Kada će Banjalučanima biti toplije?Kandidati za odbornike odgovorili

Pitali smo kandidate za odbornike u Skupštini Banjaluke: Kako riješiti dugogodišnji problem grijanja u Banjaluci te milionske dugove koje ima banjalučka Toplana

Buka / 29. Septembar 2016

Maja Dodig kandidat za odbornika SNSD-a, pod rednim brojem 23


Problem "Toplane" se mora riješiti u naredne četiri godine, prije svega u pogledu energenta koji koristi. Ako razgovori sa Evropskom bankom u vezi rekonstrukcije centralnog postrojenja, koji su u toku, budu uspješno privedeni kraju, riješio bi se problem energenta i visoke ulazne cijene. Ostaje da se radi na kompletnoj toplovodnoj mreži jer su instalacije dotrajale.


Zoran Vrućinić, Nezavisni kandidat za odbornika u Gradu Banja Luka iz reda nacionalnih manjinaRad Toplane mora biti potpuno transparentan. U upravi Gradske Toplane treba da budu zastupljeni potrošači u znatnom broju.
Toplana u Banja Luci treba da bude na biomasu, a jedna podstanica treba zasnovana na geotermalnim resursima koje grad posjeduje, a sve u cilju postizanja što većeg stepena energetske efikasnosti i smanjenja stepena zagađenosti.
Takođe, Grad treba da građanima Banja Luke obezbjedi povoljne kreditne linije u cilju obnove i postavljanja fasada na zgradama i privatnim kućama u cilju štednje energije i smanjenja zagađenja grada.


Darinka Pejić, kadidat Socijalističke partije


Banja Luka je veliki grad i ima veliki problem sa odlagalištima otpada gdje ona postaju problem za građanstvo koje živi u njegovom okruženju.Takođe troškovi transporta nisu zanemarljivi.Problem rješavanja grijanja Grada Banja Luke vidim u izgradnji "spalionice/ca" otpada   gdje bi na taj način  obezbijedili sjajne mogućnosti kao što su:
-razvoj privatnog biznisa ukoliko nemamo mogućnost finansiranja iz vlastitih izvora
-otvaramo nova radna mjesta
- iz ovoga značajna sredstva slijevala bi se i u gradsku kasu
- ovo bi bilo pametno upravljanje otpadom , time čuvamo prirodu podižemo ekološku svijest građana, hvatamo korak sa Evropom, učimo  da otpad dobija sasvim drugu upotrebnu vrijednost

Ovaj projekat je veliki izazov sa kojim bi riješili niz problema, ali uz striktnu primjenu propisa, pravila,tehnologija koje čuvaju životnu sredinu.


Nikola Popović, kadnidat na listi NDP-Dragan Čavić pod rednim brojem 24


Jedino rješenje je izgradnja većeg broja toplotnih stanica kao što su ove dvije na Starčevici i Kočićevom vijencu, i prelazak cijelog sistema grijanja na biomasu.
Takođe, potrebna je rekonstrukcija svih toplovoda i ugradnja kalorimetara u svaki stan, pa da svi plate grijanje onoliko koliko realno potroše.


Vedranko Špirić, nosilac Prve stranke za BanjalukeProjektom izgradnje spalionice čvrstog otpada koji je već komuniciran sa lokalnim vlastima 2014 godine I koji je austrijski partner spreman da finansira.


Igor Vidović, kandidat SNSD-a za odbornika Grada Banjaluka, 19. na listi-Grad treba da uradi pretvaranje dugovanja Toplane u akcije kako zakon predviđa, podvući crtu i sa odgovornošću menadžmenta za naredni period ići  godinu za godinu.. Ako su to gubici u toplovodnoj mreži Grad bi trebao pomagati izgradnju sa upisom vlasništva na toj imovini a ako se radi o dugovanjima lica (pravna/fizička), potrebno je istrajati na utuživanju onih koji nisu plaćali a dokazano su imali kvalitetno grijanje..

