce se i ljudi mnogo brze i bolje razumjeti. Kao i uvijek problem dolazi od klera i njihovog nerazumijevanja vjere. Kako ce se narodi razumjeti i kako ce razumjeti sustinu vjere kada nas kler nije kadar razdvojiti vjeru od nacionalne kulture, te se ovdje tacno zna koji kler sluzi koji narod. Ako je to nasa lokalna vjera, onda nas kler ne razumije Boga… Nije do jezika nego do duse…
Objavljeno:
Zajednicki jezik i zajednistvo su NEVJEROVATNO VAZNI. Tudje greske se mnogo lakse prepoznaju nego sopstvene. Prepoznate tudje greske i onda se zapitate da li vi pravite istovjetnu pogresku. Radi toga trebate voljeti svoje susjede i komsije jer na njihovim greskama najbolje ucite pod uslovom da niste prepotentni i da ne mislite da ste eto sami vi imuni na takve greske. Bosnjaci su najgore zastranili. Izjednacili su TUDJU KULTURU sa vjerom i to ih gura u rat sa prvim komsijama i susjedima. Ono sto je jos vaznije da se takva greska najbrze i najlakse prepozna. Ali sa aspekta vjere, izjednaciti bilo koju kulturu sa vjerom je podjednako lose, bilo tudju ili domacu. Znaci da i Bosnjaci i Srbi i Hrvati prave u biti istovjetnu gresku, brljaju vjeru i kulturu te uludo medjusobno ratuju i svadjaju se neprestano. Ono sto misle da je vazno je apsolutno nebitno. Kada nadju zajednicki jezik, rijesice se zajednickog problema…
Objavljeno:
Gospodin, ili preciznije drug Bursac vec u samom naslovu opovrgava deklaraciju koju sa odusevljenjem propagira. Iako se srpskohrvatski nostalgicarski tvorci deklaracije satrase od obecavanja jednakosti jezickog izricja, nas Dragan vec na samom pocetku me trijumfalno obavjestava da je taj njegov neimenovani jezik VECI od mog bosanskog. Ponijelo druga Bursaca, ponese njega tako svako malo.
Objavljeno:
Bosnjaci su najveci narod i najveci problem Bosne. Da je njih izvesti na pravi put, brzo bi se svi u Bosni pomirili… Bosnjaci nisu kadri napraviti razliku izmedju vjere i kulture, izmedju prijatelja i okupatora, izmedju sustine i forme. Vjera dolazi od Boga a ne od okupatora. Vjera nema nista zajednicko sa kulturom okupatora. Vjera nema nista zajednicko sa obicajima, folklorom i odjecom okupatora niti sa njegovim jezikom, melosom, licnim imenima i strukturom vlasti. Vjera nema nista zajedniicko niti sa klerom. Na isti nacin na koji je Rimski Imperator stvorio katolicki kler i papu u Rimu da lakse upravlja porobljenim svijetom te da vrlo lako izjednacava Boziju Volju sa svojom vlascu, to isto su uradili i osmanlijski sultani sa hodzama koje su slijepo sluzile Carigrad a ne Boga. Kada god Sultan pokrene osvajanje Evrope da opljacka domicilno stanovnistvo, hodze su propovijedale narodu da sam Bog trazi od njih da ginu na mig Carigrada i da skacu ko pudlice u rat mada im je rat i osvajanje vjerom bili najstrozije zabranjeni. Kada sve to govorite na arapskom jeziku koji narod nikada nije ni razumio, ljudi i pomisle da je to nesto vazno i tacno. Kada kazete to isto na nasem jeziku koji svi vrlo dobro razumijemo, odmah kazete onome ko vas gura u rat: Odjebi! Bosnjaci nisu kadri pprepoznati sopstvene greske. Kriticni su naspram ustasa i katolickog klera kada ovi osvajaju i ubijaju, kriticni su prema cetnicima i pravoslavnim popovima kada ovi pale i pljackaju, ali kada oni sami rade to isto, onda su na sebe jako ponosni i nazivaju se najboljim borcima i osmanlijskog i austrougarskog carstva… Radi toga nam treba zajednicki jezik da lakse prepoznamo zajednicke greske…
Objavljeno:
