KOLIKO SE STVARNO ZARAĐUJE U NEMAČKOJ, AUSTRIJI, SLOVENIJI... Plate u BiH, regionu i u Evropi

Razlike u regionu su poprilične, ali to nije ništa u poređenju sa razlikama u zemljama EU

Tatjana Čalić / 10. Decembar 2017

Prosječna neto plata u BiH u septembru 2017., posljednjem mjesecu za koji su objavljeni podaci, bila je 844 maraka, oko 432 eura. Od decembra 2009. godine kada je neto plata u našoj zemlji prvi put prešla 800 maraka, i iznosila 802 marke, za osam godina porasla je za samo 42 marake.

Sitaucija je puno lošija kada se pogleda najniža neto plata koja iznosi oko 200 eura ili plata u realnom sektoru koja se kreće oko 250 eura. 

Stoga kažu u Savezu sindikata RS, nikoga ne treba čuditi što radnici masovno odlaze na rad u inostranstvo. 

 “Računica je jasna svi koji rade rade za platu i ako sa tom platom sebi i svojoj porodici ne mogu da obezbjede  pristojan život, to je sasvim dovoljno da napuste ove prostore i idu tamo gdje ćete moći da žive od svog rada. Činjenica je da se u RS godinama nije povećala naniža plata, povećana je tek nedavno i  sada iznosi oko 200 eura. Kada uporedite troškove života sa nanižom platom, odgovor zašto ljudi odlaze, svima je jasan. Takođe satnica u BiH je od osam do 10 puta niža nego u ostalim zemljama Evrope. To je jasan pokazatelj da država ima ozbiljan problem, a njegovo riješenje nije u rukama radnika”, zaključila je Ranka Mišić, predsjednice Saveza sindikata RS-a.

Kako su nedavno rekli u ovom Sindikatu, situacija će se promijeniti, odnosno radnici neće napuštati RS onog trenutka kada im neto plate budu 500 eura.

Kako bi vidjeli kolika je razlika između BiH i zemljama regiona i EU uporedili smo dostupne statističke podatke.

Zaključak je da se minimalne plate značajno razlikuju po regijama Evrope. Prednjače Zapadna Evropa i Skandinavija u kojima prosjek mjesečnih neto plata uglavnom prelazi prag od 2.000 eura. Tako su u zemljama EU najveće prosečne nato plate  u Danskoj (EUR 3.095), dok je najniža u Bugarskoj (EUR 406).

U tabeli ispod su navedene prosječne neto plate u zemljama  EU, među kojima su iz regiona Slovenija (EUR 1.074)  Hrvatska (EUR 792), a dostupni statistički podaci za ostale zemlje iz regiona su sljedeće  Crna Gora (EUR 510), Srbija (EUR  409), dok je najmanja u Makedoniji (EUR 372)  


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.