BUKA uživo iz minute u minutu: Izrečena presuda hercegovačkoj šestorki

Upravo je počelo izricanje drugostepene presude u predmetu protiv bivšeg premijera Herceg-Bosne Jadranka Prlića i još petorice nekadašnjih zvaničnika i pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane (HVO).

Buka / 29. Novembar 2017

10:55 Shodno mišljenju Žalbebnog vijeća ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska učestvovala u agresiji na BiH i da je Tuđman bio udruženog zločinačkog poduhvata.

 


Žalbeno vijeće zaključilo je da Praljak nije odgovoran za zločine počinjene nakon 9. novembar 1993. godine. Također je zaključilo da nije dokazano da je Praljak odgovoran za zločine počinjene u Stupnom Dolu 23. 11. 1993., ali dodalo da Praljak nije dokazao da nije odgovoran za planiranje i provođenje zločina u Varošu

 

10:55  HVO je uništio 10 džamija u istočnom Mostaru kao i imanja u Prozoru. To nije ozbiljno kršenje Ženevske konvencije.

 

10:51 - Sudsko vijeće je opisalo konačnu svrhu udruženog zločinačkog poduhvata, a Odbrane su osporavale da su taj cilj dijelili Franjo Tuđman i službenici Hrvatske.

 

Žalbeno vijeće nije našlo da je Sudsko vijeće pogrešno interpretiralo činjenice.

 

10:45 -10:51 Sudija Agius je prešao na zaključke koji se tiču udruženog zločinačkog poduhvata.

Žalebno vijeće odbacilo je prigovore tužitelja u odnosu na postojanje UZP-a s ciljem ostvarivanja Herceg Bosne kroz etničko čišćenje muslimanske populacije.

Žalbeno vijeće poništilo je zaključak da su napadi na Gornji Vakuf bili neselektivni.

Žalbeno vijeće smatra da je UZP postojao tek od juna1993. godine, a ne januara 1991. godine, uslijed čega su optuženi oslobođeni po osnovi ubojstva dva civila iz aprila 1993. 

U pitanju napada na selo Dušu, koji je HVO granatirao i ubio sedam civila, Agius je pojasnio da je prvostepeno vijeće zaključilo da su korištene granate i da je vatra bila neselektivna. 

Žalbeno vijeće je ukinulo zaključke da su svi ovi napadi neselektivni, s obzirom da je zaključak donesen samo na osnovu korištenja granata.

Prema mišljenju Žalbenog vijeća, na osnovu toga ne može se zaključiti postojanje umišljaja samo na osnovu korištenja granata.

 

Žalbeno vijeće smatra da se ne može doći do zaključka da je cilj HVO-a bilo da terirošu civile kada je uništen Stari Most. s druge strane kada se govori o granatiranja dijelova Mostara u kojem su živjeli Bošnjaci, Žalbeno vijeće je zaključilo da je postojala diskriminatorska namjera pri granatiranju, te je potvrdilo zaključke prvostepene presude.

 

Stari most legitiman vojni cilj!

 

10:36 - Žalbeno vijeće podsjeća i da premještanje stanovništva ne može biti opravdano kad je humanitarnu krizu izazvao sam optuženi.

Sudsko vijeće je u prvom stepenu zaključilo da je tenk HVO-a jedan cijeli dan gađao Stari most u Mostaru, za koji je rečeno da je bio od ključnog značaja za vojne aktivnosti te da je bio vojni cilj.

Razaranje Starog mosta rezultiralo je totalnom izolacijom nekih dijelova stanovništva, kao i psihološki efekt na muslimansko stanovništvo te da je imalo nesrazmjerni efekt. HVO je bio odgovoran za rušenje Starog mosta, zaključeno je u prvom postupku.

 

10: 31  HVO nije proveo individualne procjene nad muslimanima sposobnim za vojsku u zakonskom roku. Muslimanski muškarci su bili nasilno hapšeni zajedno s ženama i djecom, rekao je sudac.

 

Agius sada čita dijelove žalbe odbrane generala Praljka. Žalbeno vijeće njegove prve dvije tvrdnje odbacilo

 

Pročitano je kako sudija Liu ima suprotno mišljenje u svim dijelovima optužnice koji se tiču terorisanja civila, jer je stava da Tribunal nema nadležnost nad ovom krivičnom optužbom.