Meni nikako nije jasno da su se ovi potpisnici dovezali rijeci i jezika, pisu neke deklaracije, i sta ti ja znam, a niko ne prica o pismenosti ?!? Pa gledajuci na to ko sve vlada u ovim novim drzavama, a zahvaljujuci onima koji ih biraju, onda je lako doci do zakljucka da je vecina ljudi na tim podrucjima koje pricaju po nekima razne, a po ovoj novoj deklaraciji isti jezik - u stvari nepismena! Pa kako onda pricati o jeziku, a ne pricati o pismenosti - ako se dobro sjecam, nakon II svj. rata, u tadasnjoj Jugoslavili je bio ogroman broj nepismenih, pa se onda nesto radilo na tome da se ljudi opismene, i cini mi se da se dosta toga i uradilo. A onda se nesto desilo, nemam pojma sta, ali uglavnom ljudi zaboravise svoju pismenost i postadose nepismeni . a evo i popis u BiH je to potvrdio. Vidim i po komentarima i ovdje i na drugim mjestima pogotovo da su mnogi nepismeni, iako se koriste i slovima i tastaturom i rijecima a nekada i recenicama. A mozda je njima u cilju prvo da pojednostave - hajdemo prvo jedan jezik, a onda da opismenjujemo narod - pazite se, eto opet partizana i Nikoletina --"majko, od danas nema boga!" ili, da prevedem za ove druge "majko, od danas nema boga"
Objavljeno:
Gordane, da li na ovom portalu Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci medjusobno komuniciraju i razumiju se bez ikakva problema i bez prevodilaca? Zasto koristim termin Bosanac? Na ovim prostorima nije bilo Bosnjaka do dolaska Osmanlija a pravi ljudi nikada ne bi vezivali svoju naciju za tudjina i osvajaca. Ako smo bili Bosanci ili dobri Bosnjani prije Osmanlija, trebamo biti to isto i po njihovom odlasku. Upravo to sto su se Bosnjaci vezali za kulturno naslijedje okupatora je pretvorilo bosanske pravoslavce i katolike u Srbe i Hrvate. Znaci nije Vozd podijelio Bosnu nego Sultan i to po dvostrukom osnovu – na Bosnjake, Srbe i Hrvate te na Bosnu i Hercegovinu. Ono sto je svaki osvajac radio otkako je svijeta i vijeka je bilo ‘zavadi pa vladaj”. Dokle god Bosnjaci vise vole Osmanlije nego svoje prve komsije i susjede Bosna nece postati normalna drzava. Znaci nije do drugih nego do nas samih... Da nasi bliznji osjete nasu ljubav prema njima nikada oni ne bi ni glasali za ljude koji nas dijele i zavadjaju. E to je snaga zajednickog jezika. Mozemo se vrlo lako razumjeti i sporazumjeti. Zajednicki jezik nam vrlo brzo omoguci da se fokusiramo na sopstvene greske, da ih prepoznamo i eliminisemo te da postanemo bolji ljudi... A kada smo bolji kao ljudi i Bosna je bolja kao drzava... Mi smo pravi krivci zasto je Bosna ovako podijeljena, paralizirana i nefunkcionalna. Posli smo grlom u jagode za pogresnim ljudima. Da li ste se upitali kako to da nije bilo cetnika i ustasa dok nas je Tito vodio? Tada smo bili mnogo bolji ljudi nego sto smo danas... Ne cekajte na druge da se poprave. Ucinite to prvi pa cete vidjeti kako se licnim primjerom brzo i lako rjesavaju problemi...
Objavljeno:
EDINA@ ne radi se o tome već da se ovom deklaracijom nacionalistima izbije oružje iz ruke,tj nacionalizovanje jezika u svakom smislu,znači od naziva pa do travestija izmišljanja novih riječi koje nemaju veze sa samom prirodom jezika,i upravo skrene pažnja na ekonomske probleme kao primarne tj podvlačenje da sam jezik nije bio nikad problem,već da je to bila samo šarena laža nacionalista koja je njima služila da zamajavaju raju da ne pitaju gdje su pare.
Objavljeno:
Edina izvali slijedece: “Problem je korupcija i nedostatak privrede, turizma i ekonomskog razvoja.” Draga Edina, to nije problem, to je posljedica problema. Problem je nedostatak vjere, postenja, morala i ljudskosti te visak mrznje, podozrenja i netrpeljivosti. Losi ljudi biraju lose politicare a losi lideri vode drzavu u pogresnom pravcu. Nasoj Edini smeta Deklaracija o zajednickom jeziku. To je istina a istina pametnim ljudima nikada ne smeta jer je uvijek uvazavaju i prihvataju. Istina je da govorimo jednim te istim jezikom i da se perfektno dobro medjusobno razumijemo. To sto imamo cetiri imena za isti jezik je indikator nase mrznje, nadobudnosti, osjecaja grandioznosti i nacionalizma...
Objavljeno:
Najveci problem BiH su Bakir Izetbegovic i SDA. Toliko su katastrofalno nesposobni da ne mogu privuci Dodikove i Coviceve glasace. Dok je Tito bio ziv, nije ni bilo cetnika i ustasa a nije da nisu pokusavali. Evo od koga Bakir ne moze napraviti Bosnu funkcionalnom - od tipova poput naseg Gordana. Kakve slicnosti ima Bosna i Hercegovina sa Gibraltarom i Marokom? Ma nema Sredozemnog mora izmedju nas kao izmedju Spanije i Afrike. Nista bolje se ne moze ni ocekivati od ljudi koji misle da avion plovi a kljucna karakteristika voza im je vlak ili tenzija... Vi nasem Gordanu date mogucnost da zivi u istoj drzavi sa ostalim Hrvatima a on nece, hoce da zivi u unitaristickoj BiH... Ne moze on shvatiti da Jugoslavija oduzima vlast iz ruku Bakira i SDA. Nacionalisti nisu kadri ispravno misliti, oni samo mrze, pa i odbacuju ono sto je u njihovom najboljem interesu. Nacionalisti misle da su vjernici pa kada im Isusovim rijecima dokazete da nisu prestanu govoriti o vjeri i prebace se na bosnajcki unitarizam. Kada im djelima dokazete da volite Jugu isto koliko i Bosnu, istog trenutka vas optuze da ste jugokomunjara. Takvi ljudi nemaju karaktera. Pljuju po vama a i ne shvataju da pljuju sami po sebi i da sami sebe dezavuiraju... Svasta nacionalisti nadrobe u isti tanjir, i laznu Gospu protiv koje su i (katolicki) papa, biskup i kardinal, i Gibraltar i Maroko i rijec “zrakoplov” zbog kojeg je “krivousti” tri puta vracao reportera HRT dok ga nije napravio “pravim” Hrvatom, i bosnjacki unitarizam i jugokomunizam... Kao sto vidite, nacionalisti nemaju ni vjere ni morala ni principa. Sto bi nas narod rekao, u lazi su kratke noge. Pravi vjernici uvijek mogu lako prepoznati laz i ogoliti je. Problem je sto su i Bakir i SDA isto tako nevjernici pa je citava Bosna paralizirana evo vec 25 godina. A i Dodik im je potpuno identican. Svi zajedno tvrde da su ovi drugi unistili Jugoslaviju a da su se oni samo branili ali kada im ponudite da je odmah obnove zaprepaste se sto ste im citirali njihove sopstvene rijeci. Zar svima ocigledno da nacionalisti mrze svoje komsije i susjede mada su istovremeno “pravi vjernici koji vole svoje bliznje”. Ako tvrdite da je Milosevic unistio Jugu, onda je implicirana poruka da ste je vi voljeli i da ste je spremni obnoviti. Pametan covjek je kadar takve lazljivce vrlo brzo natjerati da polizu i pogaze sopstvene rijeci... Pravi vjernik tretira i prijatelje i neprijatelje na potpuno isti nacin. Razlika je jedino sto se neprijatelji sami uniste okrecuci citav svijet svojom mrznjom protiv sebe...
Objavljeno:
Nebitno je to što je Deklaracija unaprijed osuđena na slab domet... Važno je da je detonirala. Inače me veoma zabavlja kad vidim da se gorljivi protivnici svega što podsjeća na zajedničku baštinu propinju na zadnje papke... Et'. Zato neka je vječna slava i hvala braći Ćirilu i Metodu. Đe čuli i đe ne čuli!
Objavljeno:
Gordane,Covjece,ako te uopste mogu tako nazvati,pa ti smrdis na Leseve koje su posijali tebi slicni.Zagadjujes,zaudaras,zar nisi svjestan.Ti uzimas za pravo da izgovaras gore pomenuta Imena,smradu,sramoto,skloni se,sakrij se.Cuj,istocni Susjedi,Komsije,pa ti si prije svega veliki Primitivac.Gadi mi se replicirati,ali nemogu izdrzati taj smrad.
Objavljeno:
Nezavisna PC kaže nešto što nije rečeno do kraja. Ako već hoćeš da se lokalizujes i ako je tvoj pogled samo do nivoa entiteta nastalog na genocidu budi onda dosljedan i reci da se na toj teritoriji treba uspostavi i norme na tri jezika za tri konstitutivna naroda. A ne ovaj postojeći aparthejd i diskriminacija.to bi bilo ljudskije i ispravnije.a što se tiče ove deklaracije, sve je to napredno i pametno i moj prijedlog bi bio da se nazove po najstarijem od svih, znači Bosanski jezik, što bi zadovoljili i najokorelije nacional-fundamentaliste. Iskreno rečeno.
Objavljeno:
u hercegovini, dalmaciji, dubrovniku i boki se oduvjek zvao "naški"
Objavljeno:
Deklaracija ide na ruku danasnjoj politici, rame uz rame sa danasnjim politicarima.. Zasto tako mislim? Pretpostavimo da izglasamo "nas jezik". Politicari ce staviti u pogon predstavnike "triju nacija" (mrzim te dvije rijeci). Tvorci deklaracije ce kmecati kako niko od njih "sposobnih akademaca" nije u komisiji, nego su u komisiju usli amidzici, stricevici i ini. Onda slijedi sljedece: komisija se nece moci sloziti koja rijec ce u "nasem jeziku" dobiti prvi, drugi, treci rang.. Komisija ce dobijati visoke plate za nula rezultata, a mi cemo njakati k'o magarci..... Jer smo POKRENULI NESTO STO MISLIMO DA CE DONIJETI RJESENJE PROBLEMA Problem, prijetelji, nije broj jezika. Etiopija ih ima 69, Södertäje 98, Problem je korupcija i nedostatak privrede, turizma i ekonomskog razvoja. Tvorci deklaracije su naravno nesvjesni toga (kao i politicari). Nasa vajna aristokracija od akademaca baca u nesvjest i sebe i svoj narod.... e zato ne mislim da je ova deklaracija NESTO
Objavljeno:
@Nezavisna: Mudro zboriš mali čovječe velikih želja.Samo pazi da ti se želje ne ostvare.Tko će tada biti glavni krivac što živiš u najsiromašnijoj državi Evrope?Valjda izvorni govornici.A dotad i dalje samo drži oči širom zatvorene.
Objavljeno:
...ja citam dok se na gorskom kaze - ja citam :)
Objavljeno:
Mi na ovim nasim prostorima imamo vjerovatno najgluplje politicare na svijetu bez i jedne mrve zdrave logike. Ako imamo zajednicki jezik, morali bi imati i zajednicku drzavu. Sto smo kao drzava veci, to smo i jaci i uspjesniji. Niko ziv na ovom svijetu se ne udruzuje da postane slabiji nego bas jaci. Ni djeca ne mogu biti toliko nesposobna koliko nasi izabrani lideri. Mi smo najbolji dokaz da demokracija ne funkcionira. Demokracija je samo preceduralni postupak a ne i garancija kvaliteta. Glupi biraci biraju glupe politicare, zapamtite to dobro. Vidite, nasi politicari tvrde da je Milosevic unistio Jugoslaviju. Oni nemaju pojma sta njihove rijeci znace. Oni ne razumiju sopstveni jezik. Ako je Milosevic unistio Jugoslaviju i ako Milosevica vise nema, onda treba obnoviti Jugu. Ako Juga nije valjala i ne zelimo da je obnovimo, onda smo mi sami unistili Jugoslaviju a ne Milosevic. Zamislite budalu kojoj je pozar unistio kucu ali on vise ne zeli da je obnovi jer hoce da spava pod vedrim nebom. Ako je pozar unistio, pametan covjek ce je obnoviti. Samo budala ne obnavlja ono sto joj je u najboljem interesu. U nasem najboljem interesu je da imamo sto vecu i funkcionalniju drzavu da bi se mogli uspjesno nositi sa ostatkom svijeta. Ako cu izgubiti svejedno mi je da li ce me progutati Rusi ili Nijemci. U zajednickoj drzavi svi zivimo zajedno, svi Srbi skupa, svi Hrvati skupa i svi Bosnjaci skupa... Izgleda da mi pricamo o nasim sunarodnjacima u drugim drzavicama iz ciste dosade a nije nam uopste stalo da zivimo zajedno sa njima. Onima kojima je stalo, ti zele da obnove Jugu... Onaj ko dobro razumije sopstveni jezik zna sta mu je raditi...
Objavljeno:
Gordane...kako ih god nazvao...to su velicine svog zanata,karakteri bez potkusurivanja i zazubica....Sve su to ljudi iz kojih se rodio Covjek...
Objavljeno:
Zasto sam ovoliko kritican prema Franji Tudjmanu, hrvatskim desnicarima (da ne kazem ustasama) i novokomponovanom hrvatskom jeziku? Zato sto su izuzetno stetni po hrvatski narod. Samo budala bi izvela Hrvatsku iz SFRJ i ostavila hrvatski narod bez ikakve zastite. Sta mislite da je Slobodan Milosevic bio iole pametniji politicar, te obezbjedio ostanak Bosne i Makedonije u krnjoj Jugoslaviji, i da se onda rat vodio izmedju Hrvatske i krnje Jugoslavije koju bi stitili svi medjunarodni sporazumi i kompletno naoruznanje JNA? U takva govna bi vas uvalio glupi Tudjman i vi po njemu nazivate aerodrom? Vi takve nesposobnjakovice predstavljate kao idole buducim generacijama? Ne dopustajte takvim budalama ni da stvaraju nove “hrvatske” rijeci jer vas prave smijesnim. Budale nisu u stanju razumjeti ni osnovne pojmove fizike pa koriste pojmove kao “vlak” i “plov” za stvari koje nisu u tenziji i koje lete. Ako neko nije kadar shvatiti razliku izmedju stvari koje lete i plove, nemojte ih ni birati u vlast... Ovoliko pisem o Hrvatima zato sto su me kao ljudi oni licno zaduzili mnogo vise nego ja njih pa nastojim da se posteno oduzim... Manus manum lavat ili sto bi nasi rekli, ruka ruku pere. Mnogo ce bolje lijeva ruka oprati desnu ruku i obratno nego sto ce dvije desne ruke biti kadre sebi pomoci...
Objavljeno:
Tesko da ce ovako kolosalna u osnovi antifasisticka inicijativa uspjeti zaziviti ili cak uzdignuti se vise od inicijative u klerofasistickim tvorevinicama koje su nastale na ostatcima naseg raspadnutog I duboko primitivnog drustva. Za incijativu svaka cast, u ovom mraku izgleda kao jedna tek upaljena svijeca, svijeca vodilja za sigurno.
Objavljeno:
Koja sranja! Nije mogla Yuga i cao! Kako je krenulo bice jos jedno dvadesetak jezika! Posavsk,podrinjski,istocnohercegovacki ,krajiski,cazinski .... Jebo ti nas!!
Objavljeno:
Covjek bi rekao mnogo je bolje imati jedno zajednicko pozoriste nego specijalizovane objekte kao kazaliste, glumiste, pjevaonicu, operhanu, plesaonicu i dramiste...
Objavljeno:
Da li je u kazalistu dozvoljeno samo kazivati, to jeste govoriti? Ako se u gledalistu gleda, u kazalistu se nesto kazuje. Kazali ste u kazalistu... Sta cemo onda sa glumom, plesom, baletom... Da li se i to izvodi u kazalistu ili za takve aktivnosti trebamo pozoriste sa pozornicom?
Objavljeno:
Koje sve neobrazovane budale govore i pišu o "deklaraciji" onako uzgred, neka se nešto napiše. To je kao da netko tvrdi da su Gibraltar i Maroko na istom kontinentu jer su blizu i kiša im pada u isto vrijeme. Iza Hrvatskog jezika osim na štokavskom stoji i cijeli kontinent govora i književnosti na čakavskom i kajkavskom narječju. Svaki od njih je u svoje vrijeme bio osnovica i dominantni u Hrvatskom stvaralaštvu. A ta narječja veze nemaju sa istočnim susjedima niti su slična. Ali zajedničko im je što su narječja kojim govore Hrvati i to ih čini jednako narječjima Hrvatskog jezika. To što je zbog političkih i drugih prilika Hrvatski jezik trenutno postao jednim svojim dijelom sličan jeziku koji koriste istočni susjedi ne znači da su postali jedan jezik. Kao što rekoh i Gibraltar i Maroko su jako blizu, ali samo neobrazovana budala će ih smjestiti na isti kontinent. Ova crveno-kmerska bratija oživljava lešinu koja se davno raspala iliti crko maršal...., crkla juga no ostali su ostatci ostataka komunističkih fašista ali su došli do zida i sada udaraju glavama ne bi li ga probili..
Objavljeno:
Od ovog naseg jezika covjeka samo zaboli glava. Da li zrakoplov leti ili plovi? Dragi putnici, nalazite se na PLOVU broj 345. Pilot ocekuje da cemo zaploviti tacno u 12:50 cim dobijemo odobrenje od kontrolnog tornja...
Objavljeno:
S naucne tacke gledista nije uredu da se avion nazove zrakoplovom jer postoji kljucna razlika izmedju broda i aviona. Brod plovi. Brod je uvijek na vodi i ne treba da ima nikakvu brzinu da bi plutao po njoj. Avion ne moze plutati po zraku. Ako izgubi brzinu trenutacno ce se srusiti. Avion mora imati brzinu da bi stvorio razliku izmedju pritisaka na gornjoj i donjoj strani krila i taj podpritisak ga drzi u vazduhu. Dodatno, avion daleko vise vremena provodi na zemlji da primi putnike, da se napuni gorivom, da se servisira i da se parkira cekajuci na iduci let. Da li bi tada avion trebao promijeniti ime u “ZEMLJOSTOJ”. Znaci avion ne plovi, avion leti kao i ptice...
Objavljeno:
Da li je voz vlak ili tlak? Pa sve zavisi gdje se nalazi lokomotiva. Alo se lokomotiiva nalazi na pocetku kompozicije, onda ona vuce vagone iza sebe, pa su vagoni medjusobno zategnuti, to jeste u vlaku. Medjutim, ako se lokomotiva nalazi na kraju kompozicije, onda se vagoni medjusibno guraju, to jeste oni su u pritisku tj tlaku pa je tada voz u stvari tlak. Ako kompozicija ima lokomotive i naprijed i pozadi, onda se takav voz naziva vlakotlak ili sinoplov... S obzirom na moj istaknuti doprinos zeljeznickom gospodarstvu u Hrvatskoj, ocekujem da se glavni kolodvor u Zagrebu nazove “Sarajlija Bosanac”. Ako se moze aerodrom u Zagrebu prozvati zracnom lukom “Franjo Tudjman” zato sto je on izmislio rijec “zrakoplov” eto i ja sam skonato kovanicu “SINOPLOV” za voz kojom je nebitno da li je kompozicija u vlaku ili tlaku..
Objavljeno:
Eto to vam je intelektualni domet Franje Tudjmana, nekadasnjeg generala JNA i oca moderne Hrvatske. Ostavio je sve borbene avione ratne avijacije (JNA) u rukama Milosevica kada je naglavacke iskocio iz SFRJ a sa sobom je u Zagreb ponio samo jezicki termin “zrakoplov”. Normalno kada je Milosevic poslije njima bombardovao hrvatske gradove Tudjman nije kritikovao sopstvenu nesposobnost nego “jugocetnickog agresora”. Umjesto sto je tri puta vracao nazad reportera HRT na aerodromu Pleso (da konacno kaze zrakoplov umjesto avion) da je takvu istu vrstu strpljenja i upornosti iskoristio da zadrzi slovenske, hrvatske, makedonske i bosanske predtstavnike u Predsjednistvu SFRJ, imao bi stvarnu kontrolu nad avionima JNA a ne praznu jezicku sintagmu... “Zrakoplov” kao termin tacno opisuje i vjetar i prdez i suplju pricu...
Objavljeno:
Nek' ovaj dokument nisu potpisali Franjo Tuđman, Jadranko Prlić, Pravljak i kompanija. Isteko bi dok si reko "hzhb".
Objavljeno:
"U Republici Srpskoj nikoga živog ne interesuje da li su u lingvističkom smislu....bla bla bla". Znam što vas interesuje, ko će dobiti veći komad mesa i rakije pred izbore. Vi i lingvistika nebo i zemlja, pola vam stanovništva polupismeno a ovi na vlasti tek toliko da mogu potpisati što im savjetnik pročita.
Objavljeno:
Ti iz nezavisne... Zavisan si, zavisan. Samo makni se sa te droge, vidis da ti je upropastila ono sto ljudi inace nazivaju mozgom. Preglup si jarane da ti o tome pricas i pises. Drz' se svog cobana...
Objavljeno:
odavno se nisam ovako nasmijao.
Objavljeno:
Kada se na silu prave jezicke razlike onda su one nakaradne. Od rijeci “skup” dolaziti skupstina. Ako je opstina opcina, zasto skupstina ne bi bila skupcina?
Objavljeno:
Badava (džaba, uzalud) rekoše da zajednički jezik može zvati kako ko hoće ( evo jedan predloži i kmerski) kad to odmah utruni oko koje dobro pazi da nam se djeca po školama ne izmješaju, da u program ne uđe neka zajednička istorija (povijest, historija) i da sutra, ne daj bože, ne pomislimo da nam više ne trebaju ni prevodioci a ni predvodioci koji nas čuvaju od drugog i drugačijeg.
Objavljeno:
Koji komentatori-neće prosperitet u ove krajeve još 100 godina.Pozdrav "jezikoznancima"iz Kanade!!!
Objavljeno:
Da li postoji jos jedno mjesto na ovoj kugli Zemlji gdje se toliko raspravlja, dijeli, svadja oko (jednog te istog) jezika??!! Potpuno podrzavam deklaraciju o zajednickom jeziku koja nista nece dati, na zalost, kao i sve na tim prostorima.
Objavljeno:
Koja je osnovna razlika izmedju pametnih ljudi na jednoj strani te Srba, Hrvata, Bosnjaka, i Crnogoraca na drugom kraju spektra? Pa pametni ljudi koriste jezik da se sporazumijevaju i dogovaraju a mi da se medjusobno svadjamo...
Objavljeno:
Sta se krije iza truda da se koristi rijec “zrakoplov” umjesto “avion” To je ona djetinjasta zelja da izgledamo pamentiji, bolji i veci nego sto stvarno jesmo. Ako vec nismo bili kadri izmisliti tehnicki koncept aviona, makar cemo izmisliti rijec koja se koristi za avion...
Objavljeno:
Sta je to zeljeznicka stanica? To je mjesto gdje voz stane, pa odatle proistice rijec stanica. Moze se reci da je to mjesto gdje voz STAJE, pa bi ekvivalent bila rijec STAJICA. Kako stajica znaci mala stala, onda se moralo ici ne sa sufiksom nego prefiksom pa se napravila rijec POSTAJA sto bi se moglo razumjeti kao i pola stale... Ako se vozom vozimo, sta radimo sa vlakom? Vlacimo se?! Da li se prevoznim sredstvom navozamo ili se navlacimo? Da se kaze zrakoplov u 15 stoljecu, na sta bi ljudi pomislili? Na vjetar?! A da razmotrimo i razliku izmedju opstine i opcine. Opstina ima u svom korijenu rijec OPSTE, znaci nesto zajednicko, dakle ustanova koja radi u opstem interesu. Ali ako vas lokalna vlast zajebaje, tj jebaje, tj opci sa vama (vidi rijec OPCENJE) , onda je opcina mnogo prikladnija rijec. OPCI IZBORI znaci da vi dobrovoljno birate one koji ce vas poslije jebavati u zdrav mozak... Ako se kaze televizija i raketa, zasto se ne bi moglo reci i avion? Tragicno je bilo gledati Franju Tudjmana koji je u zivom TV prenosu na aerodromu Plesu tri puta vracao reportera HTV koji ga je pitao da li imao priliku sabrati u avionu svoje utiske sa mirovne konferencije. Novinar postavi pitanje a Franjo ga pita da ponovi. Jadni reporter vjerovatno mislio da Tudjman stvarno slabo cuje dok nakon treceg pokusaja nije shavtio da treba reci “zrakoplov”. Vidite, jako je tesko starim postojecim rijecima stvoriti znacenje za nesto kompletno novo. Ako avioni nisu ni postojali prije 3 stoljeca i neko drugi je izmislio avion, pa zasto ne bi koristili potpuno novu rijec za nesto potpuno novo? Nakardano je rijecima sa starim znacenjem opisivati nesto revolucionarno drugacije jer se dobijaju nelogicne jezicke konstrukcije...
