Juče objavljeno da morate dati JMBG kada kupujete plin u bocama, evo šta je istina

UIO BIH objavila je detaljno uputstvo za sve koji se bave uvozom i prodajom plina u BiH

Elvir Padalović / 06. Februar 2018

Pojavile su se određene nejasnoće u pogledu prava i obaveza poreskih obveznika i drugih lica koji se bave prometom naftnih derivata, tečnog naftnog plina, biogoriva i biotečnosti, istakli su u Upravi za indirektno oporezivanje u BiH.

Pojedini mediji objavili su juče informaciju da se građani BiH trebaju legitimisati prilikom kupovine plina u bocama, jer se navodno ovaj plin prepumpava u automobile te da na pumpama moraju znati ko je krajnji korisnik te u koje svrhe se plin koristi.

Ovu informaciju danas demantuju u Upravi za indirektno oporezivanje.

Prodavači plina u bocama nemaju pravo tražiti od kupaca matični broj kao garanciju da tako kupljen plin neće sipati u automobil.

Tražiti JMBG se kosi sa Zakonom o zaštiti podataka.

Na sajtu Uprave je objavljen prijedlog evidencije koju obveznici koji prodaju plin mogu voditi. U cilju zaštite javnih podataka ne može se od bilo kog građanina uzimati podataka kao što je matični broj, ali ostali podaci se mogu uzimati u cilju evidencije.

Kako navode u Upravi, postupanje poreskih obveznika i drugih lica koja vrše promet naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 91/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 4/18) Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji su u primjeni od 01.02.2018. godine, pojavile su se određene nejasnoće u pogledu prava i obaveza poreskih obveznika i drugih lica koji se bave prometom naftnih derivata, tečnog naftnog plina, biogoriva i biotečnosti.

Postupanje poreskih obveznika i svih drugih lica koja se bave prometom naftnih derivata (uključujući i promet tečnog naftnog plina), biogoriva i biotečnosti, vezano za pomenute izmjene i dopune Zakona, regulisano je odredbama člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (u daljem tekstu: Zakon), kojim se Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiHbroj: 49/09, 49/14i60/14) dodaje član 45a, kao i odredbama člana 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14) dodaju novi članovi 66a. i 66b.

Shodno odredbama člana 45a. Zakona i članova 66a. i 66b. Pravilnika, sva lica (bilo da su registrovana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom naftnih derivata, uključujući i tečni naftni plin, biogoriva i biotečnosti dužnasu na dan 01.02.2018. godine popisati zatečene zalihe ovih akciznih proizvoda čijim prometom se bave i popisne liste dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Pri vršenju popisa akciznih proizvoda neophodno je imati u vidu izmjene nastale stupanjem na snagu Zakona, i to: Članom 2. Zakona uveden je novi akcizni proizvod biogoriva i biotečnosti, dok je članom 3. Zakona uveden novi naftni derivat kao akcizni proizvod tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 (za pogon motornih vozila).

Članom 5. Zakona povećana je akciza na lož ulje (EL i LS) sa ranijih 0,30 KM na 0,45 KM (član. 17. stav 1. tačka e) Zakona o akcizama u BiH). Istim članom propisana je akciza na tečni naftni plin za pogon motornih vozila (član. 17. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u BiH) u iznosu 0,00 KM i akciza na biogoriva i biotečnosti u iznosu 0,30 KM/litri proizvoda (član. 17. stav 1. tačka g) Zakona o akcizama u BiH). Članom 7. Zakona mijenja se član 35. Zakona, kojim se propisuju osnovica i iznosi putarine na akcizne proizvode.

"Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na sljedeće akcizne proizvode: motorni benzini, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva, dizel goriva i ostala plinska ulja, tečni naftni plin za pogon motornih vozila, i biogoriva i biotečnosti. Putarina na sve navedene proizvode plaća se u iznosu od 0,15 KM po litru proizvoda za puteve i 0,25 KM" navodi se na sajtu UIO BiH.

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.