Umberto Eco: Fašizam- zlo u 10 tačaka

O ZLU...

Umberto Eco: Fašizam- zlo u 10 tačaka

Piše: Umberto Eco

U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. Građani se pozivaju samo kada treba odigrati ulogu naroda

1.  Prvo obilježje fašizma je kult tradicije a tradicionalizam implicira odbacivanje moderne. Poštovaoci tehnologije su kako fašisti tako i nacisti, dok je tradicionalistički mislioci obično odbacuju kao negaciju tradicionalnih duhovnih vrijednosti. Međutim, iako je nacizam bio ponosan na svoja industrijska dostignuća, njegov modernizam je ležao tek na površini jedne ideologije koja se temeljila na krvi i tlu. Odbijanje modernog svijeta kamufliralo se kao odbijanje kapitalističkog načina života, ali u prvom redu radilo se o odbijanju duha iz 1789. g. (1776. g. naravno). Prosvijećenost, vijek uma, važi kao početak modernog izopačenja. U tom smislu, fašizam se može definisati kao iracionalizam.

2. Iracionalizam je, takođe, ovisan o kultu akcije zbog akcije. Akcija mora uspjeti prije mišljenja ili u potpunosti bez mišljenja. Otud kultura postaje sumnjiva čim se identifikuje sa kritičkim stavovima. Nepoverenje prema svetu intelekta uvek je bio simptom fašizma, od Geringovog otvorenog stava: "Kada čujem reč kultura mašim se za pištolj", do česte upotrebe izraza kao što su "degenerisani intelektualci", "jajoglavci", "jalovi snobovi", "univerziteti su gnijezda crvenih". Službeni fašistički intelektualci uglavnom su bili angažovani u napadanju moderne kulture i liberalne inteligencije zbog izdaje tradicionalnih vrijednosti.
Nikakva se sinkretistička vjera ne može oduprijeti analitičkoj kritici. Kritički duh provodi razlikovanja. U modernoj kulturi naučna zajednica hvali neslaganje kao nešto korisno za obogaćivanje znanja. Za fašizam neslaganje je izdaja.

3. Uostalom, razlike u mišljenju znak su raznolikosti. Fašizam raste i traži podršku tako što izrabljuje i naoštrava prirodni strah od različitog. Prvi apel jednog fašističkog ili predfašističkog pokreta usmjeren je protiv došljaka. Tako je fašizam po definiciji rasistički.

4. Fašizam je nastao iz individualne ili socijalne frustracije. Stoga je tipičnim obeležjima istorijskog fašizma pripadao apel frustriranoj srednjoj klasi, klasi koja je trpjela ekonomsku krizu ili osjećaj političkog poniženja. U naše vrijeme, kada su stari "proleteri" postali malograđani fašizam sutrašnjice naći će svoju publiku u toj novoj većini.

5. Ljudima koji osjećaju da im je otet njihov vlastiti socijalni identitet fašizam dodjeljuje kao jedinu privilegiju da su rođeni u istoj zemlji.To je izvor nacionalizma. Osim toga, jedna nacija dolazi do svog identiteta samo preko svojih neprijatelja. Stoga, u korjenima fašističke psihologije, leži opsesija zavjerom, najbolje je, međunarodnom zavjerom. Sljedbenici se moraju osjećati opkoljenima. Toj zavjeri najlakše je doskočiti pozivom na mržnju prema strancima. Ali zavjera mora takođe doći iznutra: Jevreji su obično najbolji cilj jer imaju tu prednost da su istovremeno i unutra i spolja. U SAD prominentna instanca opsesije zaverom može se naći u "The New world Order", Peta Robertsona, ali ima i mnogo drugih.

6. Sljedbenici se moraju osjećati poniženima očiglednim bogatstvom i moći svojih neprijatelja. kad sam bio mladić naučili su me da mislim o Englezima kao narodu sa pet obroka. Oni su jeli češće od siromašnih, a i umjerenih Italijana. Jevreji su bogati i pomažu jedni drugima putem tajnih mreža uzajamne podrške. Sljedbenici moraju, međutim, takođe biti uvjereni da mogu pobijediti svoje neprijatelje. Tako, neprestanim pomijeranjem retoričkog žarišta neprijatelji su istovremeno prejaki i preslabi. Fašističke vlade osuđene su na to da gube ratove jer su nesposobne da ispravno procene neprijatelja.

7. U Fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. On je loš, jer život je stalna borba. To vodi Armagedonovom kompleksu. Kako neprijatelji moraju da budu pobijeđeni, nužna je jedna odlučujuća bitka nakon koje će pokret zavladati svijetom. Takvo "konačno rješenje" implicira iznova jedno razdoblje mira, novo zlatno doba, što protivrječi načelu neprestanog rata. Nijednom fašističkom vođi nikada nije pošto za rukom da riješi taj problem.

8. Elitizam je tipični aspekt svake reakcionarne ideologije, ukoliko je on u osnovi aristokratski, a aristokratski i militaristički elitizam imaju osobinu- preziranje slabijih. Fašizam može da zastupa samo jedan popularni elitizam. Svaki građanin pripada najboljem narodu na svetu, najbolji građani su članovi stranke, svaki Građanin može (ili bi trebalo) da pristupi stranci. Međutim, bez plebejaca nema patrijaca. Vođa zna da njegova moć nije demokratski preneta na njega nego nasilno osvojena i njemu je potpuno jasno da njegova snaga proizilazi iz slabosti masa, koju su tako slabe da trebaju i zaslužuju vođu. Kako je grupa hijerarhijski organizovana (po vojničkom modelu) svaki od nižih vođa prezire svoje potčinjene, kao što opet svaki od ovih potčinjenih prezire one njemu potčinjene. To pojačava svijest o masovnom elitizmu.

9. Fašizam se temelji na selektivnom populizmu, na jednom takoreći kvalitativnom populizmu. U demokratiji građani imaju individualna prava, ali u svojoj cjelini poseduju politički uticaj samo na osnovu jednog kvalitativnog gledišta- poštuju se odluke većine. Za fašizam individue kao individue nema nikakva prava, dok je narod, naprotiv, shvaćen kao kvalitet, kao monolitni entitet koji izražava zajedničku volju. Kako veliki kvantitet ljudi ne može imati nikakvu zajedničku volju, vođa se predstavlja kao njen tumač. Izgubivši svoju delegiranu moć, građani više ne deluju; oni se pozivaju samo onda kada treba odigrati ulogu naroda. Zbog toga, narod nije ništa drugo do jedna teatralna fikcija. Kao dobar primer kvalitativnog populizma nije nam više potrebna. Piazza Venezia u Rimu ili Nirberški stadion. U budućnosti nas čeka jedan televizijski ili internet-populizam u kojem će emocionalna reakcija neke odabrane grupe građana biti prihvaćena kao glas naroda. Na temelju svakog kvalitativnog populizma fašizam mora biti protiv "trule" parlamentarne vlasti. Jedna od prvih rečenica koju je Musolini izrekao u italijanskom Parlamentu bila je: "Mogao sam pretvoriti ovo gluvo i sumorno mjesto u logor za moje manipule"- "manipule" su jedinice od kojih se sastojala tradicionalna rimska legija. Ustvari, on je smesta pronašao bolji smeštaj za svoje manipule, ali je nešto kasnije likvidirao i Parlament. Gdje god neki političar dovodi u pitanje legitimnost parlamenta zato što on ne izražava više volju naroda, tu smrdi na fašizam.

10. Fašizam govori novogovorom. Orvel je u "1984" izmislio novogovor kao službeni jezik Anglosoca, engleskog socijalizma, ali elementi fašizma zajednički su različitim oblicima diktature. Svi nacistički li fašistički školski udžbenici poslužili su se osiromašenim vokabularom i elementarnom sintaksom kako bi u klici zatrli instrumente kompleksnog i kritičkog mišljenja. Ali moramo se pripremiti i na druge oblike novogovora, čak i kada se pojavljuju u naizgled nevinom obliku popularnih tok-šoua. Ujutro, 27. jula 1943. saznao sam sa radija da je fašizam propao i da je Musolini uhapšen. Kada me je majka poslala po novine otkrio sam da novine na najbližem kiosku imaju različite naslove. Štaviše, nakon što sam pročitao te naslove postalo mi je jasno da u svakim novinama stoji nešto drugo. Naslijepo sam se odlučio za jedne i na prvoj stranici pročitao proglas koji je potpisalo pet ili šest političkih stranaka, među njima i Komunistička partija, Socijalistička partija i Liberalna partija. Sve do tog trenutka vjerovao sam da u svakoj zemlji postoji samo jedna jedina stranka i da je u Italiji to Partito Nazionale Fasciste. Sada sam otkrivao da je u mojoj zemlji moglo postojati više stranaka u isto vrijeme. Kako sam bio pametan dečko, smjesta sam shvatio da tako mnogo stranaka nije moglo preko noći da iznikne iz zemlje, da su one, dakle, neko vrijeme morale postojati u ilegali. Proglas na naslovnoj strani slavio je kraj diktature i povratak slobode: sloboda govora, štampe, političkog organizovanja. Te riječi "sloboda", "diktatura", "prava"- tada sam ih čitao po prvi put u svom životu. Uz pomoć tih novih riječi ponovo sam bio rođen kao slobodan čovjek Zapada. Moramo ostati budni kako smisao tih riječi ponovo ne bi dospeo u zaborav. Fašizam je još uvijek oko nas, ponekad neugledno obučen. Bilo bi mnogo lakše za nas kada bi se na svjetskoj sceni pojavio neko i rekao: "Želim drugi Aušvic, želim da crne košulje ponovo pradiraju italijanskim trgovima". Život nije tako jednostavan. Fašizam se može vratiti i pod najnevinijom maskom. Naša je dužnost da ga razotkrijemo i da upremo prstom na svaki od njegovih primjera svakog dana, na svakom mjestu na svijetu. Sloboda i oslobođenje zadaci su kojima nikada nema kraja.

 