-definitivno ugradnjom kalorimetara i mijenjanjem pravilnika..Naime, kako je to problem u većini zgrada gdje je u pitanju više vertikala, pravilnik dozvoljava samo jedan kalorimetar, dok recimo u Njemačkoj imate na svakom radijatoru kalorimetar gdje se jednom godišnje izvrši kontrola stanja.Željko Majdandžić, 19. Na listi PDP-a


Toplana je komplikovan, koliko ekonomski toliko i tehnološki problem Grada. Obaveze Toplane sada su veće od njene imovine i potraživanja, što znači da je nesolventna i nesposobna za normalno poslovanje. Mazut kao energent koji koristi Toplana je neracionalan, neefikasna i prilično skup. Praksa Toplane do sada je bila da mazut nabavlja u zimskim mjesecima kada je on u prosjeku skuplji i do 20% umjesto da se nabavke vrše u ljetnim mjesecima po nižim cijenama jer Toplana ima zadovoljavajuće smještajne kapacitete. Svaki naš domaćin koji se grije na drva ogrijev nabavi kada je on jeftiniji (jun-jul) a ne kupuje u zimu kada cijene značajno rastu. Evo vidite da Toplani prvo treba zdravog razuma i domaćinskog poslovanja koga vidimo da nema. Ključne stvari za Grad jesu da imamo grijanje, a u sadašnjim uslovima sve više pojedinaca se isključuje sa sistema gradskog gijanja jer su nezadovoljni. Poznato nam je da veliki broj zahtjeva za isključenjem koje su podnijeli građani stoji jer ih u Toplani ne žele riješavati. Ključne aktivnosti koje u Toplani treba uraditi jesu:
- Uvođenje novog energenta. Mazut je neefikasna i skup energent te se umjesto njega treba okrenuti bio masi (sječka, pelet) što jeste sirovina koju mi imamo u dovoljnim količinama na našem tržištu.Izgradnja dodatnih lokalnih kotlovnica na bio masu. Energetska efikasnost. Većina zgrada nema zadovoljavajuću izolaciju, gubici toplotne energije na cjevovodima Toplane su veliki i kao takvi ekonomski neopravdani.Spremni smo ispitati zainteresovanost potencijalnih investitora za model javno-privatnog partnerstva.Grad mora imati grijanje, ali neodrživa je dosadašnja praksa stalnog upumpavanja novca iz Gradskog budžeta, bilo direktno ili kroz garancije za kredite Toplane.


Dejan Lolić, SDS,  kandidata za odbornika Banjaluke pod rednim brojem 12


 


Mjesna zajednica iz koje ja dolazim je Borik u kojoj je takodje veliki problem loše grijanje, sto je apsurd s obzirom da je ovo mjesna zajednica koja je najbliža Toplani. Navedeni problem se može riješiti izlaskom iz štetnog ugovora koji je Toplana pod upravljanjem SNSD-a potpisala sa kompanijom Higat i nalaženjem novog povoljnijeg snabdjevača, mijenjanjem dosadašnje loše prakse kupovine mazuta u zimskom periodu kada je najskuplji, sanacijom toplovodne mreze-utopljavanje cjevovoda i zgrada koje su u vlasništvu grada kako bi se smanjili gubici (investicija koja se otplati za 10 godina a traje 30 godina, novi kotlovi na sječku koja je 40-60% jeftinija od mazuta, uvodjenje naplate po utrošku gdje bi se isporučena energija naplaćivala na osnovu očitanja potrošnje i na kraju obavezno uvesti niže cijene za penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva jer grad treba da se brine za one koji su ga izgradili i one koji su ugroženi.


Radenko Puzić, Kandidat za odbornika u Skupštini grada Banja Luka po rednim brojem 4. na listi NDP-Dragan Čavić


Rješenja su potrebna odmah jer su dugovi Toplane ogromni, svaka nova sezona je upitna a zbog lošeg kvaliteta grijanja sve je veći broj onih korisnika koji se odjavljuju sa sistema. Jedno od rješenja jeste prelazak na biomasu i rejonske kotlovnice. Dok bi konačno rješenje bila gasifikacija, ali to je dosta neizvjesno kada će se desiti.


