Građani prevareni: Najavljene tužbe zbog Toplane u Banjaluci!

Dešavanja oko banjalučke Toplane dobiće najvjerovatnije sudski epilog, saznaje BUKA.

Elvir Padalović / 31. Januar 2018

Naime, posljednja skupština akcionara banjalučke „Toplane“, na kojoj je data saglasnost na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa novom „Eko toplanom Banjaluka“, a kojim je predviđeno da “Toplana” izda u zakup svoje kapacitete „Eko toplani“ za 500.000 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, bila je po svoj prilici nelegalna.

Ovo tvrde mali akcionari Toplane, koji su i na pomenutoj sjednici  osporavali kako način sazivanja Skupštine tako i zakonitost samog saziva Skupštine
Naime, u Službenom glasniku RS i na sajtu Toplane a.d. Banjaluka objavljena je Odluka o sazivanju Skupštine broj 04-500/2018 od 11.1.2018.godine u kojoj je navedeno  da je Nadzorni odbor Društva održao sjednicu 11.1.2018.godine i donio odluku da se održi vanredna sjednica skupštine akcionara društva te da jedna od tačaka dnevnog reda razmatranje i usvajanje „Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.“

„Član 272.  Zakona o privrednim društvima propisuje postupak sazivanja, obavještavanja i rada vanredne skupštine u kojem je navedeno  da akcionarsko društvo uz pisani poziv treba da dostavi i opis bilo kog  ugovora ili pravnog posla predloženog za odobrenje“ kaže za BUKU Tanja Dukić Čičić, advokat i pravni zastupnik četiri mala akcionara a koja je bila prisutna na Skupštini


Uz gore navedeni oglas, dodaje,  je dostavljen prijedlog odluke iz koje se nije moglo zaključiti ni šta se daje pod zakup, nije se znala cijena niti trajanje ugovornog perioda te je tačkom 2 Odluke navedeno da Uprava društva ima ovlaštenje da formuliše sve ostale odredbe ugovora koje nisu definisane ovom odlukom što nije u skladu sa zakonom.

„Zajednička advokatska kancelarija „DUKIĆ“ zastupala je četiri mala akcionara i na sjednici smo osporavali zakonitost i saziva Skupštine jer nije izvršena u skladu sa članom 268 Zakona o privrednim društvima te članom 27  i 28 Statuta a.d. Toplane, isticali smo  da objavljeni prijedlog ugovora nema sve bitne elemente da bi Skupština mogla da glasa jer je u pitanju davanje u zakup imovine veće vrijednosti o čemu treba da odlučuje Skupština akcionara, a ne Uprava kako je navedeno u objavljenoj odluci“ ističe naša sagovornica.


Skupština je i protiv našeg protivljenja održana  te je predstavnik Grada predložio dopunu odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji te je prisutne upoznao sa detaljima ugovora koji je bio izuzetno obiman te ga treba sa pažnjom analizirati kad bude dostupan javnosti.

„Nisam se upuštala u analizu ugovora jer sam osporavala zakonitost i saziva Skupštine i način na koji se samo prisutni akcionari upoznaju sa detaljima poslovno-tehničke saradnje što je suprotno  od čl.272 Zakona o privrednim društvima te smo glasali protiv  ove odluke . Takođe smo isticali da postoji sukob interesa predviđen članom 291 Zakona o privrednim društvima te da smatramo da Grad nije smio da glasa po ovom prijedlogu odluke. Naši prigovori nisu uvaženi, Grad kao većinski akcionar je glasao te je odluka usvojena,  ali akcionari koji su bili prisutni i  koji su uložili prigovor imaju pravo da svoja dalja prava traže putem suda“ ističe ona.

Što se tiče samih detalja ugovora ona kaže da je ugovor zaista obiman, da se detaljno navodi šta se sve daje u zakup od  kotlova do  motornih vozila te da je određena zakupnina u iznosu od 500.000,00 KM na godišnjem nivou  bez PDV-a što je izazvalo nezadovoljstvo kod prisutnih akcionara.

Jedan od tih malih akcionara je Goran Radivojac, koji je ponudio čak i 600.000, KM za zakup pomenutih dijelova Toplane, sa čak i boljim uslovima od onih koje je grad ponudio.

„Ja sam kroz razgovor sa radnicima ustao i ponudio, a to je mizerna i smiješna cijena, to je 40 000 KM mjesečno. Mi smo izašli sa prijedlogom od 600.000 KM i još smo poboljšali uslove, da se radnciima povećaju plate, da svi ostanu da rade, i da se obavlja ista djelatnost narednih deset godina jer smo vijeli da nema priča o Eko Toplani i da ćemo da i dalje grijati na mazut. Sjećate se priče o ugovoru sa Srpskim šumama, i otkupu sječke, od toga nema ništa" kaže Radivojac za BUKU.

