Mis Izbora 2012.: Ponižavanje žena

NAJLJEPŠA U POLITICI

Mis Izbora 2012.: Ponižavanje žena

Piše: Maja Isović

Poruka glasačima je jasna – mi ćemo vama hljeba i igara, a vi zaokružite prave i ozbiljne ljude. Pri tome su naravno pozicioni i opozicioni politički lideri ti pravi i ozbiljni ljudi, a kandidatkinje igra. Činjenica da se niti jedna politička stranka nije oglasila osudom ovog besmislenog izbora ljepote govori u prilog tome da je veoma moguće da je i pokrenut na inicijativu političkih stranaka, da im njihove vlastite kandidatkinje ne bi nepotrebno odvlačile sigurne glasove...

Predizborna kampanja u BiH započela je burno, koloseumima, igrama i gozbama. U predizborno vrijeme, svi se pokušavaju izboriti za svoj glas, a kakav je to izbor svjedoči nam i narodna mudrost da je politika sve samo nije čista arena, dok su mediji strateški zauzeli svoje uloge, ispunjavajući partijske, a poneki mediji čak i ciljeve objektivnog izvještavanja.

Političari, a u posljednjih stotinjak godina i političarke, u izbornim godinama predstavljaju svoje programe, trudeći se da oni u javnosti budu bolje prezentovani od njihovih protivkandidata. U političkoj borbi, kandidati su spremni da se bore pomoću pameti, novca, parola, ideja, vizija, programa, mitova …

No, da je situacija u BiH, stavljajući naglasak na RS, potpuno drugačija, pa čak i poremećena, potvrđuje nam i jedan predizborni izbor koji je šokirao javnost, a riječ je o izboru za miss lokalnih izbora u RS, koji organizuje dnevni list Press, a bira se najljepša kandidatkinja.

Na ovaj izbor šalju se fotografije kandidatkinja koje su kandidovane na lokalnim izborima, a one se objavljuju na portalu lista koji organizuje konkurs. Na dan izbora, biće obavljena pobjednica, ali i njene pratilje. Do trenutka kada smo objavili tekst, kandidovana je 91 kandidatkinja.

Povodom ove akcije, "Biramo Mis Izbora 2012.", juče je reagovalo dvadeset i četiri organizacije i šest pojedinaca.

Reagovali su: Udruženje INFOHOUSE, Fondacija CURE, NVO Vijeća/Savjeta BiH, UG ToPeeR, INFOTEKA Zenica, Prijatelji Srebrenice ,UG Budućnost Modriča, Žene ženama, Udruženje Žena Most Višegrad, Medica Zenica, Sarajevski otvoreni centar, Priroda Bratunac, Prava za sve Sarajevo, Udruženje žena SEKA Goražde, OneWorldSEE, Sindikat radnika trgovine BiH STBiH, Forum žena Bratunac, Udruženje "HO HORIZONTI" Tuzla, Udruženje "ŽENA BiH" Mostar, Neformalna grupe Savez žena, Forum jednakosti u BiH, NVO "Udružene žene" Banja Luka, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Ženski centar Trebinje te Svetlana Cenić, Senka Kurt, Vedrana Seksan, Binasa Kavazović, Zehra Kačapor Džihić i Goran Bubalo.

U ovom reagovanju ističu da je ova akcija još jedan od pokazatelja kako se sloboda govora zloupotrebljava i namjerno pogrešno interpretira na štetu žena.

“Ova akcija direktno vrijeđa žene majke, kako naše, tako i PRESS-ovih marketinških stručnjaka, žene političarke, koje svake godine mukotrpno osvajaju pedalj po pedalj jednakopravnosti, čije rezultate uživamo svi, žene u policiji, u vojsci, u školi,... svaku ženu koja mora dokazivati da to što nosi suknju ne znači da je manje vrijedna ili pametna. Svesti žene na izbornim listama na objekte koji se vrednuju samo po ljepoti, i sve to zasladiti sa tri specijalne nagrade, dokaz je lošeg ukusa i nedostatka promišljanja, možda čak i malicioznosti prema ženskom spolu”, kaže se u reagovanju.


Predizborna kampanja dovedena do apsurda


Aleksandra Petrić, programska direktorica udruženja United Women iz Banjaluke, ističe da je ovim potezom Press-a predizborna kampanja u Republici Srpskoj dovedena do krajnjeg apsurda, kao i sam proces izbora i kandidovanja.

