Nastavak derogiranja Narodne Skupštine

Da li se neko još sjeća odluke Narodne Skupštine Republike Srpske o izuzimanju o odlučivanju u institucijama BiH? Nije bilo tako davno da je usvojeno početkom marta...

bimbo / 15. Juli 2020

U demokratijama parlament jedne države čini najviši i najbitniji organ vlasti i odlučivanja. Odluke koje se usvoje glasanjem u parlamentu su obavezujuće za sve građane, institucije i predstavnike te države. U Republici Srpskoj taj parlament je Narodna Skupština. Osnovana je 21.oktobra 1991 godine. Opstala u teškim uslovima do dana današnjeg . Trebamo biti ponosni , sa poštovanjem gledati i ophoditi se ka ovoj najbitnijoj instituciji naše Republike. Ono iz čega skupština crpi svoju važnost i značaj je upravo, kako sam rekao, to što njene odluke moraju da poštuju svi, bez izuzetaka. Ona donosi zakone, uredbe, odluke, dekleracije. Upravo vođen time sam i dobio inspiraciju da nešto napišem.

Početkom marta ove godine Narodna Skupština je usvojila odluku kojom se obavezuju predstavnici Republike Srpske u zajedničkim/državnim institucijama BiH da ne sudjeluju u odlučivanju. Okidač za ovo je bila odluka Ustavnog suda o poljuprivrendom zemljištu. Rasprava je bila žustra sa puno uvreda, niskih udaraca, argumenata vlasti i opozcije. Prijedlog je došao od kluba poslanika SNSD-a, ili Dodika (zar je i bitno?) koji čine vlast na republičkom i državnom nivou, te imaju najviše predstavnika u tim tijelima.

Da smo mi nomrlana država, a nismo, ova odluka bi bila obavezujuća za sve predstvanike i SNSD-a, SDS-a, PDP-a, DNS-a, člana Predsjendištva, ministre u Vijeću mininistara itd. Pogotvo za ljude koji čine vlast u institucijama BiH jer je baš na njihov prijedlog ova odluka donešena. Ja se neću i ne planiram baviti analizom ove odluke, da li je dobra ili ne, mislim da ćete to sami zaključiti nakon što iznesem kako je sporvedena.

Dan nakon usvajanja član Predjsedništva je odlučivao u donošenju odluke i glasao o pomilovanju, čime je 24h nakon donošenja odluka istu prekršio i ponizio Skupštinu. Osmanaestog marta je opet Predsjedništvo donijelo odluku i opet je predstavnik  Republike Srpske odlučivao. Savjet ministara, odnosno ministri iz Republike Srpske su do danas nesmetano radili, glasali, odlučivali. Nakon početka rada Parlamenta BiH svi predstvanici Republike Srpkse su sudjelovali u odlučivanju i kršili odluku Narodne Skusptišne. Skoro svi predstavnici u Domu naroda takođe. Samo Mladen Bosić delegat SDS-a nije učestovao. I ovih dana je još jednom najsramnije poništena odluka Narodne Skupštine tako što je usvojen budžet Bosne i Hercegovine. Svi naši predstavnici su glasali i oglušili se o odluku Narodne Skupštine. Ovde nije toliko problematično što su ljudi iz opozicije glasali za određene akte  jer su oni bili i u Narodnoj Skupštini protiv prijedloga o neodlučivanju. Mnogo je veći problem što oni koji su predložili ovu odluku, izglasali je, najviše je krše.

Suma sumarum. Ono što možemo vidjeti da se Narodna Skupština u ovome sazivu pretvorila u populistički organ čije odredbe ne poštuju ni ljudi koji ih predlažu, usvajaju. Da je to tako potvrđuje i da se na sajtu Skupštine ne može naći ova odluka i njeno usvajanje (ili barem ja nisam mogao naći, a dobro sam se potrudio). Najtužnije, a posebno opasno u ovoj situaciji je što Skupština gubi svoj integritet i legitimitet. Taj proces moramo pod hitno zaustaviti. Raditi sve da ojačamo nezavisnot, bitnost, ugled, dostojanstvo Skupštine jer je ona najbitnija politička institucija koju Republika Srpska ima. Urušavanje Skupštine je zapravo urušavanje Republike.


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.