Dvije trećine građana BiH nezadovoljno lokalnom vlašću!
Tuzla

Dvije trećine građana BiH nezadovoljno lokalnom vlašću!

Piše: BUKA / E.P.

Bosna i Hercegovina pred sobom ima još jedne lokalne izbore. Čini se kako glad za vlašću nikad nije bila izraženija, pa tako na ovim izborima učestvuje preko 30000 kandidata, bira se 5 gradonačelnika i 135 načelnika opština. Za te funkcije se ukupno prijavilo 550 kandidata. Osnovno pitanje se nameće samo - koliki je nivo svijesti građana o problemima u lokalnoj zajednici te na koji način će izabrana vlast odgovoriti potrebama stanovnika lokalne zajednice?

Organizacija Centar za humanu politiku iz Doboja provela je anketno istraživanje o lokalnim problemima kao i analizu dostavljenih izbornih programa kandidata za načelnike  Prijedora, Banjaluke, Gradiške, Bijeljine, Foče, Trebinja, Istočne Ilidže, Centra Sarajevo, Novog Grada Sarajevo, Novog Sarajeva, Livna, Travnika, Zenice i Tuzle na lokalnim izborima u BiH 2012. godine. Rezultati anketnog istraživanja pokazali su frapantnu činjenicu a to je da je lokalnom vlašću nezadovoljno preko dvije trećine građana u Bosni i Hercegovini.

Donosimo rezultatekada je u pitanju nivo BiH, kao i rezultate istraživanja za Gradišku, Foču, Trebinje, Istočnu Ilidžu, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Livno, Travnik, Zenicu i Tuzlu


Bosna i Hercegovina


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 8% građana je zadovoljno lokalnim vlastima u BiH,
•    za 83% građana u BiH najveći  problem je nedovoljan lokalni razvoj i nezaposlenost,
•    71% građana  u BiH  je nezadovoljno radom mjesnih zajednica,
•    63% građana u BiH smatra da je njihova lokalna vlast korumpirana,
•    58% građana smatra da se u BiH loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom,
•    56% građana u BiH zamjeri lokalnim vlastima što ne konsultuju građane prilikom donošenja značajnih odluka,
•    37% građana smatra da u BiH postoji partijsko zapošljavanje,
•    95% građana u BiH smatra da im je izborni program potreban, a za ovogodišnje lokalne izbore, izborne programe ima oko 30% kandidata za načelnike opština i gradova i svaka peta politička partija,
•    samo 14% obećanja u izbornim programima u BiH je usklađeno sa potrebama građana,
•    53% građana u BiH smatra da se birači podmićuju,
•    44% građana u BiH smatra da ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima u BiH treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.


Gradiška


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 17% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Gradišci
•    za 83% građana Gradiške najveći problem je nedovoljan lokalni razvoj i nezaposlenost,
•    67% građana smatra da postoji problem nefunkcionisanja mjesnih  zajednica u Gradšci,
•    60% građana smatra da je lokalna vlast u Gradišci korumpirana,
•    54% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Gradišci,
•    51% građana Gradiške smatra da je zapostavljeno selo,
•    dva kandidata za gradonačelnika Gradiške i neke političke partije nemaju izborne programe, a kod onih koji imaju izborne programe, samo je 8% obećanja usklađeno sa potrebama građana,
•    40% građana smatra da se birači podmićuju u Gradišci,
•    31% građana smatra da ima zloupotreba na biračkim mjestima u Gradišci,
•    građanima Gradiške treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.

Foča

Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 21% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Foči,
•    za 83% građana Foče najveći problem je nedovoljan lokalni razvoj i nezaposlenost,
•    83% građana Foče smatra da nisu konsultovani kod donošenja značajnih odluka,
•    79% građana smatra da je lokalna vlast u Foči korumpirana,
•    73% građana Foče nezadovoljno je funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•    67% građana smatra da se u Foči loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom,
•    63% građana Foče smatra da je javni prevoz nezadovoljavajući,
•    54% građana Foče smatra da je nezadovoljavajuće informsanje o radu lokalne vlasti,
•    50% građana smatra da u Foči postoji partijsko zapošljavanje,
•    50% građana Foče smatra da je nezadovoljavajuća izgrađenost i održavanje lokalnih puteva i ulica,
•    50% građana Foče smatra da su lokalne takse previsoke,
•    dva kandidata za načelnika Foče i većina političkih partija nemaju izborne programe, a kod onih koji imaju izborne programe, samo je 15% obećanja usklađeno sa potrebama građana,
•    54% građana smatra da se u Foči podmićuju birači,
•    46% građana smatra da ima zloupotreba na biračkim mjestima u Foči,
•    građanima Foče treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.Istočna Ilidža


