Tržišni milje u BiH nije u funkciji javnog interesa

JAVNE NABAVKE

Tržišni milje u BiH nije u funkciji javnog interesa

Piše: Maja Isović

Korupcija u javnim nabavkama je bez sumnje ekonomski najštetnija kategorija, ali ona izuzetno nepovoljno utiče i na moral građana i sputava bilo kakav entuzijazam u društvu, što se posebno osjeća u brojnim privatnim preduzećima, koja redovno učestvuju u javnim nabavkama, i koja zbog nepostojanja stvarne konkurentnosti i poštenog provođenja javnih nabavki ne mogu uspješno da posluju, dovodeći u pitanje i opstanak vlastitog biznisa

Rezultati šestomjesečnog istraživanja provođenja javnih nabavki u BiH, koje je sprovelo Udruženje građana Tender, ukazuju da sistem javnih nabavki ne funkcioniše, jer ugovorni organi sve više i sve češće u predmetnim nabavkama ne poštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, isključivo iz koruptivnih razloga neodgovornih pojedinaca, koji ostvaruju ličnu materijalnu korist, kako onih u ugovornim organima, tako i u ponuđačima.

Objavljeni rezultati za prvih šest mjeseci ne mogu dati objektivnu sliku koruptivnog stanja, jer se pokazatelji ne odnose na ukupan jednogodišnji period, pa će potpunija slika biti dobijena nakon provedenog istraživanja i sačinjene analize za svih 12 mjeseci. Ključni parametar koji jedini govori o transparentnosti provođenja javnih nabavki odnosi se na broj oglašenih Otvorenih postupaka u toku godine, a još precizniji rezultat stvarnog stanja počiva isključivo na ukupnim visinama vrijednosti potpisanih ugovora po provedenim Otvorenim postupcima.

Bojana Bogdanović, portparol UG Tender, rekla je da broj oglašenih Otvorenih postupaka za šest  mjeseci ove godine ukazuje da se transparentnost smanjila za više od 10 odsto u odnosu na poređenje sa 2010. godinom, jer izvještaj Agencije za 2011. godinu još nije sačinjen.

“Neophodno je ukazati da su Otvoreni postupci, kao jedino transparentni, u 2010. god. učestvovali sa 38 odsto u ukupnim vrijednostima potpisanih ugovora za sve javne nabavke koje je registrovala Agencija. Taj rezultat apsolutno govori da se u BiH provode daleko netransparentnije javne  nabavke nego u drugim evropskim zemaljama, pa i šire, te da se ‘tajnim’ ili dogovorenim javnim nabavkama obezbjeđuje korupcija veća od 20-40 odsto, jer su cijene za nabavke roba, usluga i radova u navedenim postupcima veće nego za iste u Otvorenom postupku”, rekla je Bogdanović za BUKU.

Dodaje da se druga drastična negativnost koja je prisutna u javnim nabavkama odnosi na utvrđivanje previsokih odnosno nezakonitih cijena za otkup tenderske dokumentacije u ugovornim organima, a samo za šest mjeseci ove godine ponuđači su nepotrebno ugovornim organima platili iznos znatno veći od 300.000 KM za učešće u Otvorenim postupcima, ukoliko se samo ima u vidu minimum obezbjeđivanja učešća tri obavezna ponuđača, a u mnogim slučajevima, broj ponuđača je bio znatno veći.

Napredovanje korupcije


“U dosadašnjoj praksi, drugostepeni  kontrolni organ Kancelarija za razmatranje žalbi nije praktikovao da kažnjava ugovorne organe za nezakonitu naplatu tenderskih dokumentacija, ali je uvijek korektno stajao na stranu ponuđača, obavezujući svojim rješenjima ugovorne  organe da ispoštuju odredbe Zakona i naplate samo minimalnu cijenu za kopiranje i dostavu tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač koji se žali zahtjeva da mu ugovorni organ vrati razliku u cijeni u odnosu na  plaćenu, ova Kancelarija je nalagala ugovornom organu da to dosljedno ispoštuje i da obavezno nadoknadi troškove žalbenog postupka u visini takse, poštanskih i drugih troškova koji se navode u žalbi”, objašnjava ona.