“Međutim, nisam iznenađena da se ovako nešto uopšte i desilo, s obzirom na činjenicu da političke stranke predizborne skupove svode na šatorska okupljanja, na kojima se građanima nudi besplatan ručak i megalomanske priče o boljoj budućnosti. Ovo je možda logičan nastavak ogoljavanja političke scene u cijeloj zemlji. Poruka glasačima je jasna – mi ćemo vama hljeba i igara, a vi zaokružite prave i ozbiljne ljude. Pri tome su naravno pozicioni i opozicioni politički lideri ti pravi i ozbiljni ljudi, a kandidatkinje igra. Činjenica da se niti jedna politička stranka nije oglasila osudom ovog besmislenog izbora ljepote, govori u prilog tome da je veoma moguće da je i pokrenut na inicijativu političkih stranaka da im njihove vlastite kandidatkinje ne bi nepotrebno odvlačile sigurne glasove”, rekla je Petrićeva za BUKU.

Ističe da ovaj izbor svodi kandidatkinje na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini na nivo objekata kojima se isključivo procjenjuje spoljašnost, a ne njihovi politički kvaliteti, spremnost da se zalažu za rješavanje lokalnih problema koji su važni nama građanima i građankama.

“To je ponižavajuće za žene u politici i ponižavajuće za sve žene i muškarce koji razmišljaju o izborima kao ozbiljnom političkom procesu. Ja poznajem mnogo žena koje su se kandidovale na ovim izborima i znam koliko truda, znanja i entuzijazma ulažu da dopru do običnih ljudi i čuju njihove potrebe. Sigurna sam da će građani i građanke prepoznati njihove kvalitete i da će ih podržati na biralištima 7. oktobra. To je mjesto gdje se glasa”, objašnjava ona.

Prema njenom mišljenju, način na koji se možemo boriti protiv ovakvog i sličnog odnosa prema ženama jeste tako što ćemo ove i slične događaje posmatrati u duhu ozbiljnog društvenog problema koji pogađa sve nas zajedno, a ne samo žene.

“Radi toga, svaki muškarac i svaka žena nosi ličnu odgovornost da se bori protiv stereotipa, seksizama i diskriminacije ove vrste. Nisu ovi izbori samo ženski problem, već problem društva koje ne priznaje i ne prepoznaje da diskriminiše samo na osnovu činjenice što je neka osoba žena ili muškarac. To nije nešto što će se promijeniti preko noći, ali mislim da nemamo izgovora za čekanje da žene same naprave promjenu, jer se to neće desiti”, zaključuje Petrićeva.

Maja Bjelajac, novinarka, kaže da ukoliko su se političarke dobrovoljno kandidovale za mis „nečega“, možemo reći da je to njihov „doprinos“ sopstvenoj degradaciji i degradaciji ženskih prava u BiH.

“Kada to kažem, mislim na činjenicu da su feministkinje prije više od četiri decenije upale na tv prenos izbora za Mis svijeta u Londonu, izvrgnuvši ruglu taj događaj i poslavši političku poruku protiv degradirajućeg prikazivanja žena. Naravno, izbor u novinama nije isti, ali šalje vrlo sličnu poruku. Tako su i naše političarke poslale poruku da je ovde još uvijek na snazi konzervativni sistem vrijednosti koji ženu tretira kao robu masovne potrošnje (čega su izbori za mis sinonim) i da one pristaju participirati baš u takvom sistemu u kojem je primarna vrijednost žene u fizičkom izgledu. Slično tome, iz novinskog izbora za mis lokalnih izbora proizilazi da su kandidatkinje ‘roba’ koja u ovom slučaju treba da proda novinu”, ističe za BUKU Bjelajac.

Napominje da ne razumije koji je motiv kandidatkinja da se nađu u ovom izboru.

“Čini se da one nemaju ništa protiv da im jedan od glavnih aduta, prije nego što su dobile priliku da nam u odborničkim klupama pokažu svoju inteligenciju, znanje i sposobnosti,  bude taj najpovršniji utisak koji ostavlja nečija fizička pojava. Pitam se treba li da nas brine ta svojevrsna ‘najava’ s kakvim njihovim ‘kapacitetima’ možemo računati ako budu izabrane. Ako su to duga kosa i blistavi osmijeh, građani treba da razmotre značaj i ‘snagu’ tih atributa u odlučivanju na primjer o snabdijevanju grada grijanjem ili tenderu za izgradnju sportske dvorane”, kaže novinarka za naš portal.

