Briga za djecu je briga svih nas

NOVA GENERACIJA:

Briga za djecu je briga svih nas

Piše: Maja Isović

Djeca na ulici, djeca žrtve nasilja, eksploatacije i zanemarivanja najmanje su kriva za ono što im se dešava, a najviše se osuđuju i na tom polju moramo još mnogo da radimo.

Udruženje „Nova generacija“ nastalo je 2004. godine u Banjaluci, sa idejom da to bude prvo strukovno udruženje u kojem socijalni radnici nakon završenog studija mogu da nastave svoje volonterske aktivnosti i steknu nova iskustva i znanja. „Nova generacija“ danas okuplja veliki broj profesionalaca i volontera, među kojima su pored socijalnih radnika i psiholozi, pedagozi, sociolozi, ali i brojne druge profesije koje na različite načine mogu dati svoj doprinos u širenju misije udruženja.

 

Udruženje „Nova generacija“ u početku svog rada primarno se bavilo zaštitom i unapređenjem prava maloljetnika, ali u narednom periodu imaju namjeru da svoje aktivnosti prošire i na starije članove našeg društva i  usmjere se na borbu protiv siromaštva.

 

U svom radu realizovali su mnogo projekata od značaja za lokalnu zajednicu. Od 1. marta, počeo je sa radom i Vrtić „Pipi Duga Čarapa“, sa čijim osnivačem je „Nova generacija“ potpisala ugovor o stručnom vođenju, a sav prihod od vrtića namijenjen je za razvoj i širenje socijalnih aktivnosti ovog udruženja, koje je u prošloj godini dobilo priznanje i nagradu za najboljeg organizatora volontiranja, od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

 

(Projekat "Stariji brat starija sestra")

 

Maša Mirković, izvršna direktorka udruženja „Nova genaracija“, rekla je da bi u dosadašnjem radu udruženja izdvojila projekat „Stariji brat, starija sestra“ koji se sprovodi u saradnji sa Dječijim domom „Rada Vranješević“ iz Banjaluke, a usmjeren je na aktivnosti i druženje između djeteta-štićenika Dječijeg doma i studenta-volontera sa druge strane.

 

„Cilj projekta je socijalizacija djeteta i priprema za samostalan život u lokalnoj zajednici. Djeca uče gdje i kako kupiti autobuske karte, kako kupiti namirnice, kako platiti račun u prodavnici, slastičarni, posjećuju muzej i slično. Problem djece koja žive u instituciji, pored toga što su napuštena od svojih nabližih, je i to što nisu vidjeli niti probali brojne stvari iz svakodnevnog života, poput na primjer vožnje liftom, pokretnim stepenicama u tržnim centrima niti su imali priliku da u njih uđu, i brojne druge stvari. Ove godine ćemo obilježiti 10 godina implementiranja ovog projekta, jer je sam projekat pokrenut od neformalne grupe studenata socijalnog rada, koji su kasnije bili osnivači Udruženja 'Nova generacija'“, rekla je za BUKU Mirković.

 

Još jedan značajan projekat, koji je zapravo prerastao u uslugu „Nove generacije“, jeste Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, kroz koju godišnje prođe oko 30 mališana. Djeci se prvenstveno pruža siguran boravak, hrana, adekvatna garderoba, higijena, a ukoliko je potrebno i zdravstvena usluga, izrada dokumenata i slično. Iz udruženja kažu da su na početku rada prihvatne stanice djeca koja su boravila u njoj zaista bila djeca zatečena u prosjačenju, ali je u posljednje 2 godine sve više slučajeva gdje su djeca žrtve porodičnog i drugih oblika nasilja i eksploatacije.

 

(Maša Mirković, izvršna direktorka udruženja "Nova generacija")

 

„Upravo na osnovu te potrebe pokrenuli smo daljnje aktivnosti, a to su Dnevni centar za djecu žrtve i svjedoke porodičnog nasilja i Dnevni centar za djecu ulice, koji jednim imenom zovemo Dnevni centar za djecu u riziku. U protekloj godini kroz Dnevni centar je prošlo 84 mališana, kojima su pruženi obroci, čista garderoba, higijenska sredstva i kupanje. Takođe, u Dnevnom centru su angažovani volonteri koji za djecu organizuju razne radionice poput kulinarske, kreativne, botaničko-ekološke, plesne, glumačke i razne druge, kao i instruktivna nastava iz srpskog i njemačkog jezika i matematike. Po potrebi i interesovanju djece, organizujemo i radionice o seksualno-reproduktivnom zdravlju, radionice o prevenciji i dječijim pravima, a radimo i na opismenjavanju djece. Djecu koja izraze želju da se aktivno uključe na redovne sportske aktivnosti nastojimo da uključimo u neki klub. Sa djecom se radi individualno i grupno kako bi savladali neke svakodnevne probleme sa kojima se susreću u porodici i društvu. U svom radu usko sarađujemo sa Centrom za socijalni rad Banjaluka, a u posljednje vrijeme i sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS“, istakla je Mirković.

