16 ДАНА АКТИВИЗМА: ТРИ од ПЕТ жена у БиХ сматра да је насиље над женама уобичајена појава у њиховим заједницама

Четири од десет жена у Босни и Херцеговини искусило психолошко, физичко или сексуално насиље.

Maja Isović Dobrijević / 26. новембар 2019

Foto: Ilustracija

 

Истраживање које је провела Организација за сигурност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ) показало је да четири од десет жена у Босни и Херцеговини искусило психолошко, физичко или сексуално насиље. Према овим резултатима три од пет жена сматра да је насиље над женама уобичајена појава у њиховим заједницама.

У Босни и Херцеговини тренутно има девет сигурних кућа, од тога шест у Федерацији БиХ, а три у Републици Српској.

Насиље у породици је један од најразвијених проблема, како у свијету тако и у Босни и Херцеговини. Број жртава насиља у породици је у порасту из године у годину.

ОСЦЕ је истраживање о добробити и сигурности жена у Босни и Херцеговини сачинио 2018. године с циљем прикупљања упоредивих података о различитим облицима насиља које жене доживљавају током читавог живота.

Анализа се бавила и насиљем које жене доживљавају у конфликтном и неконфликтном окружењу и утицајем који насиље има на жене и на друштво у ширем смислу, укључујући и његове трајне посљедице.

Четири од десет жена у нашој земљи изјавиле су да су искусиле психолошко, физичко или сексуално насиље након навршене 15. године живота, од стране партнера или других особа.

Већина жена не пријављује насиље које доживи, наводећи срам, материјалну овисност/проблеме, недостатак информација, неповјерење у службе и, у коначници, страх, као разлоге због којих не пријављују насиље релевантним институцијама.

Студија је проведена у седам држава чланица ОСЦЕ-а: Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Србији, