Mozgalica: Samo 8% ljudi može da reši ovaj zadatak

Mozgalica

Mozgalica: Samo 8% ljudi može da reši ovaj zadatak

Piše: Buka

Ovaj zadatak će vas sigurno razdrmati.

 Možete li otkriti rešenje ove matematičke mozgalice?

 Mi nismo uspeli!

Kažu da oni koji znaju rešenje, spadaju u osam odsto ljudi na svetu!

Da li ste među njima? Javite nam!

 

 

Komentari na tekst (121)
Objavljeno:
10
mm
Objavljeno:
10
Objavljeno:
rješenje je 10. u plavi kružić 4 + crveni kružić 3 * zeleni kružić 2 = 4+3*2 = 4+6=10
Objavljeno:
3x3x3=27 2x2x2x3=24 3x2x4x4=96 4x3x2=24 Znači upitnik ili rješenje je 24
Objavljeno:
Rješenje može da bude i: (-4)+(3x2)=2
Objavljeno:
Slazem se sa Danijelom, rezultat moze biti 10 i 55. Mnoziti predmete nije isto kao sto se radi sa brojevima. No to je ono vise od obicne racunske radnje, te covek mora znati mnogo vise od racunske radnje. Hvala u svakom slucaju, vrlo napredno za obicno skolsko znanje, ovde je akcenat na studijsko obrazovanje.
DK
Objavljeno:
Kvadrat - 3, trokut - 2, krug - 4 4+3x2=4+6= 10 Znači 10
Objavljeno:
Ovo je poznat zadatak. Mnogi umjesto tačnog rezultata 10 dobiju rezultat 55, koji bi u jednom slučaju bio tačan, i zbog tog slučaja vrijedi primijetiti da se ovim zadatkom mnogo manje testira nečije baratanje algebrom, a daleko više njegove spremnost da misli apstraktno i pedantnost. Da osmotrimo to malo. Koliko je jabuka puta jabuka? Eh... molim? Množenje jabukom nemoguća je operacija. Nemoguća je operacija množenje bilo kojom stvarnom stvari. U stvarnom svijetu stvari množimo ("namnožili djece") ponavljanjem radnje ("dam ti jabuku", "napravim ti dijete"), a ne stvarima. Na primjer tvrdnja "dvaput po jabuku daje dvije jabuke" iako ne navodi radnju, podrazumijeva je, a riječ 'dvaput' odnosi se na ponavljanje npr. davanja, branja itd. To ponavljanje je ono što u svijetu apstrakcije predstavljamo matematičkim brojem. S druge strane, jabuke se itekako mogu (po voćnjaku rukama, a i matematički) sabirati, ali pri čemu uvijek, intuitivno i konvencionalno, jabuka predstavlja broj jedan pa imamo jedan jabuka + jedan jabuka = dva jabuka. Bilo koji domen u kom jabuka ne mora predstavljati broj jedan, nego može i bilo koji drugi broj – nije doman stvarnosti, već apstrakcije. U tom je domenu, apstraktnom, i ovaj zadatak. U ovom zadatku crveni kvadrat ne može biti Lego kocka, plavi krug ne može biti kliker, zeleni trougao ne može biti šator. Lego kocka i (lat. plus) Lego kocka i Lego kocka dalo bi tri Lego kocke, ali u zadatku stoji "puta". Lego kocka puta Lego kocka puta Lego kocka nije zdrava misao. Nijedan od gornjih obojenih oblika, prema tome, zasigurno ne predstavlja predmet, već predstavlja brojne vrijednosti, mogućno različite od 1, i na prvi susret sa zadatkom svačiji mozak zato dokuči da se tu radi