Odbor za reviziju NSRS - izgubljena milijarda KM javnog novca !

CHP Doboj

Odbor za reviziju NSRS - izgubljena milijarda KM javnog novca !

Piše: BUKA / E.P.

Centar za humanu politiku pratio je rad Odbora za reviziju Narodne skupštine RS u periodu od njegovog konstituisanja decembra 2010. do juna 2012. godine i zagovarao unapređenje postupanja po revizorskim izvještajama ovog odbora primjenom dobre prakse. O rezultatima danas je javnost informisao predsjednik ove organizacije Momir Dejanović.

Odbor za reviziju razmatrao je ukupno 83 revizorska  izvještaja u ovom periodu, od čega, 77 izvještaja o finansijskoj reviziji, 6 izvještaja o reviziji učinka i 48 revizorskih izvještaja sa kvalifikacijama. Članovi odbora za reviziju diskutovali su po svakom trećem revizorskom izvještaju sa kvalifikacijama. Po svakom desetom razmatranom revizorskom izvještaju sa kvalifikacijama odbor za reviziju je imao zaključak o korektivnim ili sličnim mjerama. Prilikom razmatranja izvještaja o revizijama učinka odbor za reviziju nije imao zaključke o korektivnim mjerama. Odbor za reviziju nije realizovao ni jedan usvojeni zaključak o korektivnim mjerama i praćenju provođenja revizorskih preporuka.

U ovom periodu odbor za reviziju održao je ukupno 17 sjednica. Predsjednik odbora za reviziju Slavko Vučurević zakazivao je sjednice u pravilu sat prije održavanja skupštinskog zasijedanja, a dvije sjednice zakazane su na samo pola sata prije početka sjednice Narodne skupštine RS. Osim toga, predsjednik nije najavljivao sjednice odbora za reviziju sa dnevnim redom, kako to čine ostali skupštinski odbori, niti su objavljivani zapisnici sa sjednica odbora na internet stranici Narodne skupštine RS. Predsjednik odbora nije obezbijedio javnost rada odbora za reviziju, kada nije dozvoljavao prisustvo sjednicama licima bez godišnje akreditacije ili kada nije obavještavao zainteresovane o održavanju sjednica odbora na njihovo traženje.

Odbor za reviziju nije se u potpunosti pridržavao svog poslovnika o radu u ovom periodu. Nisu uopšte izvršavane poslovničke odredbe koje se odnose na primjenu dobre prakse i odgovornom radu, praćenje realizacije revizorskih preporuka, obuku članova odbora, održavanje tematskih rasprava,  informisanje skupštine u cilju preduzimanja korektivnih i drugih mjera i objavljivanje značajnih informacija o radu odbora na web stranici skupštine, a samo djelimično su izvršavanje odredbe koje se odnose na obavezu usvajanja godišnjeg programa rada odbora, formiranje stava u odnosu na razmatrane revizorske izvještaje, tematske rasprave saslušavanjem revidiranih subjekata i razmatranje revizorskih izvještaja u prisustvu javnosti. Odbor za reviziju nema svoj program rada za 2012. godinu, a predsjednik odbora je ignorisao prijedloge i inicijative za unapređenje rada odbora i primjenu dobre prakse prilikom postupanja po revizorskim izvještajima. Krajem ovog perioda predsjednik odbora je najavio da će biti organizovana saslušanja za sve revizorske izvještaje sa kvalifikacijama i da će se ubuduće sjednice odbora održavati dan prije skupštinskog zasijedanja.

Već pomenuto nesprovođenje usvojenih zaključaka odbora za reviziju, kao i neusvajanje adekvatnih zaključaka po razmatranim revizorskim izvještajima sa kvalifikacijama, neprihvatanje dobre prakse i nepreduzimanje drugih potrebnih mjera imaju sva obilježja nečinjenja, koji za posljedicu imaju milijardsku i drugu javnu štetu. Posljedica ovog nečinjenja je godišnji gubitak od nekoliko stotina miliona KM na javnim nabavkama, nenaplaćenim javnim prihodima, krađi struje i drugim štetnim  raspolaganjem javnim novcem i imovinom, što znači da je ovaj odbor u periodu od decembra 2010. do juna 2012. godine odgovoran za gubitak najmanje milijardu KM javnog novca. Osim finansijske štete, postoje i druge posljedice, kao što su usporen razvoj, rast nezaposlenosti, razarajuća korupcija, niže penzije, lošije zdravstvene usluge i obrazovanje, manja pomoć socijalno ugroženim, administrativne barijere, urbani haos i masovna bespravna izgradnja, ugrožavanje životne sredine, zavisnost od kreditnog zaduživanja i drugo.

Može se zaključiti da odbor za reviziju u ovom periodu nije na adekvatan način postupao po revizorskim izvještajima, da je odgovoran zbog gubitka oko milijardu KM javnog novca i da  je svojim nečinjenjem obesmislio rad glavne službe za reviziju javnog sektora, a članovi odbora nisu zastupali opšti interes i nisu opravdali mjesečnu platu od nekoliko hiljada KM. Odboru za reviziju je preporučeno da realizuje najavljena saslušanja za revizorske izvještaje sa kvalifikacijama i održavanje sjednica odbora u dane kada nema skupštinskog zasijedanja, da planira najmanje pet puta više vremena za postupanje po revizorskim izvještajima, da obezbijedi potpunu javnost rada, da uspostavi praksu praćenja realizacije revizorskih preporuka i svojih zaključaka, da po svakom revizorskom izvještaju sa kvalifikacijama ima zaključak sa korektivnom mjerama, da godišnje organizuje tematske sjednice, da uspostavi sistem odgovornosti koji bi uključivao i smjene odgovornih za najteže i ponovljene kvalifikacije, da uspostavi praksu informisanja i potvrđivanja zaključaka od strane skupštine, da ojača svoje administrativne kapacitete i da usvoji smjernice za postupanje  po revizorskim izvještajima kojim bi se preuzela dobra praksa iz državnog, federalnog i drugih parlamenata.

 


 

Komentari na tekst (0)
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.