Најтраженији образовни профили у ванредним школама

Разлози из којих се полазници одлучују на ванредно школовање су бројни. Неко је морао да прекине школовање из приватних разлога, а сада жели да доврши започето. Неком је за напредовање на послу потребан виши степен стручне спреме, итд.

Vladimir111 / 12. јул 2019

Ванредно школовање је вид едукације у чијем трајању ученик не присуствује настави, него долази само на полагање испита. Градиво припрема сам, уз консултације са професорима, сходно наставном плану и програму. Право на ванредно школовање имају лица старија од 17 година. Они и не могу бити редовни ученици, те им се ванредно школовање наплаћује сходно ценовнику школе.

Када је у питању ванредно школовање, полазници се најчешће одлучују за преквалификацију или доквалификацију. Преквалификацијом степен образовања остаје исти, а мења се професионално усмерење полазника. Доквалификацијом се унапређује степен образовања – полазник полагањем разлике испита добија диплому четвртог односно петог степена.

Документа која су потребна за упис на ванредно школовање су следећа:

  • Оверене фотокопије сведочанстава свих претходно завршених разреда,
  • Оверена фотокопија дипломе,
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
  • Оверена фотокопија личне карте (ако је лична карта са чипом треба да буде очитана), и
  • Оверена фотокопија возачке дозволе (потребна је за следеће образовне профиле: возач моторних возила, техничар друмског саобраћаја и инструктор вожње)

Разлози из којих се полазници одлучују на ванредно школовање су бројни. Неко је морао да прекине школовање из приватних разлога, а сада жели да доврши започето. Неком је за напредовање на послу потребан виши степен стручне спреме. Многи се суочавају са проблемом проналаска радног места, те преквалификацијом бирају струку која је перспективнија и исплативија.

Ако сте размишљали о ванредном школовању као залогу за будућност, сигурно се питате који смерови су најтраженији. У наставку текста доносимо вам листу најперспективнијих занимања, са којима нећете дуго чекати на радно место.

Инструктор вожње

Смер инструктор вожње је пети степен образовања у трајању једне школске године. Услов за преквалификацију је да сте завршили средњу саобраћајну школу, у трајању од три или четири године. На пример, ако сте техничар друмског саобраћаја или возач моторних возила, испуњавате први услов. Наредни су да имате најмање 21 годину старости, возачку дозволу Б категорије, бар две године искуства у пословима друмског саобраћаја и лекарско уверење.

Сваке године стасавају нове генерације које једва чекају полагање за возачку дозволу. То је разлог што возачке школе ничу као печурке након кише, а свака има велики број уписаних полазника, нарочито у већим градовима. Ако сте размишљали о звању инструктора вожње, подржавамо идеју. Посао је динамичан, занимљив, одговоран и испуњавајући.

Возач моторних возила

Ако волите вожњу и моторна возила можда је ова професија прави избор за вас. Возач моторних возила врши превоз путника и робе, управљајући свим врстама моторних возила. Добро је упознат са свим правилима саобраћаја, саобраћајне психологије и основама транспортног права. Увек мора бити у току са стањем на путевима и мора имати одличну просторну оријентацију.

Возач моторних возила има следећа задужења: подразумевано вожња, затим одржавање возила, поправке кварова, надгледање утовара и истовара робе, као и безбедност робе током транспорта.

Школовање за смер возач моторних возила траје три године. Полазник се обучава кроз општу и практичну наставу и стиче дозволе за управљање моторним возилима Б и Ц категорије. Уколико желите да се преквалификујете за смер возач моторних возила, имајте у виду да особе са дипломом овог смера имају статус професионалца, стога се запошљавају много лакше од „аматера“.

Економски техничар

Смер економски техничар изузетно је тражен, пре свега због широке лепезе делатности за запошљавање. Ученици су након дипломирања оспособљени за рад у банкама, разним компанијама, инвестиционим фондовима, осигуравајућим друштвима, министарствима итд. Наравно, не треба занемарити могућност покретања властитог предузећа.

Ученици стичу обимна знања у области економије, маркетинга, рачуноводства, књиговодства, пословне коресподенције и информатике. Поред редовне наставе, ученици присуствују и практичној настави у државним и приватним предузећима, где у пракси примењују стечена знања.

Пут до дипломе економског техничара никад није био лакши, него ванредним школовањем.

Конобар

Угоститељских објеката је сваким даном све више. Вероватно сте и у свом крају приметили да сваки локал који се издаје пре или касније постане ресторан или кафић. Сваком угоститељском објекту потребни су квалитетни конобари. Данас се на тржишту рада може наћи солидан број конобара, али мало је професионалних. Наравно, професионални конобари имају предност при запошљавању из много разлога.

Од конобара се очекује одржавање инвентара и брига о гостима од момента када уђу у локал, до момента када из локала изађу. Конобар мора бити педантан, уредан, пријатан, ненаметљив, културан. Пожељно је да зна бар један страни језик, што због гостију, што јер се са овим занимањем може пропутовати цео свет. Само школовани конобари имају увид у мале тајне свог заната, због којих на напојницама могу зарадити више од месечне плате.

Ванредним школовањем до дипломе конобара можете доћи брзо и једноставно. Можете бирати између трећег и петог степена. Пети степен вам даје звање конобара специјалисте.

Електротехничар рачунара

Живот без рачунара у 21. веку је незамислив, стога је звање електротехничар рачунара изузетно тражено, а могућности проналаска радног места су велике. Школовањем на овом образовном профилу полазници се обучавају за рад на софтверима и хардверима. Ученици су обучени за рад у Windows-у, МС Office-у, програмима за цртање електричних шема, програмским језицима, рад са базама података итд.

Електротехничар рачунара може покренути самостални посао, радити као систем администратор, на пословима сервисера рачунара. Постоји и могућност даљег школовања на факултетима електротехничког или информатичког смера.

Звање електротехничар рачунара спада у четврти степен образовања, а до ове тражене дипломе можете доћи ванредним школовањем, преквалификацијом или доквалификацијом.


Од истог аутора

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.