Komentari na tekst (38)
Objavljeno:
Sve je baš tako, kako je Eko re'ko... svaka mu je, kao u uvek, od zlata!
Objavljeno:
Smrt fasizmu, sloboda narodu .
Objavljeno:
srbija, bosna, hrvatska, makedonija, države s fašističkim elementima etnonacionalizma, mržnje i anatemisanja drugog i drugačijeg, slavljenje zločinaca, pljuvanje po drugom, po komšiji, TIPIČAN PRIMJER FAŠISTIČKIH PLEMENA, jer još uvijek nisu države na građanskoj, demokratskoj osnovi. Nema slobode pojedinca, postoji samo kolektiv, ugroženos i neprijatelj.
Objavljeno:
Mrzim fašizam iz dna duše. Iskonski fašizam dolazi od židovskog talmuda (talmud je suprotan izvornim židovskim učenjima, iako se predstavlja kao vjera židova) evo što to govori talmud: https://www.youtube.com/watch?v=84f01bXu92g
Objavljeno:
Opisana je ideologija, ali nije opisana suština fašizma. Ideologija fašizma je izrasla iz krize kapitalizma. Domaći kapitalisti u toj krizi imaju samo jedan izlaz - fašizam (antisocijalizam, antikomunizam). Svaka alternativa fašizmu se mora ubiti ili privoliti na stranu fašizma. Zbog toga je u idelogiji prisutna borba protiv neprijatelja kako unutrašnjih, tako i vanjskih. Pravi cilj je očuvanje interesa domaćih kapitalista. Fašistička država se ne bavi ekonomijom, ali traži efikasnu proizvodnju koja naravno donosi zaradu kapitalistima. Fašizam je kapitalistička nirvana. Nitko ne smije da sumnja u ideologiju jer će biti maknut, a ideologija savršeno radi u interesu domaćih kapitalista. Fašizam kratkoročno nudi rad i mogući bolji standard običnom čovjeku, ali dugoročno on vodi u veliko bogaćenje domaćih kapitalista koje na kraju mora završiti neminovnim preuzimanjem imovine i socijalnim raslojavanjem. Zbog toga neki ukazuju da u Americi vlada fašizam. Vladaju kapitalisti, postoji antikomunizam i dobro socijalno raslojavanje, vode se mnogi ratovi protiv mnogih neprijatelja, itd.
Objavljeno:
Fašizam je rak. Od njega često obolijevaju i druge ideologije. Uključiti pamet znači pobijediti taj rak.
Objavljeno:
Mislim da na planeti ne postoji neki "idealni" sistem. Kada bi svaki sistem komentarisali, došli bi do zaključka upravo nakon "pada" nekog sistema ljudi shvate mane tog sistema. Treba se zapitati šta su dobro donjeli fašizam, rasizam, naiconalizam, sekularizam itd.Meni je malo licemjerno kako ljudi upiru prstom u sisteme istočnjačkih država, a upravo ti sistemi i dan danas funkcionišu. Zašto?
Objavljeno:
Ovdje sve mudrac do mudraca....zasto se ne uperi prstom u rigidni fasiszam koji proklamuje nova hrvatska.Svi cute sto vrh kvazi drzvae hrvastske ide u blajburg da se poklone ustasma / okorjelim fasistima / koji su ubijali po jasenovcu , svi cute na ustasku propagnandu koja kate da se u Jasenovcu igrale predsatve , svi cute jer su svi isti i podrzavju ta fasizam.Vide ga tamo gdje ga nema da bi zataskli onaj koji se vidi sa marsa..zato ne lupetajte gluposti nego se pogledajte u ogledalo pa cete na svom celu vidjeti kukasti ili slovo U dok ne skupite hrabrosti pa ne kazete..otvoreno Kolinda i Karamarko uz mnoge iz federacije guraju novi wal watikansko - memackog galopirajuceg fasizmna..kad skupite hrabrost bice kasno..padace glave kao kad se cutalo na hitlerovsko-musolinijev-pavelicev watikanski.-...zato brzo pred ogledalo...
Objavljeno:
@SMIJEH U našem narodu postoji izreka istinita da boli a kaže da su nagore poturice.
Objavljeno:
