Elvir Padalović


Buka desk

25.07.2011

/ Braathu- Ovo je napad na norvešku demokratiju!

Elvir Padalović

<p><strong>Sa NJ.E Ambsadorom Kraljevine Norveške Janom Braathuom smo razgovarali u vezi sa tragedijom koja je zadesila ovu zemlju, a koja je zasad odnijela 91 život.  Ovaj događaj potresao je Norvešku i čitav svijet. <br /></strong></p>

Buka desk

17.07.2011

/ Kusturica i Andrićgrad ne moraju raditi po zakonu BiH

Elvir Padalović

<p><strong>Na istoj sjednici Vlade RS na kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava za dizajniranje i instaliranje novog sajta dnevnom listu Press ,  usvojena je i Odluka kojom se korisnik sredstava za izgradnju 1. faze izgradnje „Andrićgrada“ – čitaj Emir Kusturica, oslabađa primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. Tako će idejni tvorac koncepta Andrićgrada kroz kompaniju, u čijem je većinskom vlasništvu, moći sve obavljati nesmetano, bez takvih sitnica kao što je tender za javne nabavke i slično. Može mu se.</strong></p>

Ekonomija

14.07.2011

/ Republika Srpska pred bankrotom?

Elvir Padalović

<p>BiH, a time i RS, je efektivno u bankrotu od 2009. godine, tj. od trenutka kad nije mogla da ispunjava nagomilane obaveze i od potpisivanja stand-by aranžmana sa MMF-om.</p>

Politika

10.07.2011

/ Dodik i Lagumdžija- zašto ne mogu zajedno?

Elvir Padalović

To su partije zasnovane na etničkoj matrici, smatra Živanović, i one se ne mogu dogovoriti jer su te etničke matrice različite, jedna je srpska, a druga je bošnjačka. Ideologija socijaldemokratije ne postoji u Bosni i Hercegovini i to je strukturalni problem. On ne zavisi niti od Lagumdžije, niti od Dodika nego zavisi od mehanizma.

Politika

30.06.2011

/ Republika Srpska i Turci

Elvir Padalović

<p><strong>"Politički cilj RS je da se odbrani od dominacije Turaka na ovom prostoru i neoosmanizma koji više niko i ne krije. Sve to smo odavno vidjeli i sve je jasno, i da Erdogan to tako otvoreno ne kaže. To što će biti agresivniji, ne znači da će biti uspješniji</strong>", rekao je predsjednik RS Milorad Dodik u intervjuu koji je dao za beogradske “Večernje novosti”, osvrnuvši se tako u svom stilu na izjavu staronovog turskog premijera Redžepa Erdogana da je njegova pobjeda, između ostalog, i pobjeda Sarajeva.</p>

Društvo

23.06.2011

/ Malo ko u BiH odgovara za lopovluk

Elvir Padalović

<p>Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je nedavno analizu procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH za 2010. godinu. U analizi su uključeni dostupni podaci o broju istraga i presuda za krivična djela korupcije, kao i o prijavama na rad provosuđa, te o primjeni zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.</p>

Buka desk

18.06.2011

/ Život naplaćen obveznicama Republike Srpske

Elvir Padalović

<p>Vlada Republike Srpske izvršila je petu emisiju obveznica po osnovu izmirenja obaveza po osnovu materijalne i nemategrijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Emitovano je 29.103.835 obveznica, nominalne vrijednosti 1 KM.</p>

Politika

02.06.2011

/ Ratko Mladić i Republika Srpska

Elvir Padalović

<p>Hapšenje Ratka Mladića bila je dobra prilika za suočavanjem sa prošlošću te sa svim onim što se dogodilo tokom rata. Sve se čini kako je ta prilika propuštena, jer je prevagnula dominantna matrica, i to ona koja vidi samo svoje žrtve i tuđe zločine i koja osuđene, osumnjičene za ratne zločine slavi kao heroje</p>

Ekonomija

23.05.2011

/ Brinite se, bićemo još siromašniji!

Elvir Padalović

<p>Predložena Ekonomska politika će dovesti do daljnjeg povećanja siromaštva u Republici Srpskoj i još većeg stepena nelikvidnosti i bankrota u realnom sektoru.</p>

Društvo

21.05.2011

/ U državi krsta i polumjeseca

Elvir Padalović

<p>U Federaciji BiH bjesni radikalna ofanziva Islamske vjerske zajednice prema svjetovnoj vlasti, oličenoj u Ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Emiru Suljagiću, koji se „drznuo“ da vjeronauku kao predmet izuzme iz opšteg prosjeka ocjena.Ministar Emir Suljagić podnio je ostavku te o tome pismenim putem obavijestio premijera Kantona Sarajeva Fikreta Musića. Nije htio promijeniti i povući svoju odluku. Ovu informaciju potvrdio je i ministar Suljagić.</p>

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.