Esad Hećimović


Kolumne

28.01.2012

/ Sudije između Allaha i Dodika

Esad Hećimović

<p><strong>Upravo na pitanju o tome da li su inicijative političkih stranaka oblik djelovanja ovlaštenog predlagača ili je riječ o brutalnoj kampanji protiv nezavisnosti sudova i tužilaštava, razlikuju se stavovi Milorada Novkovića, predsjednika VSTV-a; Meddžide Kreso, predsjednice Suda BiH i Vesne Budimir, zamjenice v.d. glavne tužiteljice Tužilaštva BiH. Dok se Budimir uopšte nije izjašnjavala o banjalučkim inicijativama, Novković i Kreso su izrazili suprotna stajališta</strong></p>

Kolumne

03.05.2016

Oko čega se sukobljavamo? / Dobrovoljačka

Esad Hećimović

Strani tužioci su pokušali da jednom odlukom riješe sporove koji ovdje traju već  najmanje dvije decenije, dok su domaće tužiteljice postupale na drugi način, koji je primjereniji našoj sudskoj tradiciji. Strani tužioci su rekli da ove ili one osobe nisu krive, a da tek treba da se utvrdi ko jeste kriv. Tužiteljice Budimir i Terzić su krenule u istragu od samog događaja, sa dna lanca komandne odgovornosti i postupno gradile svoje slučajeve u sudnici

Kolumne

15.01.2012

/ Partijsko novinarstvo

Esad Hećimović

<p><strong>Dok se u svijetu medija 21. stoljeća odvijaju tektonske tehnološke i tržišne promjene, mi se u svojoj izolaciji unutar BiH vraćamo "partijskom novinarstvu". To je oblik novinarstva za koji sam pogrešno vjerovao da neće preživjeti pad Berlinskog zida. To je oblik novinarstva koji novinara pretvara u neku vrstu aktiviste u interesu jednog, određenog centra političke i društvene moći, vlasti ili ideologije</strong></p>

Kolumne

06.01.2012

/ Šta su nama Srbija i Hrvatska?

Esad Hećimović

<p><strong>Vrijeme je za bošnjačku politiku koja će graditi BiH u saradnji sa Srbijom i Hrvatskom, a ne protiv ili nasuprot susjedima. Nacionalnu politiku izdvajanja i razdvajanja Bošnjaka kao muslimana od drugih zaista simbolizira Bošnjački kongres održan 27. septembra 1993. godine u Sarajevu. Ali, Bošnjaci više nisu na mostu. Nema više razumnog razloga zbog kojeg bi se bojali saradnje sa Srbijom i Hrvatskom, Srbima i Hrvatima</strong><br />

Kolumne

09.12.2011

/ Evropski poslovi na Balkanu

Esad Hećimović

<p><strong>Svaka prilika je dobra za naše svađe. Svađamo se i sa evropskim političarima, od kojih očekujemo da oni urade ovo ili ono za nas i našu budućnost. Bošnjački političari su, na primjeru sporova oko fondova IPA, sumnjičili Evropu da teži konfederalizaciji ili čak podjeli BiH; srpski političari sumnjiče EU da podržava centralizaciju BiH koja nije nužna za evropske integracije, hrvatski političari sumnjiče EU za ignoriranje njihovih legitimnih zahtjeva... Svakome je nešto preče od Evrope</strong><br />

Društvo

31.10.2011

/ Poslije napada-Svi naši promašaji!

Esad Hećimović

<p><strong>Prethodne informacije iz BiH i Srbije pokazuju da je napadač više puta identifikovan kao prijetnja. Ukoliko se potvrde u zvaničnoj istrazi, u BiH i Srbiji, neuspjeh sigurnosnih agencija da odvrate ili spriječe napad osobe označene kao prijetnja, treba da ima višestruke personalne, organizacione i konceptualne posljedice. Gdje griješimo? <br /> </strong></p>

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.