Novine računaju samo na tiraž

Bjelajac napominje da je pozicija novina koje su organizovale ovaj izbor prilično jasna, jer one rade na tiražu i računaju na pažnju tipičnog patrijarhalnog čitaoca kojeg će klasifikacija kandidatkinja prema izgledu oraspoložiti, razveseliti i, vjerovatno, potvrditi njegovu tezu da je primarni atribut žene - njeno „pakovanje“.

“Izbor teme određen je tipom novina ali i ciljnom grupom, odnosno, populacijom kojoj se te novine obraćaju. Ukoliko su kandidatkinje za lokalne izbore pristale da učestvuju u izboru za mis, vjerujem da programe ne treba ni da predstavljaju. Jasno je onda da je njihov političi kapacitet vrlo skroman, a program mogu da sažmu u frazu da ‘žele mir u svijetu’”, zaključuje Bjelajac.

 

Vesna Stojanović iz Helsinškog parlamenta građana i koordinatorka projekta "Ženska strana politike"  pita se možemo li očekivati i izbor Mistera lokalnih izbora 2012.?

"Svoditi žene na fizičke atribute je degutantno i zaista demorališe velike napore koje čine i žene i muškarci u ovoj zemlji da konačno dođemo do rodnog balansa na političkoj sceni BiH, posebno na mjestima gdje se donose odluke. Ova akcija ne ohrabruje žene i djevojke da se mnogo aktivnije uključe u politiku, jer im se na ovaj način šalje poruka da je važnije kako izgledaju nego njihovo obrazovanje, iskustvo, stručnost, vizija, zalaganje", rekla je za BUKU Stojanovićeva.

Dijana Tepšić, portparolka u Gender centaru Vlade Republike Srpske, kaže da je institucija u kojoj radi upoznata sa pomenutim slučajem.

“Već smo putem telefona i e-maila dobili nekoliko reakcija građana i građanki na pomenuti slučaj, te smo i reagovali po službenoj dužnosti, jer prema mandatu imamo obavezu praćenja primjene ravnopravnosti polova u svim oblastima života i rada, pa tako i u oblasti medija i političkog i javnog života. S tim u vezi Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske je uputio Saopštenje za javnost i Poziv svim medijima, Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, kao i Savjetu za štampu BiH o obavezujućoj primjeni domaćih i međunarodnih pravnih standarda za ravnopravnost polova povodom Lokalnih izbora 2012 u Bosni i Hercegovini”, rekla je za BUKU Tepšićeva.

Iz Gender Centra takođe ističu da su do sada primijećene tendencije neadekvatnog prikazivanja kandidatkinja u medijskom prostoru i medijskim sadržajima, te apeluju na medije da prikazivanje žena u predizbornom vremenu vrše u skladu sa zakonom.

“Društvo i mediji moraju pokazati veći stepen osvještenosti i aktivnog djelovanja protiv rodnih stereotipa i predrasuda o ženama, te diskriminacije žena, a da mediji imaju posebnu odgovornost da promovišu poštovanje ljudskog dostojanstva, ravnopravnost između žena i muškaraca i borbu protiv svih oblika diskriminacije. Slika žena u medijima ne smije biti negativna, stereotipna i seksistička, a mediji su u obavezi da učine žene vidljivim u medijskom prostoru na način koji neće vrijeđati njihovo dostojanstvo i ljudska prava”, kažu iz Gender Centra Vlade RS.

Zakon

Zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini u članu 21. koji se tiče medija zabranjuje javno prikazivanje i predstavljanje bilo kojeg lica na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na pol i kaže da su mediji dužni kroz programske koncepte razvijati svijest o ravnopravnosti polova.

Mnoge rezolucije, preporuke koje je BiH usvojila, a koje se odnose na suzbijanje seksističkih i rodnih stereotipa u medijskom prikazivanju,  zabranjuju prikazivanje žena na ponižavajući, diskriminatoran, degradirajući i seksistički način u javnosti, jer to predstavlja čin ponižavanja i ugrožavanja dostojanstva žena. Ova obaveza se odnosi na sve slučajeve medijske promocije, javnih nastupa, predstavljanja i drugih oblika medijske i javne prezentacije kandidata i kandidatkinja tokom izborne kampanje, te prilikom kreiranja programskih šema i sadržaja vezanih za Lokalne izbore i izborni proces 2012. godine.