Napominje da kada je riječ o ovom problemu, ključni razlog svakako stoji u nevršenju dosljednog monitoringa od strane Agencije za javne nabavke nad obavještenjima ugovornih organa u Službenom glasniku BiH i, shodno tome, nepravovremenom upozorenju ugovornom organu da otkloni uočene nezakonitosti.

“Praksa pokazuje da ukoliko Agencija jednom pismenim putem upozori ugovorni organ na takve propuste, iste radnje se ne bi u budućnosti ponavljale. Najbolji primjer za to svakako se nalazi u odgovornom ponašanju  Agencije samo u periodu mart, april, maj, juni 2011. godine, kada je UG Tender redovno obavještavao pismenim putem Agenciju o ugovornim organima koji su naplaćivali tenderske dokumentacije više od 50 KM, ali je Agencija samoinicijativno prekinulu takvu saradnju, što je neminovno imalo za posljedicu još drastičnije ponašanje mnogih ugovornih organa, koji za brojne predmetne nabavke naplaćuju tenderske dokumentacije više i od 200 KM”, kaže Bogdanovićeva.

Kad god govorimo o korupciji u javnim nabavkama, primjećuje se da ona konstantno napreduje, a ovo područje je pogodno za zloupotrebe, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ovo je naročito evidentno u zemljama koje prolaze kroz period tranzicije. U  BiH je stvaranje novog sistema vrjednosti, višepartijskog sistema, sa neoliberalnim  kapitalističkim-tržišnim načinom privređivanja, pratilo i ratno vrijeme sa svim svojim destrukcijama, poput ratnog profiterstva, zloupotrebe donacija, fiktivnih preduzeća, neplaćanja poreza, provođenja neregularnih privatizacija i slično. Ovakva atmosfera, zajedno sa neregularnim provođenjem nabavki, obezbjeđivala je izuzetno plodno tlo za olako bogaćenje velikog broja neodgovornih pojedinaca, koji su svakako bili u sprezi sa vlašću.

Pojačani apetiti

Takvo narušeno stanje ukupnog morala u društvu neminovno ima za posljedicu pojačane apetite, prije svega neodgovornih pojedinaca koji su na upitan način došli na odgovorne funkcije u društvu i do mogućnosti da raspolažu javnim sredstvima, što se najviše zloupotrebljava u javnim nabavkama, pa otuda se, ističu stručnjaci, upravo na ovom posljednjem plodnom polju vodi najžešća borba za što veću pljačku sredstava poreskih obveznika i građana.

Bogdanovićeva napominje da su napori međunarodnih organizacija da se oblast javnih nabavki u BiH uredi na zakonit način u izvjesnoj mjeri bili uspješni, donošenjem entitetskih, a od decembra 2004. godine i jedinstvenog Zakona o javnim nabavkama u BiH, u kome su u značajnoj mjeri utvrđena pravila igre kao što su transparentnost, pravedna aktivna konkurencija, jednak tretman i nediskriminacija ponuđača, sa ciljem da se obezbijedi suština, a to je racionalno trošenje javnih sredstava u svakom ugovornom organu.

“Nažalost, rješenja i mehanizmi koje ugovorni organi primjenjuju u provođenju javnih nabavki, prije svega počev od slabosti u planiranju, izradi tenderske dokumentacije, provođenju postupaka i procedura kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, kao i nedosljednog poštivanja ugovorenih obaveza, omogućavaju da se uz  primjenu neodgovarajućih Kriterija kvalifikacije ponuđača, Kriteriji za izbor ekonomski  najpovoljnije ponude kao i sačinjenih robnih specifikacija, stvara osnov za razne vidove manipulacije, a time i korupcije u ugovornim organima”, kaže nam ona.

UG Tender, kao i mnogi kontrolni organi, a posebno službe revizije javnog sektora, ključni razlog za ovakvo neregularno stanje vide u nezakonitom radu i ponašanju prije svega Agencije za javne nabavke, Kancelarija za razmatranje žalbi, pa i Suda BiH.

