Željeznice ostvarile najbolji rezultat u posljednjih 25 godina - dobit skoro 19 mil KM

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP ŽFBiH u 2017. godini iznosi oko 18,96 mil KM dok je u 2016. iznosila oko 6,27 mil KM, prenosi Klix.

klix / 14. Februar 2018

 

Operativni prihodi kompanije u 2017. iznose 113.402.237 KM i veći su za 6.628.055 KM u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 106.774.182 KM. Operativni rashodi u 2017. godini iznose 94.435.379 KM i manji su za 6.058.868 KM u odnosu na 2016. kad su iznosili 100.494.247 KM.

- Utrostručili smo operativnu dobit u prošloj u odnosu na 2016. godinu. Željeznice FBiH su u 2017. godini ostvarile najbolji rezultat u posljednjih 25 godina svog poslovanja. Gotovo u podjednakom omjeru su nam rasli prihodi i smanjeni rashodi - rekao je Enis Džafić generalnog direktora JP Željeznice FBiH.

Džafić pojašnjava da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz teretnog prometa, putničkog prometa, održavanja lokomotiva i vagona za druge korisnike, te pružanje usluga na pruzi, iznajmljivanja lokomotiva i vagona.

- U 2017. godini prevezli smo 8.873.000 tona robe, što je za 10.000 tona više u odnosu na 2016. godinu, čime je nastavljen trend povećanja sa stabilnih 20% iznad prosjeka EU po kilometru pruge - kazao je Džafić.

U putničkom prometu Željeznice FBiH su prevezle 355.000 tisuća putnika, što je za 97.000 putnika više u odnosu na 2016.

- Prije ljeta očekujemo završetak elektrifikacije Unske pruge, čime ćemo po prvi put nakon 25 godina biti u stanju uspostaviti redovan putnički promet elektrovučom i potpuno uvođenje BH voza na relaciji Bihać–Sarajevo. Ovim projektom, mi ćemo u cjelosti ispuniti naše obećanje da ćemo povezati putničkim prometom sve regionalne centre u BiH - izjavio je Džafić, prenio je Klix.


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.