Dnevni centar “Zajedno”: Nagrada za jedini centar za osnaživanje ljudi sa duševnim patnjama u BiH i regionu

Povodom dodjele Plaketa Grada Banjaluka, razgovarali smo sa Ružicom Atanacković, dobitnicom Plakete Grada za humanost u radu.

U obrazloženju nagrade stoji da je "Ružica Atanacković većinu radnog vijeka provela u socijalnoj zaštiti. Radila je u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Banjaluka na psihosocijalnoj podršci ljudima sa mentalnim problemima. Najveći doprinos gospođa Atanacković je dala u sferi destigmatizacije lica oboljelih u mentalnom zdravlju. Svojom kreativnošću i ljubavlju prema čovjeku omogućila je ovim ranjivim ljudima da postanu mnogo više od etikete svoje bolesti."

Ružica nam kaže da ju posebno raduje činjenica da su prijedlog za nagradu dale njene kolegice i kolege sa kojima sarađuje oko 25 godina i zbog toga im se javno zahvaljuje.

Ružica Atanacković iz Dnevnog centra Zajedno, rekla je da ovo nije nagrada koje je dodijeljena samo njoj, već je ovo nagrada socijalnom radu i socijalnoj zaštiti i ljudima koji je podržavaju na različite načine.

“Među njima su svakako i donosioci različitih odluka koje socijalnu zaštitu obogaćuju, inoviraju i približavaju je ljudima i njihovim potrebama. To je ono što me raduje. Banjaluka je Grad koji je prepoznat po trendu razvoja naprednih usluga u socijalnoj zaštiti. Nadležne službe trebaju se založiti da tako bude i u drugim lokalnim zajednicma u Republici Srpskoj, zašto postoji zakonska pretpostavka u Zakonu o socijalnoj zaštiti. Dnevni centar ‘Zajedno’ koji je i poslije jedanaest godina jedini za osnaživanje ljudi sa duševnim patnjama u BiH i regionu, ne bi postojao, da ga nisu podržali upravo oni koji na nivou Grada donose odluke. Isto tako, JU ‘Centar za socijalni rad Banjaluka’ je jedini Centar u BiH koji ima posebnu službu za socijalnu podršku osobama sa mentalnim poremećajima, iako je poznato da je prisutna tendencija permanentnog porasta broja ljudi sa duševnim patnjama u BiH, čiji život obiluje različitim socijalnim problemima i potrebama. Nažalost, u kontekstu prisutne stigme, vidljivost ovih ljudi nije na odgovarajućem nivou, kao i njihova zaštita”, rekla je za BUKU Ružica Atanacković.

Ružica kaže da treba imati na umu da je socijalna zaštita od opšteg interesa za Republiku Srpsku i ustavno pravo ljudi.

“Ona pripada svima i važna nam je kao sigurnost kada život klizne, a klizne onda kada očekujemo sasvim druge stvari i kada mislimo da se to nama neće nikada dogoditi. To sam često puta vidjela u praksi”, kaže nam Ružica.

Ona dodaje da je socijalni rad mlada profesija i kao takva nedovoljno poznata i prihvaćena, opterećena predrasudama, ponekada i omalovažavanjem.

“Humanost, ostvarivanje socijalne pravde, poštovanje ljudskih prava, društvene odgovornosti i društvenih različitosti su ključna načela socijalnog rada.  Socijalni radnici mogu imati različite uloge kao što su: unapređenje kvaliteta života građana, razvoj punih potencijala svakog pojedinca, porodice, grupe i zajednice, te pitanja poštovanja ljudskih prava i socijalne pravde. Socijalni radnik ne može znati šta je najbolje za korisnika, ali mu može  pomoći kroz saradnju da jasnije sagleda svoje poteškoće, informisati ga o pravima, podsticati ga i ohrabrivati da samostalno donese odluku, te mu pružiti  potrebnu materijalnu i drugu pomoć kako bi savladao svoju životnu krizu. Zato socijalna zaštita ima veliku ulogu u prevenciji problema ljudi, zbog čega je i društveno isplativa”; kaže Ružica.

 

Foto: Grad Banjaluka

 

Ona ističe da djelatnost socijalne zaštite prati i angažovanje u zastupanju marginalizovane populacije, koja je  diskriminisana.

“Tako su i problemi ljudi koji pate od mentalnih problema, problemi   Udruženja ‘Zajedno’, koje u svojoj misiji zastupa njihove interese, interese porodica, ali i zajednice”, kaže Ružica Atanacković.

Usluge Dnevnog centra „Zajedno“, koje su proširana usluga socijalne zaštite za lica sa problemima u mentalnom zdravlju u zajednici,

Udruženje“Zajedno“  realizuje u partnerstvu sa JU“Centrom za socijalni rad“ Banjaluka.

Ružica kaže da su u svom poslu, kao i u Dnevnom centru „Zajedno“ socijalni radnici najčešće voditelji procesa planiranih promjena ili pomagači koji se i sami suočavaju sa  problemima svojih korisnika.

“Često se u praksi socijalni radnici, u odnosu na empatiju prema klijentu i njegovim problemima, uvuku u njihove živote, što jeste opterećenje, ali i snaga da istraju u zajedničkoj borbi, što nerijetko znači život. Profesionalnim licima koji rade u socijalnoj zaštiti, među kojima su osobe sa različitim zanimanjima, teško pada kada su otpori i inertnost u socijalnoj zaštiti locirani tamo gdje treba biti razumijevanje i snaga, a to je ne rijetko u sistemu koji se miri sa mišljenjem drugih, šta je to socijalna zaštita,  doživljavajući  je kao društveno opterećenje”, kaže naša sagovornica.

Ružica kaže da socijalni radnici svojim radom i postignutim rezultatima trebaju promovisati društveni značaj socijalne zaštite i doprinijeti njenom razvoju.

“I na kraju, nama koji smo se opredijelili da se bavimo socijalnom zaštitom ostaje da svoj posao obavljamo čestito, na zadovoljstvo korisnika, ali i zajednice kojoj pripadamo”, kaže za BUKU Ružica Atanacković.

 

Radovi u UG Zajedno, Foto: BUKA

 

O DNEVNOM CENTRU

UG Zajedno je osnovano 30.03.2006. godine na inicijativu JU Centra za socijalni rad Banjaluka, zbog teških i nagomilanih socijalnih problema sve većeg broja duševno bolesnih lica, njihovih porodica, socijalne stigme, kršenja ljudskih prava, izolovanosti i odbačenosti. Članovi Udruženja su psihički oboljele osobe, članovi porodica koji imaju oboljelog člana, profesionalci, volonteri, studenti...

Uz finansijsku podršku Centra za socijalni rad Banjaluka i Grada Banjaluka, početkom 2007. godine UG Zajedno je otvorilo prvi Dnevni centar za duševno bolesne ljude u Banjaluci. Namjera je bila da se oboljeli, porodice i profesionalna lica oglase u iskazivanju svojih potreba nedostataka resursa i da uzmu učešće u odlučivanju na različitim nivoima za kvalitetnije zdravstvene i socijalne usluge u mentalnom zdravlju.

Danas je ovaj Dnevni centar proširena usluga Centra za socijalni rad Banjaluka kao podrška za socijalno uključivanje marginalizovanih, jačanjem njihovih socijalnih kapaciteta. Time je on i finansijski podržan u sistemu socijalne zaštite čime je izvjesna njegova održivost.

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.