“S obzirom da presudni razlozi za stalni rast korupcije počivaju na nezakonitom radu navedene tri institucije, koje svojim neprimjerenim odnosom ohrabruju, podstiču i omogućavaju neodgovornim pojedincima u ugovornim organima da zloupotrebljavaju odredbe zakona na koruptivnim osnovama isključivo iz ličnog interesa, stajući tako, a još izrazitije u poslednje tri godine, na stranu koruptivnog lobija iz javnog i privatnog sektora koji faktički presudno utiče na nesamostalnost, neprofesionalnost, nekompetentnost, a samim time i na netransparentnost, pa i neefikasnost u radu tri ključne institucije”, ističe Bogdanovićeva.

Potreban novi antikoruptivni Zakon o javnim nabavkama


Država i društvo gube značajna sredstva, a, po procjeni Tendera i drugih upućenih u problematiku javnih nabavki, na godišnjem nivou taj iznos ide i do 700 miliona KM, što bez sumnje u velikoj mjeri ugrožava uspješan ekonomski razvoj, zapošljavanje  i standard građana, utičući svakako destruktivno i na privlačenje stranih investicija.

„Korupcija u javnim nabavkama je bez sumnje ekonomski najštetnija kategorija, ali ona izuzetno nepovoljno utiče i na moral građana i sputava  bilo kakav entuzijazam u društvu, što se posebno osjeća u brojnim privatnim preduzećima, koja redovno učestvuju u javnim nabavkama, i koja zbog nepostojanja stvarne konkurentnosti i poštenog provođenja javnih nabavki ne mogu uspješno da posluju, dovodeći u pitanje i opstanak vlastitog biznisa“, ističu iz UG Tender.

Iz ovog udruženja napominju da se sve ovo odvija pod  okriljem vodećih političkih partija, koje su kreirale ovakav tržišno nepodnošljiv milje, koji nije u funkciji javnog interesa, već nezajažljivih pojedinaca, pa stoga i nema nagovještaja za mogući početak istinske borbe protiv korupcije i efikasnog sankcionisanja i suzbijanja iste. To između ostalog najbolje potvrđuje neprocesuiranje i nekažnjavanje koruptivnih pojedinaca, kao i nesprovođenje dokumenta Strategija borbe protiv korupcije 2009-2014. godine.

„Od strane Agencije, kao kreatora dokumenata u oblasti javnih nabavki, i njenog odbora,  a ni od drugih relevantnih političkih, zakonodavnih i izvršnih subjekata u državi, nema vidne ni jasne naznake na koji način isti imaju namjeru da vode borbu protiv korupcije. Jedina objektivna nada se polaže u rješenja i mehanizme koje će u okviru svojih amandmana delegatima u Parlamentarnoj skupštini na konačnu verziju novog Zakona, ponuditi UG Tender, sa ciljem da se obezbijedi njihova ugradnja u amandmanskoj fazi u odredbe novog Zakona“, napominje Bogdanovićeva.

Izvjesnu nadu Tender vidi u veoma konstruktivnim razgovorima obavljenim sa predstavnicima svih 13 političkih partija koje čine Parlamentarnu skupštinu BiH, a koje su gotovo jednodušno podržale ovakvu opštedruštveno korisnu aktivnost Tendera, uključujući i obećanja da će sugerisati kolegama delegatima da se odlučno izbore za donošenje antikoruptivnog Zakona.

Istinska borba protiv korupcije u javnim nabavkama može strateški da počne jedino donošenjem novog antikoruptivnog Zakona o javnim nabavkama, koji bi pored ostalog sadržavao i sve bitne elemente za uspješnu prevenciju, edukaciju i sankcionisanje nepoštivalaca odredbi zakona, primjenom znatno strožijih novčanih kazni, kao što ih predlaže Tender, a ne kao što to čini Agencija u sadašnjoj verziji predloženog Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama.


 

Komentari na tekst (0)
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.