Čije interese zastupa Odbor za reviziju NSRS: građana ili strujne mafije?

Čije interese zastupa Odbor za reviziju NSRS: građana ili strujne mafije?

Piše: BUKA

Interesovalo nas je kakvi su rezultati rada Odbora za reviziju NSRS na jednoj od sjednica i da li članovi ovog odbora, koji su narodni poslanici, opravdali svoj izbor i plate od 5000 KM?

Izabrali smo sjednicu Odbora za reviziju NSRS održanu 22. maja 2012. godine na kojoj  je razmatrana revizija učinka „Distributivni gubici i potraživanja od kupaca u elektroenergetskom sektoru RS“.

Početkom ove godine Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je Izvještaj revizije učinika „Distributivni gubici i potraživanja od kupaca u elektroenergetskom sektoru RS“.

U izvještaju je u vezi distributivnih gubitaka konstatovano da su oni na nivou sektora 16,50% (u Elektrokrajini 23,53%), da su iznad nivoa utvrđenog u Elektroenergetskom bilansu RS, Planu poslovanja Elektroprivrede RS i aktima Regulatorne komisije za električnu energiju RS (do 14%) i da je po osnovu prekoračenja dozvoljenog nivoa distributivnih gubitaka Eletroprivreda RS u proteklih pet godina izgubila oko 60 miliona KM. Krajem 2010. godine, ukupna potraživanja od kupaca za isporučenu električnu energiju iznosila su preko 340 miliona KM, što je više od polovine godišnjih prihoda Elektroprivrede RS. Po ocjeni revizije stvaranje neprihvatljivih distributivnih gubitaka i postojanje velikih potraživanja od kupaca ima značajne posljedice na rad i funkcionisanje Elektroprivrede RS, Vlade RS kao vlasnika i na društvo u cjelini. Na kraju revizija konstatuje da Elektroprivreda RS nije bila efektivna i efikasna u sprovođenju aktivnosti na smanjenju distributivnih gubitaka i povećanju naplate potraživanja od kupaca i da postoji obaveza i potreba da se u rješavanju ovog problema angažuju Vlada RS i druge nadležne institucije.

Odbor za reviziju NSRS prva je institucija koja je trebala razmotriti ovu reviziju učinka, predložiti i tražiti preduzimanje sistemskih i drugih mjera za otklanjanje neefektivnosti i neefikasnosti u oblasti upravljanja distributivnim gubicima i naplatom potraživanja. To je njihov osnovni posao, zbog toga što su specijalizovano parlamentarno tijelo za oblast revizije javnog sektora, što su predstavnici najviše zakonodavne vlastii  i  što primaju plate od 4.000 do 5.000 KM mjesečno.

Umjesto da predsjednik odbora za reviziju Slavko Vučurević zakaže i održi hitnu sjednicu sa javnim saslušanjem u februaru ove godine, sjednica je održana tek  u maju ove godine. Predsjednik odbora za reviziju sjednicu je zakazao sat vremena prije početka sjednice Narodne skupštine RS. Na sjednici su, osim članova odbora za reviziju, bili prisutni predstavnci Glavne službe za reviziju RS i Elektroprivrede RS.

Prilikom razmatranja revizije učinka generalni direktor Elektroprivrede RS Branislava Milekić upoznala je prisutne da je donešen akcioni plan za rješavanje problema distributivnih gubitaka i nenaplaćenih potraživanja, da se najveći dio distributivnih gubitaka odnosi na krađu struje i da je u rješavanje ovih problema potrebno uključivanje drugih institucija, posebno policije i tužilaštva, dok je direktor Elektrokrajine Seka Kuzmanović opravdavala stanje velikim brojem potrošača, nemogućnošću pristupa mjernom mjestu,  lošom saradnjom sa policijom i tužilaštvom i najvećim dugovanjima bolnica i vodovoda.

U diskusijama članova odbora,  Uroš Gostić je govorio da problem postoji samo u dijelovima elektroenergetskog sektora i da tu treba djelovati, a Ivka Ristić da iz ovoga treba izvući zaključke i uključiti druge institucije. Neđo Trninić, Zoran Latinović  i Slavko Vučurević ukazali su na subjektivnu odgovornost i prirodu problema. Takođe, Slavko Vučurević je izjavio da posjeduje spisak dužnika koji pokazuje da se nekim potrošačima toleriše dug od 57 hiljada KM, a neki se isključuju zbog duga od 240 KM. Svetozar Jovanović, koji je zaposlen u Elektroprivredi RS, problem nenaplaćenih dugovanja sveo je na socijalne slučajeve.  Jedino ništa nije imala da kaže Radmila Stojnić. Na kraju je predsjednik odbora bez ikakvog zaključka i uz konstataciju da se odbor upoznao sa revizijom učinka, zaključio sjednicu zbog početka  zasijedanja NSRS.

