Studirate, a želite tokom ljeta da radite u Njemačkoj: Ovo je poziv baš za vas!
Foto: Ilustracija

POSLOVI

Studirate, a želite tokom ljeta da radite u Njemačkoj: Ovo je poziv baš za vas!

Piše: Maja Isović Dobrijević

Za studente koji tokom ljeta žele da rade u Njemačkoj...

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Iz Agencije je rečeno da je za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini odobreno 200 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 130 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 65 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 5 mjesta.

Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH rekao je da su poslovi koje studenti uglavnom obavljaju u SR Njemačkoj vezani za ugostitetljstvo i turizam.

“Najčešći poslovi do sada su bili kao pomoćna radna snaga u restoranima, te u hotelskim kompleksima i odmaralištima (promoteri, sobarice, i sl.)”, rekao je za BUKU Pupić.

On ističe da ej Agencije prošle godine imala kvotu od 300 studenata, a tada su dobili 206 prijava studenata/studentica.

“U Agenciju je došla 51 radna ponuda, a na kraju je 43 studenata/studentica prihvatilo radne ponude i otišlo na ferijalni rad. Što se tiče plata tačne podatke nemamo, ali bitno je napomenuti da su plate jednake kao i domaćoj radnoj snazi na istim poslovima”, ističe Pupić.

DETALJI O POZIVU

Na ovaj poziv mogu se prijaviti: isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi su dobro vladanje njemačkim jezikom, raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, studentice/i se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi i spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom,
2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
3. Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovne/i studentice/i) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
5. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

Važno je istaći da studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 

Foto: Ilustracija

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

-    Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
-     Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-      Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2018“
Rok za slanje prijava je petak, 19.01.2018. godine.
Iz Agencije ističu da nepotpuno prijave neće uzimati u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA

U ovom oglasu istaknuti su i kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata kao što je spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba krajem januara 2018. godine.

Savezna agencija za rad će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

 

Komentari na tekst (1)
Objavljeno:
Student sam prve godine u Sarajevu i nemam roditelja i teško živim.
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.