On kaže kako se u cijelu priču oko Toplane uključio relativno skoro.

" Ja sam bio jedan od ljudi koji su podržavali aktuelnog gradonačelnika, i očekivao sam da će se ova tema riješiti na način na koji je i obećano- da više nećemo ložiti na mazut, da nama mazut ne treba, da je to loše i da se to uvozi a da ćemo praviti neku novu bolju toplanu koja će nam omogućiti  da se grijemo i da živimo kao pristojni građani jednog srednjeevropskog grada"

Jedan period nije pratio dešavanja oko toplane i očekivaoje da će nas ta eko toplana početi grijati.Na sječku jasno.

"Prije izvjesnog vremena saznao sam da nas ta nova Eko toplana ne može čak ni podrgijavati a kamoli grijati i da je stvarna namjera da se privatnom vlasniku Eko toplane izda postrojenje ove stare mrtve toplane i da će taj privatnik nastaviti da nas grije mazutom po mnogo većim cijenama. Ja sam to shvatio kao direktnu provokaciju razumu u Banjaluci" kaže Radivojac za BUKU.

Tako je Radivojac prošle sedmice, a na osnovu saznanja o novoj Toplani odlučio da kupi akcije Toplane. Tako se kao akcionar pojavio na Skupštini.S obzirom na to da je tek nedavno postao akcionar, imao je pravo da prisustvuje Skupštini ali ne i da glasa, što je zapisnički konstatovano.

Tamo na Skupštini je to bila prava katastrofa, kaže on. Predstavnik grada je predočio prijedlog ugovora a koji je dat zapisničaru da im ga pročita.

"On je nama čitao ugovor dvadesetak minuta a ja sam shvatio da je to prijedlog ugovora sa Eko Toplanom i da je to ustvari neka ponuda Eko Toplane. Kada sam postavio pitanje je li iko iz Eko toplane prisutan, odgovoreno mi je da nije, onda sam pitao koga predstavlja Komljenović jer je očiglednmo bilo da on predstavlja Eko toplanu, pa su me razuvjerili da on predstavlja grad" rekao nam je Radivojac.

Ovdje su radnici mahom mali akcionari toplane.

Na tvrdnje Gospodina Amidžića da mali akcionari faktički ne postoje ali da nije objašnjeno kako ne postoje Radivojac kaže kako Amidžić to ne može objasniti jer to ne zna ili neće da zna.

„Ja nisam otkupio akcije od većinskog vlasnika već od malih akcionara. Ja sam obavio transkakciju, pa to je uređen sistem kontorlisan od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti." ističe on.

Podsjetimo kako je zamjenik gradonačelnika Banjaluke Srđan Amidžić izjavio kako malih akcionara u „Toplani“ praktično nema, jer je grad već pri kraju procesa potpunog preuzimanja ovog preduzeća.

„Pokrenut je proces prenosa akcija malih  akcionara na većinskog akcionara. To je završeno 14. januara. S obzirom na to da niko nije pokrenuo tužbu, mi možemo da završimo taj proces. U međuvremenu, sazvana je Skupština akcionara, a mi još iz suda zvanično nismo dobili potvrdu da nema tužbi, tako da mali akcionari samo fizički nisu izbrisani iz Centralnog registra hartija od vrijednosti. U roku od deset dana „Toplana“ će biti i zvanično u stoodstotnom vlasništvu grada jer je taj proces završen“, izjavio je Amidžić za Capital.ba

Radivojac kaže da slijede tužbe ukoliko gradska skupština usvoji odluke koje se tiču Toplane.

"Očekujem će se ući u sudske sporove po raznim osnovama i to je najavljeno. Očekujem da vlast uključi javnost maksimalno, da se sve objasni i da se numerički iskaže“ kaže on.

"Mali akcionari su u dobroj vjeri povjerovali u priču gradonačelnika da ćemo se grijati na sječku a ne na mazut i mi svi kao stanovnici ovog grada zaslužujemo objašnjenje, a ne da slušamo priče o bekapima, kako će nešto ići u stečaj" ističe Radivojac.

Tužbe su ranije najavili u banjalučkom SDS-u.

Na prijetnje tužbama ranije je odgovorio prvi čovjek Banjaluke. Kaže da nisu prvi koji prijete, jer su i oni oštećeni u toj priči.

“Neka tuže, sasvim je normalno. A je li to krivično djelo? Naravno da nije, neka dokažu u čemu je krivično djelo”, odgovorio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Danas bi Skupština Banjaluke trebala raspravljati o četiri odluke u vezi sa Toplanom. Ukoliko se to dogodi, banjalučka vlast će grijanje u Banjaluci I sve što ima veze sa tim, prepustiti u ruke privatniku.

  


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.