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 35% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Istočnoj Ilidži,
•    za 85% građana Istočne Ilidže najveći problem je nedovoljan lokalni razvoj i nezaposlenost,
•    85% građana smatra da je lokalna vlast u Istočnoj Ilidži korumpirana,
•    79% građana Istočne Ilidže nezadovoljno je funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•    75% građana smatra da se u Istočnoj Ilidži loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom,
•    
•    70% građana smatra da je u Istočnoj Ilidži socijalna zaštita nezadovoljavajuća,  
•    70% građana Istočne Ilidže smatra da su lokalne takse previsoke,
•    65% građana Istočne Ilidže smatra da je selo zapostavljeno,
•    55% građana Istočne Ilidže smatra da nisu konsultovani kod donošenja značajnih odluka,
•    55 % građana Istočne Ildže smatra da je nezadovoljavajuća izgrađenost i održavanje lokalnih puteva i ulica,
•    većina kandidata za načelnika Istočne Ilidže  i političkih partija nemaju izborne programe,
•    80% građana smatra da se u Istočnoj Ilidži podmićuju birači,
•    65% građana smatra da ima zloupotreba na biračkim mjestima u Istočnoj Ilidži,
•    građanima Istočne Ilidže treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.


Centar Sarajevo


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 8% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Centru Sarajevo,
•    za 85% građana Centra Sarajevo najveći je problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    65% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Centru Sarajevo,
•    60% građana smatra da je lokalna vlast u Centru Sarajevo korumpirana,
•    60% građana Centra Sarajevo nezadovoljna je javnim prevozom,
•    53% građana zamjeri lokalnim vlastima u Centru Sarajevo što ne konsultuju građane prilikom donošenja značajnih odluka,
•    50% građana Centra Sarajevo nezadovoljno je održavanjem ulica,
•    50% građana Centra Sarajevo nezadovoljno je vodosnadbijevanjem,
•    većina kandidata za načelnika Centra Sarajevo i političkih partija nemaju izborne programe,
•    40% građana smatra da se u Centru Sarajevo podmićuju birači,
•    38% građana smatra da u Centru Sarajevo ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima Centra Sarajevo treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana
lokalna vlast.

Novi Grad Sarajevo

Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 27% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Novom Gradu Sarajevo,
•    za 78% građana Novog Grada Sarajevo najveći je problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    69% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Novom Gradu Sarajevo,
•    67% građana smatra da su u Novom Gradu Sarajevo previsoke lokalne takse,
•    56% građana zamjeri lokalnim vlastima u Novom Gradu Sarajevo što ne konsultuju građane prilikom donošenja značajnih odluka,
•    56% građana Novog Grada Sarajevo nezadovoljno je socijalnom zaštitom,
•    53% građana Novog Grada Sarajevo nedovoljno je informisano o radu lokalne vlasti ,
•    53% građana smatra da je lokalna vlast u Novom Gradu Sarajevo korumpirana,
•    53% građana smatra da je u Novom Gradu Sarajevo prisutno partijsko zapošljavanje,
•    51% građana smatra da u lokalnoj upravi Novog Grada Sarajevo  postoji višak zaposlenih,
•    51% građana Novog Grada Sarajevo nezadovoljno je održavanjem čistoće,
•    većina kandidata za načelnika Novog Grada Sarajevo i političkih partija nemaju izborne programe,
•    60% građana smatra da se u Novom Gradu Sarajevo podmićuju birači,
•    62% građana smatra da u Novom Gradu  Sarajevo ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima Novog Grada Sarajevo treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.