o domenu apstrakcije. Međutim, u momentu kad se svijest dalje zaokupira algebrom, sasvim lako se može desiti da iz podsvijesti neprimjetno uskoči ideja da obojeni oblici odslikavaju nekakve predmete u domenu stvarnosti, a u njemu je množenje besmisleno, dok sabiranje smisleno, što sve onda za posljedicu ima to da one tačke gore za množenje mozak u brzini interpretira kao računske operatore plus. U tom slučaju prvi red zadatka daje da crveni kvadrat predstavlja broj devet (9 + 9 + 9 = 27). Ta se podsvjesna greška s operatorima u vezi lako dalje propagira tokom obrade ostalih triju redova zadatka i onda je razumljivo što mnogi ljudi, inače možda maheri za algebru, dobiju za rezultat broj 55. Taj broj dobio je moj momak, moje dvije prijateljice, od kojih je jedna fizičarka, i moja mama. Jedino smo moj tata, ja i troje drugih prijatelja pedantno obradili u glavi operatore i dobili (pošto algebru nismo zaboravili) tačan broj 10. Usput, i za kraj, neko će možda proturječiti tvrdnji da je množenje stvarnom stvari besmisleno, jer množenje je samo skraćeni oblik sabiranja, tako da ako je sabiranje stvari smisleno, onda je smisleno i množenje stvari. Dobro, da, naučili smo još u prvom ili drugom osnovne iz matematike, tj. iz svijeta apstrakcije: množenje je posebna vrsta sabiranja, tj. predstavlja sabiranje istorodnih elemenata, npr. 2 · 3 = 3 + 3, ili bolje, 2 · 3 = (1+1) · (1+1+1) = 1 · (1+1+1) + 1 ·(1+1+1) = (1 · 1) + (1 · 1) + (1 · 1) + (1 · 1) + (1 · 1) + (1 · 1), što znamo da je jednako najobičnijem sabiranju 1 + 1 +1 +1 +1 +1 jer smo istog dana naučili i drugu, a ovdje ključnu, stvar: bilo koji množenik pomnožen množiocem 1 ostaje nepromijenjen, nedotaknut, tj. kad je množilac 1 to je kao da tog množioca i nema. Kao da ga i nema! Pogledajmo sad stvarni svijet. Koji je smisao nečega čega kao i da nema? Nikoji. Nema smisla. Besmisleno je, što je i trebalo dokazati. Možemo to još osvijetliti putem semantike. "Množenje" sa jedan i nije nikakvo množenje (množenje < mnozjenje < mnogjenje < MNOG+jenje), jer kad god govorimo o pojmu množine (množine < mnogine < MNOG+in(a)+e) podrazumijevamo nešto brojnije od jednine, nešto čega je MNOG+o. Zato, u stvarnom svijetu "množiti" (MNOG+iti) bilo šta sa 1 totalni je lapsus mozgus. Za nešto u stvarnom svijetu reći: "...pomnoženo sa jedan" isto je što i reći "...pomnoženo jednokratnom radnjom", što je oksimoron kao i "sušiti" vodom ili "čistiti" prljavštinom ili "voljeti" mržnjom. Izreći oksimoron sadržajno je isto kao i ništa ne reći. Reći: "Jabuka pomnožena jabukom" isto je što i reći: "Jabuka." Ako je bila jabuka, a i sad je jabuka, ništa više sem jabuke, jedne jabuke, a ne jedne zarez pet ili dvije jabuke, to onda znači da nije pomnožena. Ali rečeno je da jeste pomnožena. Paradoks! Ergo, besmisleno je množiti bilo kojom stvari. Množiti se može samo ponovljenom radnjom (u stvarnom svijetu), ili brojem (u svijetu apstrakcije).
