Zabilježene


Ženska prava

23.03.2015

/ Devedesete: Rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini

Zabilježene

Donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo dio pod nazivom: "Devedesete: Rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini", autora Arijane Aganović i Zlatana Delića.

Ženska prava

02.03.2015

Zabilježene (V dio) / Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije

Zabilježene

Donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo dio pod nazivom: "III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije". Autori teksta: Bojana Đokanović, Ivana Dračo, Zlatan Delić

Ženska prava

09.02.2015

Zabilježene (IV dio) / Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena

Zabilježene

Donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo dio "Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena". Autorka teksta je Amila Ždralović.

Ženska prava

14.01.2015

Zabilježene (III dio) / Žene kroz smjenjivanje epoha

Zabilježene

U narednom periodu donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo dio "Žene kroz smjenjivanje epoha" koji potpisuju Aida Spahić, Fabio Giomi, Zlatan Delić.

Ženska prava

25.11.2014

Zabilježene (II dio) / Žene iz BiH u periodu austrougarske uprave

Zabilježene

U narednom periodu donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo Uvodni dio koji potpisuju Zlatiborka Popov Momčinović, Fabio Giomi i Zlatan Delić.

Ženska prava

13.11.2014

Zabilježene (I dio) / Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene

U narednom periodu donosimo vam dijelove knjige "Zabilježene, Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku". Sad vam donosimo Predgovor koji potpisuje Jasmina Čaušević i esej pod nazivom "Dvije zaboravljene vladarice", autorke Emine Žuna.

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.