NOVI ZAKON: Smanjuju se rokovi za isplatu odšteta, novac i za pretrpljeni strah učesnika u saobraćaju

Osiguravajuće kuće u Federaciji BiH neće više moći vlasnike automobila pri registraciji vozila “pridobivati” kroz nelojalnu konkurenciju, kao što je izravno i neizravno te neposredno davanje nedopuštenih popusta, raznim nedopuštenim radnjama koje se kasnije različito knjigovodstveno evidentiraju, plaćanjem tehničkog pregleda osiguranicima, davanjem bonova za gorivo, gotovinskim isplatama preko blagajni po različitim osnovama, davanjem gratis polica osiguranja…

Buka / 12. Mart 2018

Takva praksa bi trebala prestati nakon što na razini BiH, odnosno dvaju entiteta, uskoro na snagu stupi novi, sa smjernicama EU-a usklađeni, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Sličan zakon je donijela već Republika Srpska, a uskoro se donosi i u Federaciji BiH, čije pojedine dijelove, poput smanjenja roka za isplatu odštete, te isplate novca za pretrpljeni strah je objavio  Večernji list

Podsjetimo ranije je objavljeno da je prema novom prijedlogu zakona vozač  obvezan, za vrijeme upotrebe prijevoznog sredstva u saobraćaju, imati policu osiguranja ili drugi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti na zahtjev ovlaštene službene osobe.

Vozač je obavezan, u slučaju saobraćajne nesreće, lične i podatke o osiguranjima dati svim sudionicima nesreće, koji na osnovu tih osiguranja imaju pravo podnositi odštetne zahtjeve.

Ugovor pokriva štete u BiH, zemljama u sistemu zelenog kartona …..

Ugovor o obveznom osiguranju pokriva štete nastale na teritoriji BiH, na teritoriju država članica sistema zelenog kartona, te država potpisnica Multilateralnog sporazuma, u slučaju kada je s BiH potpisan ovaj sporazum.

Najniža osigurana svota po jednom štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju, po jednom putniku iznosi, za slučaj smrti 9.000 KM, za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditeta) 18.000 KM i za slučaj privremene spriječenosti za rad i stvarnih i neophodnih troškova liječenja 4.500 KM.

 

Putnik, kojeg zadesi nesretni slučaj, odnosno osoba određena ugovorom kao korisnik osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo zahtijevati od društva za osiguranje isplatu u skladu sa ugovorom.


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.