Dugogodišnji problem

 

Predsjednik Odbora Slavko Vučurević, rekao je da je „Odbor zaključio kako treba hitno sankcionisati odgovorne ljude od lokalnog nivoa do direkcije Elektroprivrede RS za svaku vrstu krađe koja se u bilo kojem obliku desila“, rekao je Vučerević za portal BUKA.

Radmila Stojnić, zamjenik predsjednika  Odbora za reviziju NSRS kazala je da je po njenom mišljenju Odbor zauzeo stav i mišljenje koje je bilo maltene jednoglasno u tome da treba da nastavimo ovim putem.

„Apsolutno ne mislim da nemamo stav. Mi kao Odbor imamo svoje mišljenje i zauzeli smo stav za ubuduće. Preporuke se moraju ispoštovati i ja aspolutno dajem podršku u daljem radu i Odboru i kRevizorsoj komisiji“, rekla je za portal BUKA Stojnićeva.

 

Na pitanje da li se i ona zalaže da budu kažnjeni svi odgovorni u sektoru Elektroprivrede RS Stojnićeva je kratko odgovorila da ona poštuje stav Odbora čijem radu daje punu podršku u skladu sa nadležnostima.

O postojanju izuzetno ozbiljnog i dugogodišnjeg problema u elektroenergetskom sektoru slažu se predstavnici revizorske institucije, skupštinskog odbora za reviziju, ministarstva za energetiku, Elektroprivrede RS i nevladinog sektora. Osim već spomenutog nalaza revizije, generalni direktor Elektroprivrede RS Branislava Milekić tvrdi da se najveći dio distributivnih gubitaka odnosi na krađu struje, a ministar energetike Željko Kovačević u izjavama za medije ističe da je njemu poznato postojanje dugogodišnje organizovane krađe struje u Elektrokrajini u koju su uključeni zaposleni iz ovog elektrodistributivnog preduzeća. Većina članova skupštinskog odbora za reviziju govori o subjektivnoj strani odgovornosti i potrebi djelovanja, a predsjednik odbora maše dokazom o tolerisanju neplaćanja dugovanja povlaštenim potrošačima električne energije.

Narodni poslanik Dragan Čavić rekao je da je postojanje ovakvih i sličnih Odbora apsolutno nepotrebno i nesvrsishodno.

,,Odbor predstavlja jedno sabrano društvo u kome se debatuje o određenoj temi i nakon toga kuda koji mili moji. Ja sam jedan takav odbor napustio jer gubi svaki smisao i nije u stanju pokrenuti niti jednu pozitivnu inicijativu za suzbijanje bilo kog deformiteta. Odbor funkcioniše na principu skupštinske većine, a skupštinska većina vrlo vješto manipuliše sa odborom, tako da čim vide da bi neki zaključak mogao biti usvojen, a ako nemaju većine, prekidaju sjednicu, onesposobe odbor, jer nema kvoruma da radi. Ide se na glasanje, prijedlog opozicije se , naravno odbije i idemo dalje...Eto, kakav je smisao rada odbora“, rekao je za portal BUKA Čavić.

Zapravo, Čavić zaključuje da Odbor služi kako bi se prikrila (zlo)djela i zloupotrebe onih na koje se odnosi predmet revizije.

Iz Centra za humanu politiku ističu da bi se tolerisani distributivni gubici morali smanjiti.

„Distributivni gubici preko 8% su krađa struje i da se samo po tom osnovu godišnje izgubi 50 miliona KM, a približno toliko se izgubi i zbog neefikasnosti i tolerisanja neplaćanja potrošene električne energije“, rekli su za portal BUKA iz Centra za humanu politiku.

Iz svega rečenog zaključuje se kako Odbor za reviziju NSRS, kao jedna od najodgovornijih institucija za rješavanje ovog problema, nema zaključka u kome bi jasno definisala svoj stav o tome da bi zbog ovog problema trebali biti smijenjeni najodgovorniji ljudi u Elektroprivredi RS i nadležnom ministarstvu. Za kraj podsjetimo da su članovi odbora za reviziju, direktori u Elektroprivredi, ministar energetike i tužioci  primili u maju, kao i prethodnih mjeseci, u prosjeku platu od  4.000 KM, iako nisu riješili problem krađe struje i napalaćenih dugovanja zbog kojih RS godišnje gubi oko 100 miliona KM.


