Pozdravi

Pomoz bog, selam i hvaljen Isus

lex1973 / 05. Decembar 2018

Znakovi raspoznavanja su tu da se zna ko je naš, a ko je njihov. Kao vizualno-slušna lična karta.

Svako pleme ima svoje boje. Svaki indijanac svoje perje. Tako i svaki fudbalski klub ima svoj dres.

Tu su i pozdravi. Da se zna ko kome pripada ako se po načinu odijevanja ne vidi. Odnosno ako je šal ispod kaputa i tako ne odaje boje svoga vlasnika. Pomoz bog, selam i hvaljen Isus zbližavaju one koji znaju da odgovore, a udaljavaju one koji to ne znaju.

Vjerski pozdrav zbližava ljude iste vjere i put je ka uspješnijoj komunikaciji sa onim koji zna da odgovori, a rađa opreznost prema onome koji ne odgovara. Također, taj pozdrav je put ka dobrom poslovnom dogovoru ili sređivanju posla.

Kultura nalaže da se pozdrave i oni za koje nismo sigurni ko su i šta su.... Tada se koriste pozdravi kao što su „Šta ima?“, „Kako je?“ ili samo klimanje glavom. Pozdrav nas može zbližiti ili udaljiti. A onim promićurnijim je sredstvo ka uspjehu, zar ne?!


Od istog autora

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.