Pogledajte koliko je BiH dobila sredstava pretpristupne pomoći od EU

Cilj programa IPA je da obezbijedi konretno usmjerenu pomoć zemljama koje su kandidati i potencijalni kandidati za prijem u članstvo Evropske unije.

Buka / 16. Maj 2018

 Bosna i Hercegovina je od 2007. godine do danas iskoristila 94 posto ukupnih sredstava predviđenih programom IPA I 2007.-2013. godine. 

Tako je iz IPA I alokacija za BiH (2007.-2013.) od  predviđenih 502,59 miliona eura, zaključno sa martom 2018 . ugovoreno  471,82 miliona eura, od čega je isplaćeno 92 posto ili 463,27 miliona eura. Još 29 projekata iz IPA alokacija (2007.-2013) je u provedbi.

U budžetskom periodu EU od 2014. do 2020. (IPA II), Evropska komisija je izdvojila ukupno 218,08 miliona eura, po godinama sljedeće iznose:

IPA II državni program

Vrijednost u eurima

IPA 2014

22 581 834

IPA 2014 posebne mjere oporavka od poplava

51 000 000

IPA 2015

37 200 000

IPA 2016

47 000 000

IPA 2017

60 300 000

 

Zaključno s martom 2018. ugovoreno je 40 posto ili 87,55 miliona eura . Ovaj se podatak odnosi samo na alokacije za 2014, 2015 i 2016 godinu, s obzirom da će novac iz IPA 2017 alokacije biti na raspolaganju nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma za IPA 2017.   

Sredstvima IPA fondova finansirani su projekti tzv. tehničke pomoći kojima su jačani institucionalni kapaciteti za provođenje obaveza u procesu integrisanja (npr. u domenu reforme javne uprave, pravosuđa, sigurnosti, statistike, okoliša...); infrastrukturni projekti ( izgradnja i rekonstrukcija sistema otpadnih voda, izgradnja ekoloških deponija, obnova objekata kulturno-istorijskog naslijeđa...); projekti osposobljavanja i opremanja (poput opremanje srednjih strukovnih škola, nabavka softvera za indirektno oporezivanje...) i mnogi drugi.

U sektor poljoprivrede, okoliša i energetike je uloženo najmanje  IPA novca, dijelom zbog podjele IPA I na pet komponenti, od kojih su BiH bile dostupne samo dvije, a dijelom i zbog doskorašnjeg nepostojanja sektorskih strategija u BiH.

“Da bi mogla računati na još veće godišnje inose IPA sredstava do 2020. BiH, između ostalih, treba da usvoji energetsku strategiju i strategiju upravljanja javnim finansijama, koja je preduslov budžetske pomoći Evropske unije”, kaže potparolka Direkcije za evropske integracije BiH Marina Kavaz-Siručić.

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.