Uredništvo i vlasnici medija, koji su organizovali ovaj konkurs, sa više od trideset adresa pozvani su da učine jedini ispravan potez, a to je da obustave ovaj izbor i da se javno izvine svim kandidatkinjama i ženama u BiH, jer žene, naročito one koje se bave društveno odgovornim radom i politikom, treba da budu predstavljene javnosti uz poštovanje njihovih političkih i profesionalnih kompetencija i kvaliteta, znanja, vještina, principa, vizija i doprinosa društvu, a ne prema svom fizičkom izgledu.

 

Vezan tekst:

Ženama u politici potrebno je ukazati povjerenje

 

 

Komentari na tekst (6)
Objavljeno:
bravo Lucky ... od predizbornog lopovskog koloseuma vise mi se gade jedino akcije (ne)vladinog iskompleksiranog ''gender'' sektora, ''feministicki'' orjentisane mucenice koje imaju problem ili sa godinama ili sa vlastitim odrazom u ogledalu, i koje nas neuspjesno kopirajuci ''zapad'' godinama vec zasipaju pricom o diskriminaciji zena (izbori za miss?!) a da pritom nisu u stanju pomoci ni sebi, a kamoli zenama kojima je ta pomoc zaista potrebna (zene zrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene zene i sl.) ... ovom se nezdravom pricom (ne)vladinog sektora, primjetice pametni, opet i ponovo, skrece paznja sa onog sto nas sve isto zulja (bez izuzetka i diskriminacije po polnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ), a to je vladajuci lopovluk, nepotizam, krkanluk i kriminal ... jos nam je i dobro koliko smo kolektivno glupi i neinformisani ...
Objavljeno:
Ne vidim kakve veze sa ponižavanjem žena ima izbor za miss izbora a ni kakve veze sa nestručnošću ima ljepota. To što se bira miss izbora ne znači da političke stranke a ni Press vrednuju samo ljepotu u svrhu propagande na predstojećim izborima! Ima među ovim ljepoticama i pravih pametnica koje i žele i mogu da rade u opštem interesu naroda. Sve stranke ove godine krenule su da podmlađuju svoj izborni kadar, ima tu i lijepih, mladih, zgodnih muškaraca (pogledajte liste kandidata, možda i muškarce zloupotrebljavaju ali ne organizuju izbor sa mistera) samo što ih žene izgleda nisu primijetile. Možda zato što su ove mlade ljepotice jaka konkurencija starim bakama kojima je vrijeme za penziju a ne za kandidaturu ili kolegicama koje se plaše pogledati u ogledalo. Uostalom, one su i digle ovu uzbunu izgleda. Biti ljepotica ili miss ne znači biti nestručna,glupa,neobrazovana ili/i imati loše ostale psihičke osobine.
Objavljeno:
Sad je otkrivena cak 91 kandidovana osoba koja je u politici radi sebe a ne radi naroda. Eto neka Pres nekako podvali i sebeljupcima medju muskim kandidatima i bice najprogresivnija novina u okruzenju.
Objavljeno:
"Izvinjavam" se na podijeljenom mišljenju. Više nećem da vas čitam!
Objavljeno:
Mislim da je ovogodišnja kampanja generalno ponižavajuća za narod. Ovo izdvajanje žena je bljak. Sasvim sam sigurna da nisu morale pristati na tako nešto. Da sam na ne znam ni sama čijoj listi i da je moja slika bez odobrenja postavljena za glasanje za miss, nadležni bi imali posla sa odgovarajućim institucijama. Sigurna sam da ne bi podvila rep i prećutala taj izbor. Dakle, nema potrebe za odvajanjima muško-žensko. Stvar je u karakteru!
Objavljeno:
Čisti idiotizam je to što je uradio Pres.Zašto nisu pročačkali pa birali najljepšeg muškarca, pa homoseksulaca, pa lice sa invalidnošću? Mislim, ovo je besmilenije od izbora najljepše bebe u istim novinama. Šta nama odvraća pažnju od suštine izbora, koloseuma lopova.. Zašto nisu napravili izbor za najmorbidniju kampanju?
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.