Put ka oporavku – Odgovor na krizu

Zaključci ekonomske konferencije

Put ka oporavku – Odgovor na krizu

Piše: Buka/M.I.

Centar za politike i upravljanje (CPU) juče je Sarajevu organizovao konferenciju “Put ka oporavku – Odgovor na krizu” o javnoj potrošnji i investicijama u elektroenergetski i transportni sektor. Konferenciju su otvorili Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH.

U okviru tri tematska panela, učesnici su diskutovali o mjerama koje vlade sprovode kao odgovor na ekonomsku krizu, te analizirali moguća rješenja.

Na prvom panelu pod nazivom “Javna potrošnja i investicije u vrijeme krize” diskutovali su Anabela Abreu, šefica ureda Svjetske banke u BiH, Milan Cuc, predstavnik MMF-a u BiH i Miroslav Tomić, savjetnik ministra finansija BiH, a zaključeno je da je za povećanje stranih investicija neophodno poboljšanje poslovne klime, pojednostavljenje poreskog sistema, što je uz smanjenje poreskog opterećenja, također ključno i za smanjenje nezaposlenosti. Nadalje, potrebno je nastaviti sa procesom fiskalne konsolidacije, smanjiti rashode (posebno u segmentu socijalnih davanja) i nastaviti s reformama u sektoru javne uprave. Prioritetno je i povećanje fleksibilnosti tržišta rada, uz usklađivanje obrazovanja sa potrebama na tržištu rada.

Jedan od ključnih problema je nedostatak kvalitetne koordinacije makroekonomskih i fiskalnih politika u BiH, tako da je ključno poboljšati koordinaciju među entitetima, te njihovu koordinaciju sa nižim nivoima vlasti. Daljnjem zaduženju se treba pristupiti krajnje oprezno, a zaduženja trebaju isključivo biti vezana za javne investicije.

Na drugom panelu “Javne investicije – Energetika” učestvovali su Erdal Trhulj, ministar energije, industrije i rudarstva FBiH, Elvedin Grabovica, direktor Elektroprivede BiH, Nikola Krešić, direktor Elektroprivrede HZHB i Mirza Kušljugić, ekspert iz oblasti energetike, te zaključili da je nužno poboljšati institucionalne i administrativne kapacitete za sprovođenje novih zakona i za pripremu projekata.

“Potrebna je i dodatna analiza politike subvencija u proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije radi iznalaženja optimalnih rješenja, dok se zakonskom regulativom treba stvoriti okruženje za stimulisanje domaćih i stranih investicija. U vezi sa tim, očekuje se usvajanje sedam pripremljenih zakona o energetskom sektoru u FBiH, čime će biti stvoren okvir za brže investiranje u ovaj sektor u 2013.g”, istaknuto je na ovom panelu.

Kada se govori o „zelenoj energiji“, potrebno je pažljivo analizirati opravdanost i mogućnost proizvodnje iste u BiH. Takođe, BiH se treba aktivno uključiti u implementiranje Akcionog plana za uspostavljanje regionalnog tržišta električne energije. U području energetske efikasnosti, poseban značaj treba posvetiti sektoru zgradarstva.

Panelisti trećeg dijaloga pod nazivom “Javne investicije – Transport” bili su  Enver Bijedić, ministar prometa i komunikacija FBiH, Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH i Josip Polić, EBRD BiH, a zaključili su da je ostvaren značajan napredak prilikom izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Intenziviranje radova pruža priliku za povećanje zaposlenosti i poboljšanje konkurentnosti zemlje, jer se uz kvalitetniju cestovnu infrastrukturu lakše kreću radnici, kao i robe i usluge.

“Da bi se dodatno ubrzala izgradnja autoceste potrebno je usvojiti, odnosno poboljšati, zakonski okvir usvajanjem Zakona o javno – privatnom partnerstvu u FBiH. Time bi se otvorile dodatne mogućnosti za finansiranje izgradnje autocesta, posebno jer EBRD, kao jedan od glavnih kreditora, mijenja način djelovanja, te će se više fokusirati na kreditiranje privatnog sektora. Osim toga potrebno je izmijeniti i Zakon o koncesijama FBiH, te usvojiti Prostorni plan FBiH”, objašnjeno je na ovom panelu.

Na konferenciji je prisustvovalo preko stotinu učesnika, visokih vladinih zvaničnika, predstavnika javnog sektora i međunarodnih organizacija. Generalno, učesnici konferencije “Put ka oporavku – Odgovor na krizu” su zaključili da iako su i u drugom valu krize sve vlade nastavile sa mjerama štednje kroz kontinuirano sprovođenje politike smanjenja javne potrošnje, moguće je da Bosna i Hercegovina putem povećanja javnih investicija barem djelimično poništi negativne efekte globalne krize.

 
Centar za politike i upravljanje (CPU) je nezavisno i neprofitno udruženje osnovano 2009. godine s ciljem da podržava i zagovara održive razvojne procese u Bosni i Hercegovini kroz kreiranje i zagovaranje ekonomskih politika i efikasnih procesa evropskih integracija.

 

Komentari na tekst (0)
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.