Budimir Balaban nosioc liste Demokratskog narodnog saveza
a.    Promjena energenta
-    Mazut koji je danas u upotrebi je veoma neekonomičan
-    Drvna sječka treba da postane energent  jer je ekonomičnija i ekološki prihvatljivija
-    Koriste se domaći resursi i otvaraju se nova radna mjesta
b.    Proširenje konzumnog područja
-    Postojeću mrežu neophodno je proširiti na naselja koja danas nemaju mogućnost priključka na toplanu (što bi u mnogome smanjilo zagađenja vazduha u naseljima u kojima se stanovništvo grije na individualne izvore-kotlovnice)
c.    Mjerenje potrošnje
-    Ugradnja kalorimetara za svakog potrošača (vrlo često osporavano s objašnjenjem da se ne mogu ugraditi na stare sisteme- nije istina na svaki sistem se može postaviti kalorimetar)


Dr Željko Vaško, kandidat Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske za odbronika iz reda nacionalnih manjina u Skupštini Grada Banja Luka.Grijanje treba rješavati putem manjih toplana na pelet (za jednu ili svega nekoliko zgrada). Što se tiče postojeće Gradske toplane, najave su da se nešto počelo raditi, a nju u svakom slučaju treba rekonstruisati, uključujući i toplovodnu mrežu u gradu koja je stara i nedovoljna po kapacitetu za povećani broj korisnika (koji su naknadno priključivani na mrežu koja je prvobitno projektovana za mnogo manji broj korisnika).Iva Đukić  Kandidatkinja za odbornicu u Skupštini Grada Banjaluka na listi NDP - Dragan Čavić pod rednim brojem 26.


Prelaskom na druge, jeftinije energente (gas) i ugradnjom kalorimetara u stanove, smanjili bi se troškovi grijanja, međutim, s obzirom na velike gubitke i velika dugovanja Toplane, mislim da je jedino rješenje u ovom trenutku prodaja, uz gorenavedene uslove (gasifikacija i mjerenje isporuke toplote).
S obzirom da je problem Toplane kompleksan, mislim da bi za njegovo rješavanje bilo potrebno angažovati tim stručnjaka iz oblasti energetike i ekonomije.


Snježana Stanković, nezavisna kandidatkinja za Skupštinu grada


Gradska toplana za početak mora naći način da za svaki stan koji se grije u Gradu ugradi kalorimetar kako bi stanovnici plaćali tačno onoliko koliko potroše energije a oni koji ne plaćaju da se na najlakši način isključe sa grijanja -ukoliko se ne plate dvije rate grijanja (po principu isključenja telefona). Zajedničke prostorije mogu plaćati svi stanari ali to je pitanje kojim se inače bavim kroz Zajednice etažnih vlasnika i za ovo takođe imam rješenje.
Grad odmah mora početi sa restruktuiranjem Gradske toplane na način da se napravi projekat preusmjeravanja modela grijanja grada i to zamjenom trenutnog energenta (mazut) sa obnovljivim izvorima energije.


Bogdan Marjanović, nezavisni kandidat za odbornika u SG Banja Luka


Sistem grijanja u našem gradu obuhvata samo jednu trećinu građana. Iako dvije trećine naših sugrađana ne koriste njihove usluge Grad svake godine sanira gubitke toplane u iznosu oko 15 miliona KM. Iskreno vjerujem da je dugoročno isplatnije ta sredstva iskoristiti u izgradnju 15 škola, vrtića ili investiranje u proizvodne djelatnosti. Problem toplane je prisutan više godina i uključuje zastarjelu distributivnu mrežu. Toplana, kao i sve druge firme, trebaju raditi po tržišnim uslovima. Vjerujem da bi Toplana trebala kreditno i po povoljnim uslovima da se kreditno zaduži, te sistemski riješi problem što je jedini način da se dođe do značajnih poboljšanja koja ujedno nisu na štetu građana.Amir Smailagić, nezavisni kandidat za odbornika u Skupštini

Gradsku toplanu treba privatizovati, moje lično mišljenje. Tako riješiti problematiku oko finansiranja. 


Buka preporuka

Izbori u BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.