Objavljeno:
10 ili 55
Objavljeno:
DESET.......
Objavljeno:
Trougao=2, Kvadrat=3, Krug=4 4+3x2=10 (množenje kao računska operacija ima prioritet)
Objavljeno:
Trougao=2, Kvadrat=3, Krug=4 4+3x2=10 (množenje kao računska operacija ima prioritet)
Objavljeno:
lepo kazu 8%... da znate matis resili bi kako treba, deset je resenje
Objavljeno:
9
Objavljeno:
Ovo samo 8% ljudi NE moze da rijesi. I cijela redakcija portala je u tih 8%. Svaka cast. :D
zel
Objavljeno:
56
Па да, 10 је-дјеца ме исправише... Али свеједно, не зна ни Црибиз-Цхе Гевара из насхег сокака
Objavljeno:
3x3x3=27 2x2x2.3=24 3x2x4x4=96 4+3x2=10 Prvo ide množenje i djeljenje po pravilima tako da:4+(3x2)=4+6=10 Ovo je lako .
Objavljeno:
Odgovor je: 14. 3x3x3=27 2x2x2x3=24 2x3x4x4=96 4+3x2=14
Objavljeno:
14,sasvim jednostavno
Objavljeno:
10 svakako - ne vidim gdje je problem...
Ado
Objavljeno:
Rješenje Je "district brčko" jesam Li u pravu?
bik
Objavljeno:
ipak je 10
bik
Objavljeno:
24
Objavljeno:
10
Objavljeno:
pardon, prosla je pograsna , rezultat je 10
Objavljeno:
14
Objavljeno:
14
Objavljeno:
55
Objavljeno:
Rezultat je 14
Objavljeno:
14
Objavljeno:
Rezultat je kod 14
Objavljeno:
10
Objavljeno:
55
Gen
Objavljeno:
Rezultat je 10.
Objavljeno:
14
Objavljeno:
14
Objavljeno:
x = 3, y = 2, z = 4, konacno rjesenje je 10.
Objavljeno:
Pa naravno da je 10 jer se prvo množi a tek onda sabira.
Objavljeno:
14?
Objavljeno:
množenje ima prioritet u odnosu na sabiranje, ali to rijetko ko mimo škole ima potrebu da pamti...
Objavljeno:
po mom računu,ako sam dobro prebrojo, od dosad 56 odgovora 21 je tačno a što će reći da 8% nije ni blizu tačno ako će nam uzorak bit čitaoci buke
Objavljeno:
Koji smo mi levati. :)
Objavljeno:
10
Objavljeno:
10
Objavljeno:
14
Objavljeno:
10 :)
Objavljeno:
54
Objavljeno:
Koriste se brojevi 3,2,4
Objavljeno:
resenje je 14
Objavljeno:
55
Objavljeno:
Lahko je ovo.jednostavno
Objavljeno:
3*3*3=27,2*2*2*3=24,2*3*4*4=96,3+4*2=14
Objavljeno:
14 gdje je problem ?
Objavljeno:
Trivijalno. Ovo može da riješi najmanje 8% djece u nižim razredima osnovne škole. Kvadrat = 3; Trokut =2; Krug =4. Konačni rezultat 4+3x2=10. Buka je ovo očigledno preuzela sa nekog sajta. Sljedeći put prvo pokušajte da sami riješite.
Objavljeno:
crveni (3)------- 3x3x3= 27 zeleni (2)........2x2x2x3=24 plavi (4)........3x2x4x4=96 rjesenje: (4+3)x2=14. Volio bi znati ako je ispravno. Lijepi pozdravi za redakciju i simpatizere portala BUKA iz Kanade
Objavljeno:
rezultat je 14
Objavljeno:
14 је рјешење
Objavljeno:
To je lako kvadrat je tri.trougao dva a krug cetiri
Objavljeno:
14
Objavljeno:
10
Objavljeno:
Odgovor je 14
Objavljeno:
24
Objavljeno:
24
Objavljeno:
14
