SAMO TROŠI, NE PITAJ ZA CIJENU: Objavljeno koliko su partije potrošile za marketing u kampanji, ko je najviše trošio i šta je plaćeno od naših para!

Ni ova izborna kampanja neće biti baš jeftina. Barem tako pokazuju preliminarne analize o količini novca koje su političke partije potrošile u ovom periodu. Obilato su finansirane kampanje na TV-u, u novinama, pare su otišle na skupe bilborde a od ove godine porasla su i sredstva utrošena na kampanje preko društvenih mreža.

Elvir Padalović / 04. Oktobar 2018

Trošilo se i na predizborne skupove.

Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavio je preliminarne rezultate monitoringa izborne kampanje, koji je pokazao da je 9 političkih stranaka do 2. oktobra utrošilo više od 2,1 miliona KM na oglašavanje na televiziji i štampi. Pored toga, rezultati su pokazali i da je 10 stranaka organizovalo preko 430 skupova i predizbornih događaja, čija organizacija posmatrajući po prosječno prijavljenm troškovima predizbornih skupova, iznosi takođe više od 2 miliona KM.

Najviše su na oglašavanje na televiziji i u štampi utrošile Srpska demokratska stranka (SDS) 430.000 KM, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je utrošio gotovo 380.000 KM, te Stranka demokratske akcije (SDA) sa oko 310.000 KM. Tu su i Demokratski narodni savez (DNS) sa procijenjenim troškovima oglašavanja u elektronskim i štampanim medijima od oko 258.000 KM, Ujedinjena Srpska sa oko 233.000 KM, Partija demokratskog progresa (PDP) sa oko 240.000, Savez za pobjedu oko 143.000 KM, Savez za bolju budućnost sa oko 104.000,  Socijaldemokratska partija BiH (SDP) sa oko 26.000 KM, dok je je HDZ BiH imao zabilježene samo četiri objave oglasa.

U ove iznose nisu uključeni troškovi vanjskog oglašavanja, bilborda, plakata i letaka, za koje prema procjenama tokom ranijih kampanja, stranke utroše i do 4 miliona KM, kao ni oglašavanje putem društvenih mreža i online medija, koje je u ovoj izbornoj kampanji bio najdominantniji vid oglašavanja, a za koji je nemoguće utvrditi utrošene iznose. Upravo zbog sve dominantnijeg oglašavanja stranaka i kandidata putem novih medija, u ovoj kampanji je do sada zabilježen značajan pad troškova oglašavanja putem tradicionalnih medija.

Najviše je predizbornih skupova imao SNSD (87 skupa), zatim DNS (70 skupova) i SDS (65 skupa), s tim što su se kandidati SDS uglavnom predstavljali na skupovima zajedno sa kandidatima ostalih članica Saveza za pobjedu, uključujući i PDP (15 skupova). Najmanje predizbornih skupova održali su HDZ BiH (27 skupa) i PDA (12 skupova) koja se bazirala na teritoriju Tuzlanskog kantona, a HDZ BiH je više posvetio pažnju posjetama gradovima i opštinama, institucijama, udruženjima, te sastancima sa lokalnim župnicima i udruženjima.

TI BiH je pratio i aktivnosti kandidata političkih stranaka koji obnašaju funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, što uključuje otvaranje objekata, sastanke, posjete institucijama, udruženjima, građanima, i poredio ove aktivnosti sa istim periodom u 2017. Podaci do kojih je došao TI BiH pokazuju enormno povećanje aktivnosti funkcionera u predizbornoj kampanji, koje je iskorišteno za promociju poltičkih stranaka i kandidata, što govori o zloupotrebi javnih funkcija i korištenju pristupa javnim sredstvima i institucijama u svrhu stranačke i lične promocije. Od svih kandidata koji obavljaju javne funkcije i koji su bili obuhvaćeni monitoringom najviše aktivnosti imali su Milorad Dodik, Dragan Čović i Željka Cvijanović. Milorad Dodik imao je 51 funkcionersku aktivnost u kampanji, dok je u istom periodu prošle godine imao samo 9. Na isti način Dragan Čović imao je 42 akivnosti u poređenju sa 22 u septembru 2017.


Javne nabavke u izbornoj godini - porast od 30% u odnosu na prošlu godinuNeplanirane a realizovane javne nabavke, višestruka i ponovljena kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH, značajno uvećanje potrošnje javnih sredstava,  neki su od specifičnosti otkrivenih tokom monitoring procesa javnih nabavki u 2018. Timovi  Fonda otvoreno društvo BiH, Razvojne agencija Eda Banja Luka, Transparency International BiH,  Centra za istraživačko novinarstvo BiH i UG „Tender“ Banja Luka su monitoringom obuhvatili 3580 javnih nabavki, ukupne vrijednosti 1.645.189.461,70 KM sa PDV-om.

“Uočili smo da je i broj postupaka koji smo pratili i ukupna vrijednost javnih nabavki uvecana za 30% u izbornoj 2018, u odnosu na neizbornu 2017 godinu.”, izjavio je Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH.

Od  nabavki za koje je proveden monitoring, njih 1018 odnosilo se na nabavku radova i  njihova vrijednost iznosila je 745.704.338,10KM. U segmentu nabavke usluga praćeno je 886 postupaka tokom kojih je potrošeno 391.545.031,20KM, dok je na nabavku roba dato 507.940.092,40KM u okviru posmatranih 1676 postupaka.  

U toku 2018., Transparency International, podnio je 11 tužbi protiv organa koji provode javne nabavke: 3 tužbe protiv Općine Čapljina, zatim protiv Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 2 tužbe protiv Grad Trebinje, 3 tužbe JZU “Univerzitetski klinički centar Republike Srpske” te protiv ZP Rudnika i termoelektrane "Gacko" a.d. Uz to, podneseno je 18 prijava Agenciji za javne nabavke, najčešće zbog nepravilne primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Među primjerima koje je tim monitora predstavio javnosti, nalazi se i onaj vezan za KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO. U planu nabavki za 2018. godinu, vrijednost  nabavke za Izradu glavnog projekta i sanacije i rekonstrukcije startnog objekta na vrhu Bjelašnice po principu “Projektuj i izgradi je procijenjena 500.000 KM. Prilikom objave poziva za nabavku radova, procijenjena vrijednost radova je skočila na 1.200.000 KM (bez PDVa), odnosno za 140% Takođe je utvrđeno da je cijena radova rasla i nakon sklapanja ugovora.    

 

 


Buka preporuka

Politika

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.