Objavljeno:
Dragane, matere ti, ne seri! Ne pravi se blesav! Onog trenutka kada im uzmes jezik, sta ostaje od naroda? Nista! Ako pricamo istim jezikom, a pricamo jer se perfektno dobro medjusobno razumijemo, po cemu se onda razlikujemo? Po licnim imenima? I jedni i drugi i treci koristimo strana bliskoistocna imena, jedni jevrejska, drugi arapska, koja su postojala mnogo prije dolaska i Isusa i Muhameda... Po kleru, po popovima, fratrima i hodzama? Garantujem ti da niti Isus niti Muhamed nisu zaposlili niti jedno jedino svesteno lice za svog zivota. Po crkvama i dzamijama? Garantujem ti da za svoga zivote niti Isus niti Muhamed nisu izgradili niti jednu jedinu crkvu ili dzamiju. Ako jesu, neka nas lokalni kler upre prstom u nju... Po genetskom sastavu? Svi smo mi mjesavina juznih Slavena i starih Ilira... Po cemu se onda razlikujemo? Pa po tome sto jedni kazu vlak, zrakoplov, postaja, opcina i kruh a drugi voz, avion, stanica, opstina i hljeb. Reci ljudima da to nije vazno i odmah ce se upitati a zasto su medjusobno ratovali evo vec puno stoljece. Reci im da govore istim jezikom i shvatice da su ih politicari napravili kolosalnim budalama i gurnuli u nepotrebni rat protiv svojih bliznjih, komsija i susjeda, svoje brace... Uzmi im jezik i dokazaces nam da smo svi mi dobro glupi i da smo dzaba ratovali. Da bi to shvatili i prepoznali sopstvene greske moramo biti dobro hrabri, pametni i samokriticni. Molim te nemoj nas precjenjivati! Ostavi nas da trunemo u sopstvenoj zabokrecini i da sami sebe lazemo! Fino je sto se trudis i sto pokusavas ali ti dobro znas s kim imas posla i kakvi smo ljudi... Nek ti je sretno, moj Dragane!
Objavljeno:
Kako vidim na komentarima,nacionalisti se prepali što gube jedno od bitnijih oružja nacionalizma.
Objavljeno:
Ono kad u komentarima intelektualnih drkotina čitaš argumentum ad hominem...
Objavljeno:
Meni nije u redu sijecanj u decembru :-/
Objavljeno:
Од ових 200 или колико већ потписника декларације, имамо једног лингвисту, Сњежу Кордић, која ову проблематику и познаје и разумије, остало су популисти и пришипетље који воле у све да се трпају, и воле мало кроз овакве акције себе промовисати. Шта ћеш, јака је глад за медијском пажњом. Сама декларација је неспретно насловљено, и ово „заједничком“ (а мало је и глупа формулација „заједничком језику“) може упућивати на политичку позадину ове приче. Мада неважно, није спорно, на овим просторима говорима исти или један језик, у неколико варијанти и са посебностима за неке завичаје. Он јесте полицентричан, говори се у 4 новонастале државе (тј у 2 државе + 2 кондоминијума), и сигурно су мање разлике него ли је код других полицентрочних језика (енглески, шпански, њемачки итд) јер је присутан и на мањем простору и припадамо истој културној сфери, те дијелимо сличан вриједносни систем, што код језика итекако има важности. Уосталом, одлично се разумијемо. Запело је и запеће око именовање језика, и то ће бити, како то у тексту тврди овај дијалектичар, повод за свађу. Истина, иако сама Сњежа наглашава да име језика тренутно није на тапету. Ту јесте ствар мало загуљена, јер тај језик којим зборимо од памтивјека је називан српским, а у новијој прошлости српскохрватским (што беше и вођено жељом да се свима угоди), но ово српски некима и дијалектичару (па зваћемо га било како, и наш, и нашки, само недај Боже српски) превише пара уши, из неких њима знаних разлога. Опет што се тиче именовања, језици се увијек и искључиво именују по народима, никад по географским или административним областима. То је стандард присутан свуда по свијету, можда он није најбољи, најсрећнији, али то је тако, наше је да то уважавамо или не. Но добро, и то ће се (именовање језика) некад ријешити, ако не сада, у нека срећнија времена
Objavljeno:
Zlatko Feliks Pregl  Objavljeno: 30.03.2017. - 11:14 Pa naravno da je to jedan jezik! Jer jezik ne predstavljaju rijeci (lahko, mehko, belo, bijelo, lepo, lijepo) nego zakonitost po kojem se taj jezik manifestuje I kojem podlijeze.. Rijeci su samo materijalno sredstvo te jezicke zakonomjernosti. Jer svi ovi jezici imaju rodove, brojeve, svi oni imaju sedam padeza (osim dijalekatskih) I rijeci se mijenjaju po istom principu. Bas to dokazuje da se radi o istom jeziku. Tu rijeci (na kojima bas neznalice insistiraju) ne igraju nikakvu ulogu. Dva primjera: 1 - Svedska rijec "burdet" znaci stol (hastal) I nedvojbeno je svedska rijec. Ali ako je mi upotrijebimo u srpskohrvatskom jeziku, dakle kao svoju, onda ce se ona mijenjati po svim zakonitostima naseg jezika: burdet, burdeta, burdetu...sto je u svedskom jeziku, iz kojeg ona potice, jednostavno - nezamislivo! To znaci da je postala nasa rijec, a porijeklo joj je svedsko. 2- Kada je pozorisni reditelj Sulejman Kupusovic htio da rezira "Hasanaginicu" Isaka Samokovlije, morao je, na zahtjev politickih struktura da tekst prevede na bosanski jezik!!!! Prevodilac (ne znam mu nazalost ime) uzeo je pare nizasto, jer tekst je ostao u potpunosti isti samo s jednom razlikom u kojem je jedna jedina rijec prevedena na "bosanski" a koja je bila vezana za ritualni obred pripadnika islamske vjeroispovjesti. Treba li kakav drugi primjer za odbranu identiteta jedinstva naseg jezika!? Konacno I praktican savjet: Jezikom neka se bave jezicki strucnjaci, a ne politicari, I bolesni egzibicionisti. Ne zavadjajte narod, zavadjali se vi sa samima sobom, dabogda! Hvala na paznji I zbogom, bog decki, alah amanet, jarani I ejdovale sejtani!