Objavljeno:
Rez je 10
Objavljeno:
Rezultat je 10?
Objavljeno:
3x3x3 = 27 2x2x2x3=24 3x2x4x4=96 4+3x2=14
Objavljeno:
10
Objavljeno:
3x3x3=27 2x2x2x3=24 3x2x4x4=96 4+3x2=10
Objavljeno:
24
Objavljeno:
po mojoj racunici odgovor je 10
Objavljeno:
3x3x3=27; 2x2x2x3=24; 3x2x4x4=96; 4+3x2=14 - ukoliko se vodite pravilom da množenje ima prednost ispred sabiranja onda je rezultat 10
Objavljeno:
3x3x3=27 2x2x2x3=24 2x3x4x4=96
Objavljeno:
24
Objavljeno:
Rjesenje je 10
Objavljeno:
Ovo je click bait, prelako je da bi neko poverovao da zaista niste znali. Ali hajde da se igramo. Resenje je 10. 3x3x3=27 2x2x2x3=24 3x2x4x4=96 4+3x2=10
Objavljeno:
po mojoj racunici odgovor je 10
.
Objavljeno:
10 ?
Objavljeno:
odgovor je 55 _ 27/3 = 9 (kvadrat) 24-9 / 3 = 5 (krug) 96 - (9+5) / 2 = 41 (trougao) 9 + 5 + 41 = 55
Ana
Objavljeno:
12 je resenje
Ana
Objavljeno:
9
Ana
Objavljeno:
9
Objavljeno:
14
Objavljeno:
Rjesenje je deset ... krug ima vrijednost cetiri, kvadrat tri, a trokut dva. Ovo mozda ne moze rjesiti samo osam odsto ljudi. :))))
Objavljeno:
24
Objavljeno:
trougao = 2 kvadrat = 3 krug = 4 Rješenje treće jednačine je 10 :)
Objavljeno:
Zbir je 10.
Objavljeno:
Rezultat je 10
Objavljeno:
14
Objavljeno:
14
Objavljeno:
Kvadrat je broj 3,trokut je broj 2,a krug broj 4.zadnji red je rješenje 24
Objavljeno:
4+3x2=10
Objavljeno:
Kvadrat je broj 3,trokut 2 a krug 4.zadnji red je rješenje 24
Objavljeno:
10
Objavljeno:
10
Objavljeno:
10 je tacan rezultat. Kvadrat je 3, trougao 2, a krug 4.
Objavljeno:
Rjesenje je 10
Objavljeno:
Za treci osnovne
Objavljeno:
Rešenje je 4
Objavljeno:
rješenje 10 kvadrat je 3,trokut 2, krug je 4 4+2*3 jedenako 10
Objavljeno:
10
Objavljeno:
Rezultat je 10. :) Kvadrat odgovara broju tri, trokut broju dva, a krug je cetvrtica. :)
Objavljeno:
55
Objavljeno:
4+3x2=10
Objavljeno:
14
Objavljeno:
Rezultat je 24. Da pojasnim po svojoj nekoj logici: kvadrat je 3, trokut je 2 a krug je 4 :-)
Objavljeno:
10
Objavljeno:
Rezultat je 24. Da pojasnim po svojoj nekoj logici: kvadrat je 3, trokut je 2 a krug je 4 :-)
Objavljeno:
10
Objavljeno:
14 ;)
Objavljeno:
10
Objavljeno:
Meni je bilo lagano. Kvadrat je 3, trok je 2, a krug 4. Odgovor je 14.
Objavljeno:
x=27/3 3x=24/3 ...
Objavljeno:
10
adi
Objavljeno:
Rezultat je 10
MMM
Objavljeno:
14
TD
Objavljeno:
14
Objavljeno:
24
Adi
Objavljeno:
Mislim da je rezultat 10 U prvom redu su 3×3×3=27 U drugom redu 2×2×2×3=24 U trexem redu je 3×2×4×4=96 U cetvrtom je 4+3×2=10
Objavljeno:
Prejednostavno= Neka je: A= Kvadrat B= Trougao C= Krug Onda je: A*A*A=27; treći korjen iz 27 je 3, jer 3*3*3=27 Pa je A= 3 Onda imamo: B*B*B*A=24; Odnosno, B*B*B=8, opet treći korjen, B=2 Kraj: 3*2*C*C=96; Odnosno, C*C=16; C=4 Imamo na kraju: 4+3*2= 4+6= 10 Rješenje je 10.
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.