 

U narednih par mjeseci planiraju aktivnije raditi i na borbi protiv trgovine ljudima, a u ovoj godini otvoriti i Sigurnu kuću za djecu žrtve trgovine i seksualne eksploatacije.

 

„Kada se osvrnemo na statistiku i broj djece u Prihvatnoj stanici i Dnevnom centru u protekloj godini, možemo vidjeti da je položaj mladih u našem društvu u nezavidnoj poziciji. Djeca, pored neadekvatne brige roditelja, nailaze i na brojne probleme i nerazumijevanje u školi, ali i lokalnoj zajednici uopšte. Malo građana je senzibilizirano za njihove probleme i postoje velike predrasude i stereotipi. Djeca na ulici, djeca žrtve nasilja, eksploatacije i zanemarivanja su najmanje kriva za ono što im se dešava, a najviše se osuđuju. Na tom polju moramo još mnogo da radimo. Briga za djecu je briga svih nas, zato im trebamo pomoći zajedno. U suprotnom, sutra kada oni budu veliki odrasli ljudi, neće znati kako da se ponašaju prema svojoj djeci i čitav taj proces ide u krug. Zato je bitno da djelujemo preventivno“, rekla je ona.

 

Svaki građanin može se uključiti u rješavanje problema u kojima se ova djeca nalaze tako što će, ukoliko primijeti dijete koje prosi, skita, ili da je u kasne sate samo na ulici bez nadzora odraslih, kontaktirati policiju, koja će preuzeti brigu o djetetu i dovesti ga u Prihvatnu stanicu, gdje će se adekvatno postarati o bezbijednosti djeteta i zadovoljenju njegovih osnovnih dječijih prava. Takođe, svaki građanin je dužan da prijavi nasilje u porodici, a iz udruženja ističu da su često imali slučajeve da roditelj izbaci dijete iz kuće i ono noć provede napolju samo, napušteno i nezaštićeno, a takvo dijete je potencijalna žrtva trgovine ljudima. Iz udruženja apeluju da ne smijemo zatvoriti uši i oči na takve pojave.

 

„Prošle godine imali smo dvogodišnjeg dječaka koji je bio žrtva trgovine. Dijete je adekvatno zbrinuto, a počinitelj je kažnjen. Ovim primjerom želim da kažem da to nisu slučajevi koji se dešavaju nekom drugom i negdje daleko. Udružimo se i djelujmo zajedno“, kaže Maša Mirković.

 

Udruženje „Nova generacija“ od svog osnivanja prati potrebe u lokalnoj zajednici, na osnovu čega su odlučili da pokrenu usluge čuvanja djece, brige o starim licima i pomoći u učenju i pisanju zadaće, odnosno instruktivnu nastavu. U njihovoj bazi podataka imaju dosta studenata koje su na osnovu strogo postavljenih kriterija odabrali za pružaoce ovih usluga. U okviru njihovog djelovanja nalaze se i usluge psihološkog savjetovališta i savjetovališta za ljudske resurse, a potražnja za ovom vrstom usluga je sve veća budući da nam moderan način života nameće dosta stresa i brzine u odlučivanju, a to svakako dovodi do nepoželjnih posljedica po zdravlje svakog pojedinca.

 

(Volonteri udruženja "Nova generacija")

 

Vedrana Puzović, apsolventica socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci i aktivna volonterka u Dnevnom centru za djecu u riziku i Prihvatnoj stanici za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, rekla je da je za nju jako značajno to što volontira u udruženju „Nova generacija“.

 

„Uopšte govoreći, volontiranje je značajan doprinos društvu. Za pojedinca je to dobrovoljno ulaganje, ne samo u društvo već i u sebe samog, te prilika da se osjeti društveno-korisnim. Za mene lično, to je životna misija. Prvi susret sa volontiranjem u Udruženju 'Nova generacija' je bio spoj mladalačkog entuzijazma, volje i želje da se stekne određeno znanje i iskustvo, jer sam student socijalnog rada, pored toga to je jedinstvena prilika da se društveno osvijestim, pomognem svojoj lokalnoj zajednici i edukujem se“, rekla je za BUKU Puzovićeva.

 

Kao najbitniji rad u oblasti udruženja, Puzovićeva ističe Prihvatnu stanicu za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, u kojem se vrši prihvatanje i smještanje djece i omladine, pružaju im se usluge ishrane i zdravstveno-higijenske usluge, do njihovog vraćanja u porodicu ili u ustanovu socijalne zaštite.

 

 

Svi oni koji su zainteresovani da pomognu udruženju u njihovom radu, da volontiraju ili doniraju hranu, sredstva za higijenu, garderobu, novac ili namještaj, mogu kontaktirati udruženje „Nova generacija“ putem telefona (br. tel. 051/923-270), svaki radni dan od 9.00-19.00 časova ili na e-mail info@novageneracija.org.

Komentari na tekst (0)
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.