10:24
Žalbeno vijeće smatra da je Hrvatska imala stvarnu vlast u nekim općinama na teritoriji Herceg-Bosne. Oni su  odbacili dijelove žalbi da se sukob HVO i Armije BiH dešavao samo gdje su se vodile borbe.Vijeće smatra da se međunarodni oružani sukob proteže i dalje od tih prostora te se proteže do kraja oružanih sukoba u BiH dok god postoji neksus s oružanim sukobom.

 

10:19 - Usvojeni su dijelovi žalbi za UZP, a u slučaju Valentina Ćorića.

 

10:19 Žalbeno vijeće takođe je odbilo žalbe Stojića i Petkovića u odnosu na to da li su bili obaviješteni u vezi s oblicima odgovornosti po kojima su optuženi, uz izdvojeno mišljenje sudije Pocara.

 

10:17: Kako je pročitano Jadranko Prlić se žalio da mu je sistemski uskraćivano vrijeme, a Stojić da je pogrešno oslanjanje na izjave onih koji su preminuli prije suđenja - poput Franje Tuđmana. Žalbeno vijeće obe žalbe odbija kao neosnovane.

Usvaja se djelimična žalba Čorića

 

10:13: Čita se obrazloženje pravičnosti postupka i nalazi tvrdnje Prlića neutemeljenim

 

10:12 - Ustanovljeno je da su lideri tzv. Herceg-Bosne kreirali cijeli sistem deportacije muslimanskog stanovništva sa područja Herceg-Bosne, što podrazumijeva ubistva, zlostavljanje, zatočenje, teroriziranej civila, mučenje i ostalo.

Sudac Agius čita navode iz optužnice koja navodi široki raspon zločina, od ubojstava i zlostavljanja ljudi do uništenja imovine. Spominje zatvaranja, prisiljavanje zarobljenika na teški rad. Kaže kako su hiljade zatvorenika podlegnule zbog ovakvog postupanja HVO-a.

 

10:07 - Sudija Agius upravo počinje čitati sažetak odluke Žalbenog vijeća

10:05 - Sudija Carmel Agius naglašava da je ovo bio dug  predmet, koji traje od 2006. godine. Poručio je da je ovo posljednja presuda koju Haški tribunal izriče prije svog zatvaranja.

 

10:02

Žalbeno vijeće UN-ova suda u Den Haagu pod predsjedavanjem Carmela Agiusa čita svoj konačni sud o odgovornosti političkih i vojnih vođa bosanskohercegovačkih Hrvata za teške zločine nad muslimanima u hrvatsko-bošnjačkom sukobu tokom rata u BiH.

Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Berislav Pušić, Slobodan Praljak, Valentin Ćorić i Milivoj Petković su nepravomoćno osuđeni u maju 2013.  na ukupno 111 godina zatvora zbog ubistva, silovanja, deportacije, zatvaranja, uništavanja imovine širokih razmjera i drugih zločina.

 

 

Ovo je zadnja presuda i končna presuda koju će izreći Haški sud, rečeno je


 Jedan od optuženih, Berislav Pušić, neće biti na izricanju presude. Suci i advokati se međusobno predstavljaju i pozdravljaju.

 Počinje čitanje presude za hercegovačku šestorku.


Ranije danas

 

Prvostepena presuda u ovom predmetu donesena je 29. maja 2013. godine, nakon čega su sve strane uložile žalbu.

Ovo će biti ujedno i posljednja presuda Haškog tribunala, koji zvanično prestaje sa radom 21.decembra.

Podsjetimo, prvostepenom presudom Haški tribunal osudio je šestoricu zvaničnika Herceg-Bosne na ukupno 111 godina zatvora za ratne zločine. Jadranko Prlić tada je osuđen na 25 godina zatvora, a bivši ministar odbrane Bruno Stojić na 20 godina.

Komandanti Glavnog štaba HVO generali Slobodan Praljak i Milivoj Petković osuđeni su na po 20 godina zatvora, komandant vojne policije HVO-a Valentin Ćorić na 16 godina, dok je načelnik kancelarije za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić osuđen na 10 godina.

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.