 

Komentari na tekst (2)
Objavljeno:
"Iz svega rečenog zaključuje se kako Odbor za reviziju NSRS, kao jedna od najodgovornijih institucija za rješavanje ovog problema, nema zaključka u kome bi jasno definisala svoj stav o tome da bi zbog ovog problema trebali biti smijenjeni najodgovorniji ljudi u Elektroprivredi RS i nadležnom ministarstvu." NIJE TO SAMO DO O(D)BORA ZA REVIZIJU, VEĆ I DO REVIZORA KOJI SU RADILI IZVJEŠTAJ. SVE ČEŠĆE, VEĆ UNAZAD 3 GODINE DO O(D)BORA ZA REVIZIJU I NARODNE SKUPŠTINE DOLAZE DO MAKSIMUMA RAZBLAŽENI REVIZORSKI IZVJEŠTAJI. IZVJEŠTAJI BEZ KONTEKSTA (KAO DA SE PISANI ZA DANSKE PRILIKE A NE RS), BEZ KONKRETNIH ZAKLJUČAKA, BEZ JASNOG LOCIRANJA ODGOVORNOSTI I SA MASOM PREĆUTANIH ČINJENICA. IZVJEŠTAJI APSTRAKTNI DO BOLA, NEPOVEZANI I BEZ ODGOVORA NA KLJUČNA PITANJA I SUŠTINU PROBLEMA. ČISTE SAPUNICE. TO DAJE MOGUĆNOSTI O(D)BORU DA STANJE OCJENI KAO BENIGNO I NEALARMANTNO, DA NE PREDUZME NIŠTA I TAKO JOŠ VIŠE RAZBLAŽI OVU TRULU ENTITETSKU EKONOMSKO-POLITIČKU SAPUNICU. PA SAMO ĆORAV NE VIDI DA JE SLUŽBA REVIZIJE ODAVNO LEGLA NA RUDU I NEĆE DA VIDI ONO ŠTO SVI VIDE, NEĆE DA PIŠE O ONOME O ČEMU SVI GOVORE. A GDJE JE TU ISKRENI REVIZORSKI RAD DO KOSKE, U SKLADU SA PROFESIONALNIM STANDARDIMA? NIGDJE. IZGUBIO SE U PRIVATNIM I KARIJARISTIČKIM INTERESIMA 10-TAK REVIZORA KOJI SE NAMEĆU KAO AUTORITETI U OVOJ OBLASTI, A NE ZNAJU GDJE SU ŠUPLJI. REVIZORA KOJI SU "NEZAVISNOST REVIZORSKE STRUKE" SHVATILI NA NAČIN DA REVIZOR TREBA DA VIRI IZ DUPETA SVAKOJ POLITIČKOJ OPCIJI PODJEDNAKO I DA SVAKU ŠTITI OD OBJAVLJIVANJA NEPOŽELJNIH I INKRIMINIRAJUĆIH PODATAKA. A OSTALI SAMO ŠUTE I KLIMAJU GLAVOM, A PLATA IDE ... KONKRETNO TAJ IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA O ELEKTRODISTRIBUCIJI JE RADIO REVIZOR ČIJA JE SUPRUGA POČELA DA RADI U DODIKOVOM KABINETU KAO INTERNI REVIZOR, MJESEC-DVA PRIJE OBJVALJIVANJA SAMOG IZVJEŠTAJA. IMALI SE TU ŠTA DALJE REĆI... NE IZNENAĐUJE O(D)BOR ZA REVIZIJU, PA ZNA SE KO TAMO SJEDI. ALI IZNENAĐUJE SLUŽBA ZA REVIZIJU, ZATO ŠTO GRAĐANI IMAJU POGREŠNU SLIKU O POJEDINIM LJUDIMA KOJI TAMO SJEDE, A KOJA JE BOLJA NEGO ŠTO JE U STVARNOSTI. KADA ČEKO ODE, OSTAVIĆE SLUŽBU "U AMANET" ONIM NAJVEĆIM GALAMDŽIJAMA, VEZAROŠIMA, NASILNICIMA, NEZNALICAMA KOJI SU OSTALI DA VIRE SAMO KOJI CM IZVAN DUPETA MOĆNIH POLITIČARA, KUMOVA, ROĐAKA I SUMNJIVIH BIZNISMENA. USKORO TAJ ODBOR NEĆE IMATI NI ŠTA DA GLEDA NI ŠTA DA ČUJE OD REVIZIJE OSIM ONE ČUVENE "LINIJE SU STABILNE I ČVRSTE, ALI MOŽE BOLJE, IPAK SMO MI BOLJI DIO BH"...
Objavljeno:
Da li je pitanje iz naslova retoričko pitanje, poput ovog, ili je u pitanju slovenska antiteza?
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.