Objavljeno:
Konačno nesto pametno, nešto što nas bar malo priblizava jedne drugima, ali, avaj, svi ovi potpisi ne predstavljaju ništa, iako se radi o eminentni ljudima. Potpisi koji će imati težinu su potpisi Vučica, Plenkovica, Izetbegovica i drugih, a oni i nisu bas spremni za ovakvo nesto. Ali ako mogu izraziti svoje skromno mišljenje ja sam potpuno saglasan sa ovom deklaracijom.
Objavljeno:
Ovaj tekst je tako dobro napisan da bi bilo logično da svi ljudi sa ovog govornog područja to prihvate kao sasvim normalnu stvar ali nažalost većina se neće složiti jer se odmah misli na negiranje nacionalnosti na ovim prostorima.Ideja je stvarno dobra ali sam zaista skeptik po tom pitanju jer živimo u poganom vremenu kada nelogično biva logično i obratno.Ali bez obzira što će otpor ovoj ideji biti jako veliki mislim da ne trebamo odustajati od ove ideje i da pristalice ove ideje trebamo tražiti na svim stranama i aktivno ih uključivati u ovaj projekat jer samo tako na površinu mogu da isplivaju i ostale ideje i projekti koji će biti usmjerneni ka normalizaciji odnosa među ljudima na ovim prostorima.
Objavljeno:
Za neobjašnjivi nacionalizam ( fašizam ) u glavama ovih ljudi nije potrebna nikakva argumentacija. Ja ih pitam da mi pokažu šta je to što su napravili od raspada Jugoslavije . Besplatno školovanje, liječenje, nova radna mjesta, bolji standard, ljudska prava, sigurnost, stabilnost, infrastruktura...pa što ste pipnuli uprosječili ste i uništili. Primitivzmu ne treba argumetacija...eto vam vaše nezavisne, etnički čiste, i ine sredine u kojima ste glavni.
Objavljeno:
Oduvijek sam zvao jezik kojim govorim NAS - iz cistog razloga zato sto svi govorimo ISTIM jezikom a ne razlicitim jezicima, kao sto se to namece od strane polupismenih idiota.
MB
Objavljeno:
-Juznoslovenski jezik. -Südslavische Sprache -Southslavic language.
sem
Objavljeno:
Tobejarabi a di je ovdi Bosnjacki jezik?
Objavljeno:
"Među potpisnicima Deklaracije su: Rade Šerbedžija, Igor Štiks, Mirjana Karanović, Boris Dežulović, Nenad Veličković, Marko Tomaš, Rajko Grlić, Borka Pavićević, Filip David, Teofil Pančić, Jasmila Žbanić, Viktor Ivančić, Dragan Markovina, Boris Buden, Biljana Srbljanović, Ranko Bugarski, Snježana Kordić i Balša Brković..." Nedostaje Oliver Frljić, koji odlično govori i Poljski jezik.. No šalu na stranu, što vam govore gore navedena imena i na što vas asociraju? Skup ljevičarsko-crvenih kmera sa idejom oživljavanja crknute ideologije...
Objavljeno:
Koliko vidim većina tih potpisnika su iz Srbije, drugosrbijanci,jugoslAvenčine.U Republici Srpskoj nikoga živog ne interesuje da li su u lingvističkom smislu jezici sa područja bivše Jugoslavije jedan ili više jezika,Lanjski snijeg je vjerovatno tema koja bi privukla veću pažnju.Kako će neko u Varaždinu ili u Kaknju zvati jezik kojim govori,nikoga ovde ne interesuje.Za Republiku Srpsku bitno je da uredi pitanje službene upotrebe jezika na svojoj teritoriji i da se sadašnji cirkus u toj sferi ukine.Jasno je da slijedeće evropske principe,kao službeni jezik na cijeloj teritoriji dolazi u obzir samo srpski jezik ijekavskog izgovora a uz srpski jezik tamo gdje su značajno prisutne manjine i jezici manjina mogu imati svojstvo službenog jezika.Isto važi i za pismo.
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.