VIŠEMILIONSKI DUGOVI: Top 10 najvećih dužnika po osnovu PDV-a, akciza i carina

Top 10 najvećih dužnika u BiH...

Maja Isović Dobrijević / 12. Januar 2018

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je novu, osvježenu listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodatnu vrijednost, dužnici akciza i carinskih dužnika.

Izvještaj o dužnicima koji je objavljen početkom 2018. godine.

Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za indirektno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uslovi za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, akcize i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UIO i UO UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na pet posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Svi obveznici koji ne žele da se nađu na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroze svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu indirektnih poreza. U dokumentima ispod nalaze se svi dužnici čiji dug je veći od 25.000 KM.

Ovo su trenutno najveći dužnici:


Dužnici po osnovu PDV-a:

 Dužnici po osnovu akcize:

 
Izvještaj o dugovima fizičkih i pravnih lica iz carinskog postupka:

 

 Izvor tabele: Uprava za indirektno oporezivanje

 

 

Ostale dužnike možete pogledati OVDJE

 

 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.