Livno


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 8% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Livnu,
•    za 89% građana Livna najveći je problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    85% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Livnu,
•    81% građana smatra da je lokalna vlast u Livnu korumpirana,
•    
•    73% građana zamjeri lokalnim vlastima u Livnu što ne konsultuju građane prilikom donošenja značajnih odluka,
•    72% građana Livna je nezadovoljno  funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•    65% građana Livna smatra da su izgrađenost i održavanje lokalnih puteva i ulica nezadovoljavajući,
•    65% građana Livna smatra da je rad lokalne inspekcije nezadovoljavajući,
•    62% građana smatra da su lokalne takse u Livnu  previsoke,
•    58% građana Livna smatra da je javni prevoz nezadovoljavajući,
•    54% građana Livna smatra da je socijalna zaštita nezadovoljavajuća,
•    većina kandidata za načelnika Livna i političke partije nemaju izborne programe,
•    69% građana smatra da se birači u Livnu podmićuju,
•    54% građana smatra da u Livnu ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima Livna treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.


Travnik


Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku
•    samo 6% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Travniku,
•    za 89% građana Travnika najveći je problem nezadovoljavajuće funkcionisanje mjesnih zajednica,
•    79% građana Travnika smatra da postoji problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    76% građana Travnika smatra da su izgrađenost i održavanje lokalnih puteva i ulica nezadovoljavajući,
•    71% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Travniku,
•    59% građana smatra da je lokalna vlast u Travniku korumpirana,
•    59% građana zamjeri lokalnim vlastima u Travniku što ne konsultuju građane prilikom donošenja značajnih odluka,
•    59% građana Travnika smatra da je selo zapostavljeno,
•    59% građana Travnika smatra da je rad lokalne inspekcije nezadovoljavajući,
•    50% građana smatra da su lokalne takse u Travniku  previsoke,
•    50% građana Travnika smatri da je informisanje o radu lokalne vlasti
•    nezadovoljavajuće,
•    većina kandidata za načelnika Travnika i političke partije nemaju izborne programe, a kod onih koji imaju izborne programe, samo je 8% obećanja u ovim programima usklađeno sa potrebama građana,
•    53% građana smatra da se birači u Travniku podmićuju,
•    47% građana smatra da u Travniku ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima Travnika treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.

Zenica

Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku

•    samo 7% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Zenici,
•    za 82% građana Zenice najveći je problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    69% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Zenici,
•    64% građana smatra da je lokalna vlast u Zenici korumpirana,
•    62% građana smatra da su lokalne takse u Zenici previsoke,
•    58% građana zamjeri lokalnim vlastima u Zenici što ne konsultuju građane
•    56% građana Zenice nije zadovoljno funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•    53% građana Zenice smatra da je selo zapostavljeno,
•    51% građana Zenice smatra da je izgrađenost i održavanje lokalnih puteva i ulica nezadovoljavajuće,
•    većina kandidata za načelnika Zenice i političke partije nemaju izborne programe, a kod onih koji imaju izborne programe, samo je 15% obećanja u ovim programima usklađeno sa potrebama građana,
•    51% građana smatra da se u Zenici podmićuju birači,
•    33% građana smatra da u Zenivi ima zloupotreba na biračkim mjestima,
•    građanima Zenice treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.

Tuzla

Prema rezultatima istraživanja Centra za humanu politiku

•    samo 11% građana je zadovoljno lokalnom vlašću u Tuzli,
•    za 80% građana Tuzle najveći je problem nedovoljnog lokalnog razvoja i nezaposlenosti,
•    61% građana smatra da su lokalne takse u Tuzli previsoke,
•    57% građana smatra da je lokalna vlast u Tuzli korumpirana,
•    50% građana smatra da se loše i netransparentno upravlja lokalnim budžetom i imovinom u Tuzli,
•    50% građana Tuzle smatra da funkcionisanje mjesnih zajednica nije zadovoljavajuće,
•    35% građana smatra da u Tuzli postoji partijsko zapošljavanje,
•    svi kandidati za načelnika Tuzle i neke političke partije imaju izborne programe, a samo je 6% obećanja u ovim programima usklađeno sa potrebama građana,
•    52% građana smatra da se birači podmićuju u Tuzli,
•    37% građana smatra da ima zloupotreba na biračkim mjestima u Tuzli,
•    građanima Tuzle treba odgovornija, uspješnija i nekorumpirana lokalna vlast.

 

Vezani tekstovi :  Banja Luka: Samo 9% Banjalučana zadovoljno lokalnom vlašću

                         
Istraživanje - građani traže odgovorniju vlast u Prijedoru!


Građani smatraju da je Bijeljina nedovoljno razvijena opština

 

 

 

Komentari na tekst (0)
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.