Uistinu, fašizam je svuda oko nas, i ne samo da se je održao, nego se je transformirao u liberalnu ekonomiju, pa sada vlada svijetom šireći; neimaštinu, glad, preventivne lokalne ratove, užas i smrt za 95% pripadnika ljudske vrste, a fašistički liberalni raj za manjinu od 5% nepotpunih ljudskih bića, kreatura i ljuštura ljudskosti - realnih upravitelja takvog fašističkog svijeta(Londonski, Pariški, Vatikanski financijski klub i organizacija Bilderberg). Novac(oružje suvremenog fašizma) je zlatno tele kojem se klanja nepotpun, pao čovjek.
Objavljeno:
Imajte strpljenja da pronađete i malo manje strpljenja da čitate knjigu Nemca Sebastijana Hafnera: "Istorija jednog Nemca". Izdao ga je novosadski "Stylos" pre jedno 7-8 godina. Knjiga jasna kao jasni dan. Knjiga koja seme mračne tajne krije kao noć, ali ga zorom otvara i pripoveda... Lep razgovor jednog Nemca, mladog pravnika , na pragu pojave fašizma u Nemačkoj... Pitoma kao snovi mladog momka, hrabra, kao otkrovenje opasnosti sa kojom se bira - suočavanje. Molim vas, čitajte ovu knjigu. Mene podseća na Bosnu i njene ljude pre dvadeset i pet godina.
Objavljeno:
Svi koje poznajem misle da fašizam može da postoji samo u Njemačkoj, a i sam nešto vrtim glavom, to nije nešto naše, i mercedes je njemački.
Objavljeno:
Sve sam procitala i greska je u naslovu...ovdje je opisan zivot u Republici Srpskoj...Da li cemo se ikad osloboditi mraka i dati znacaj pojedincu i covjeku...
Objavljeno:
Ima jedan sjajan njemacki film koji se zove Talas (Die wele, nesto tako). Baziran je na istinitom dogadjaju iz 70-tih kada je jedan profesor u USA napravio eksperiment i za sedmicu dana uspio od svojih ucenika napraviti prave fasiste. Taj film mi je dobro otvorio oci i otkrio da fasizam i sve kolektivisticke ideologije nastaju izmedju ostalog i zato jer ih ljudi zele. Istina je da u gomili smrdi ali je i toplo. Povodom jedne druge polemike o mom rodnom gradu Sarajevu koja je inicirana potpuno ispravnom inicijativom Harisa Jusufovica samo da podsjetim citateljstvo na ono sto je Umberto Eco rekao tamo negdje 92-93: Osjecam se sarajlijom i to je obaveza svakog moralnog covjeka u svijetu.
Objavljeno:
Sve sam pročitao i zaključio da je greška u naslovu. Pa ovo sve vredi za socijalizam kakav smo mi imali 45 godina u Jugoslaviji. Čitajte pažljivo i sve će vam se kazati.
Objavljeno:
Nema nijedne točke koju ne možemo primijetiti u balkanskim feudima-državama. .Uz ovaj poseban i razotkrivajući tekst, treba pročitati i deset načina manipulacije ljudima Noama Čomskog.Tek tada se dobije uvid o razmjerama zaglupljivanja, manipulacije i radikalizacije na Zemlji.
Objavljeno:
Fasizam=Kapitalizam!
Objavljeno:
Da tako je dragi Ex-Yu sugragjani.Tekst je divan,i nema shta dodati ili oduzeti u njemu.Jedino sam dobio zelju da josh jednom pogledam Felinijev film"Amarcord"sve ovo ali na jedna umetnichki nachin.To shto smo pali na Istoriskom ispitu i unishtili buduc'nost novih generacija je apsolvirana stvar.Pitanje je dali u NAS postoji potencijal da zapochnemo proces obnove,da oslobodimo duhovni prostor od "zagagjenja" a ekomoju od granica carina i tajkuna.Znate,iza fashizma,i bivsheg i "aktuelnog" krije se veliki kapital,jer u totalitarno sistemu,nema sindikata,nema drushtvenog dogovora,nema socijalne drzave samo"Arbait macht frai".
Iva
Objavljeno:
Hahaha pa sve znake ove opasne bolesti pokazuju sve bivse republike SFRJ...male, frustrirane, fasisoidne kreacije sve jedna do druge odbacuju svoje manjine, slabe i ugrozene, misle da su jako bitne, i ne vole svoje komsije.
Objavljeno:
Najkraće, fašizam je dno dna.
Objavljeno:
Stvarno ste mogli malo lektorisat tekst, pa ovako ozbiljan portal ne moze sebi dozvoliti da je pola teksta na ekavskom, a pola na ijekavskom, neka bude na jedan nacin, bilo koji. Dajte malo molim vas, tekst je odlican i ne zasluzuje da se skrnavi.
Objavljeno:
Prvo i osnovno a zanemareno u svim komentarima osnova na kojoj su nastajala sva događanja ,izbačena je iz opcije ekonomska vizija koja je jako važna uz ovu političku.Jedna bez druge ne mogu.Fažizam je nastao u osnaženom sistemu jake države koja je imala moć da finansira ,ideologiju jednoumlja,naoruža i počne okupaciju svih onih koji nisu Njemci,i da ih uništava.Ovdje je u pitanju ideologija uništenja naroda ,drugih,drugačijih po KRVI (tu je ideja snage fašizma kroz jedinstvo),Nije Njemačka bila ekonomski siromašna,kapital je ulagala u svoje bolesne apetite,naoružanje za osvajanje drugih,a širenje jednog (svog Germanskog) naroda.Jugoslavija je prvo bila Narodna,pa Socijalistička(sa vladavinom proletarijata) a KOMUNISTIČKA nikad nije bila(ni jedna država na svijetu nije dostigla toliki stadij razvoja, da se može reći da je KOMUNISTIČKA,razvoj proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa kao nadgradnje to diktira),svi ste u komentarima zanemarili proizvodne snage i proizvodne odnose PROIZVODNJU kao stub postojanja i opstanka.Sve ste teze postavili tako kao da je sve bilo idealno u nastanku fašizma i socijalizma.Takvo gledanje na promjene nije u redu.Fašizam nije društveno ekonomska formacija, nego bolesno ideološka, Socijalizam prelazni period koji je bio društveno ekonomska formacija koji je trebao trajati do nastanka blagostanja Komunizma.To bi možda bio dug put,jednopartijski svih naroda,i zaustavio je fašizam.Neko postavlja pitanje jednopartijskog sistema.U fašizmi je to jednoumlje(jedna nacija,jedan narod,jedna država a za druge nema mjesta),u socijalizmu je bila Zakonom zagarantovano pravo svih naroda i narodnosti koji su pripadali Jugoslaviji.U socijalističkom sistemu je čovijek na prvom mjestu,pa onda politika...U kapitalizmu se primat daje matereiji,kapitalu,čovjek je tu zanemaren.On se koristi da bi se kapital uvećavao.Sad smo podijeljeni ,koliko republika toliko država,pa na entitete,pa na kantone..,i po narodima, Zakona nema...a kažu KAPITALIZAM,to je korak nazad..po razvojnom sistemu društva..Omekšajte malo kritike,povećajte zdrav razum neka ovlada,radite na pomirenju,ne prizivajte novi rat.Naj lakše je kritikovat.Loša kritika mržnju širi.Tebe ANONIMNI ,ako si živ,molim te izbaci imena TITA;MARKSA,ENGESSA;LENJINA i drugih velikana,puno su više od tebe znali i URADILI I KAZALI....drugo je bilo vrijeme,za sada šta zaiskali to dobili...
Objavljeno:
Zaista nema nikakve s U. Ecom, ali gdje je smisao u objavljivanju komentara anonimusa? Za reći treba znati (ne 'ja mislim!' - tanko je to počelo), za (anti)fašizam - svejedno - "bobu - bob, popu - ...", a za voljeti zemlju i graditi demokraciju, osim znanja i pameti, valja imati i - muda! I kako prave otkriti, s kim dizati pobune, pa i revoluiciju, ako treba, a kriti se u sjenci anonimnosti. Zaista, što je previše - previše je! Smrt fašizmu! ( Kuražno, odnosno s mudima na mjestu!)
Objavljeno:
E da je vise ljudi kao sto je Umerto Eko! I to iz kolevke fashizma! Bravo gospodine Eko!!!!!!!!!!!!!! Isto kao Ginter Gras,koji je bio posten prvo prema samom sebi,a iz kolevke nacional sicijalizma ciji je bio i vojnik! Retki su takvi ljudi!
Objavljeno:
Nije mi onda jasno kako je Srbija napala očito ekonomski slabije od sebe i u to ime (zlo)upotrebljavala BiH Srbe, a to je BiH? Vidi vraga, to je četnički antifašizam na djelu. Četnici su antifašisti, to što imaju alergiju na Hrvate i Muslimane ćemo preskočiti. Tko su ono napravili najveći genocid nakon ww2? Četnici antifašisti. Zaključak?
Objavljeno:
U svim,ili skoro svim bivsim YU republikama,narod-stanovnistvo je u vrzinom
kolu!Kao,zivi se u demokratiji,moze da se bira,ali sta?Izmedju loseg i goreg!
Nema ljudi od uticaja koji mogu da ponude boljitak,a i narod sa bas ne trudi
da talasa,nema se nade u mogucnost boljega,sta li?!Naravno da svemu tome
pogoduje nesretna novija i starija istorija u balkanskim gudurama,pa i sadasnja
svjetska ekonomska i politicka situacija ne nudi rjesenja!Da li to znaci da ima
da bude jos gore i gore,da bi nakon svega krenulo nabolje?!
Objavljeno:
da je novogovor zavladao i kod nas vidi se i u upotrebi terminologije. evropski i svjetski neoliberali i neofasiti na perfidan nacin zele izjednaciti komunizam i fasizam. draga omladino komunizam je nama ostao neostvareni san , sistem u kome smo zivjeli zvao se i bio je socijalizam, zamjenom termina se nastoji zamijeniti teza, koliko su neofasiti u tome uspjeli cujemo u svakodnevnim govoru svi grakcu o komunizmu iako se on nikad nije desio, zato malo vise postovanja prema NASEM jeziku
vanjski neprijatelj u sfrj nije bio izmisljena nego stvarna kategorija, pa zar nismo zrtve osiguranja puteva ka naftnim izvorima jucer, bas kao sto je sjeverna afrika danas? ovako male, rascjepkane i sjebane, mogu da nas vrte oko malog prsta a mi mozemo da palamudimo do sudnjeg dana
Objavljeno:
Zašto administrator Buke svakom debilu mora objaviti komentar?
Očito je da su većina ljudi koji pišu dugačke komentare neuspjeli pisci i mudrice kojima takva vrsta pametovanja dođe nešto kao liječenje kompleksa.
Objavljeno:
Evo malo, jadan je pokušaj opravdanja trenutne situacije postojanjem ranijeg totalitarnog režima. Zar je opravdanje za sve pobrojano to što se to dešavalo i u SFRJ? Tačno je da je SFRJ imala jak represivni aparat - kao i svi totalitarni režimi ali zar nas to nije dovoljno naučilo. Zar iz jednog fašizma da idemo u drugi fašizam? Usput, nema ni riječi o vlasništvu nad kapitalom - fašizam je monopol nacionalnog kapitala - i uvezanost države sa partijom, sa policijom, sudovima - i dovoljno je samo to pogledati da bi nam bilo jasno gdje živimo. Sve ostalo su manifestacije, manipulacija ljudskim slabostima i neznanjem. Fašisti insistiraju na jednoj državi/partiji i da, komunizam koji je do sada uspostavljan jeste bio vid fašizma. Ali, ne smije se zaboraviti da je bivša SFRJ bila mnogo drugačija od drugih kom. država. Na kraju, ljudi su mogli slobodno putovati sa svojim pasošima. Oni koji su htjeli ići u bogomolje mogli su to raditi (ali nisu mogli sjediti na dvije stolice) Ključ svega je kontrola i vlasništvo nad kapitalom i sve ostalo služi da bi se to zamaskiralo. Ovo poređenje sa bivšim sistemom je kao da neko kaže "e, vi ste tukli nas a sada ćemo mi vas" - nikakve veze sa demokratijom i modernim društvom koje su obećavali kada su nas "oslobađali" od komunizma. Tužno
Objavljeno:
Ne samo RS nego i FBiH, cijela BiH. U mnogome i Srbija, zatim neke bivše sovjetske republike. Važno je naučiti "narodne mase" o načinu zamazivanja očiju, lažima i značenju na primjer "vitalnih nacionalinh interesa". A baš "vitalni nacionalin interesi" su jedan od najvećih razloga za nedostatak tolerancije (posla, pa i hrane) u našem (našim) društvu (društvima).
Objavljeno:
Ima i sira verzija ovog teksta, sa 14 tačaka:

http://www.scribd.com/full/31274250?access_key=key-bvesym8zgvogkzowpxd
Objavljeno:
huso, haso, definitivno podrzavam kont. iako mislim da globalizam je samo stvar pogleda na situaciju. ima mnogo pozitivnih aspekata u "unapredjenju" i sada manje ljudi gladuje nego ikad prije, dok drzimo najvecu zabiljezenu populaciju. stim u vidu, razmjera nepravdi nikad nije bila veca. razlika je u tome sto slijepim konzumerizmom ljudi sebi dopustaju da budu uvuceni u globalni sistem. zajedno sa nedostatkom fokusa na obrazovanje dobijamo hakslievski model radnika, sretnog, debelog, i glupog, ali na racun manje razvijenih nacija. ali, NPR, forsiranje od strane EU ka organskim zitom je dobro, jer podrzava lokalne ekonomije, bilo sopstvene ili strane. EU, kao jedna nova, u osnovi glabalisticka drzava je u tom smislu dobra. sto se afrike tice, dovoljno je reci da je najgladnijem kontinentu najveci izvoz hrana. ____pozdrav, zeleni.
Objavljeno:
Ne treba nikakvo izvinjenje, samo sam zelio dati svoje misljenje. Zao mi je sto je sve ovako naopako, i posebno krivo sto se paznja uvijek usmjerava u pogresnom pravcu. Gledam kakav svijet imamo danas i svjedocim prelazak u novo doba nase civilizacije. Upravo se desava progresivno osvajanje svijeta (ono sto ostro osudjujete kod Hitlera, a sto je usput lazna propaganda), tj. globalizacija. Oni koji ne vjeruju u to ili ne znaju sta znaci, smatraju to kao izvrsnim rjesenjem medjunarodnoj ushitrenosti i nestabilnosti (koju, usput, oni sami fabrikuju). Koristi se najcrnija slika izumrlih ideologija da bi se opravdala danasnja tiranija nad svijetom. Kazu da se zove demokratija, i da smo jedino tako sretni. Ispiraju nam malo mozak i jako nas dobro zabavljaju svim i svacim, dok se u ostatku svijeta, posebno u zemljama "Treceg Svijeta" obavlja biznis. Licemjerstvo, nepravda i lazi do neba!
Objavljeno:
izvini, necemo nikad vise, nek im je vjecni rahmet i pocivali u miru, fini ljudi nacisti, koji su se samo borili za svaciju slobodu, a protiv judeomasonske zavere, dok ih nije neprincipijelna kominterno vatikanska koalicija u tome osujetila. ej-men!
Objavljeno:
umbert eco zaista nije odmakao daleko od imena ruze-mislim da ova analiza nije na njegovom nivou-ocekivao sam nesto jace-fasizam se ne moze svesti na ovih jedanaest teza
Objavljeno:
uz velike napor i postovanje prema autoru-clanak je budi bog sa nama
Objavljeno:
bravo
Objavljeno:
fasizam je u osnovi ekstremni totalitarni utalitarianisam. fujkaste su rijeci, ali je poenta ubijediti narod da trebaju nesto jako hitno uraditi, da ih je neko lagao jako dugo, i eto, jedan njihov covjec se pojavio na vlasti koji je spreman otkloniti laz, a jos bitnije lazove. ________fasizam je ideja snage kroz jedinstvo, ali narodno trcanje pred rudu se ostvari ne-transparentnoscu vlasti. razlog za ovo dolazi iz ukidanja sviju koji mogu kritikovati vlast. radi usmjerenja naroda, vlasti vecinom ukinu intelektualnu klasu i zurnalizam zajedno sa njom. daleko od suda javnosti, vlade cine kobne greske i srljaju u akcije.
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.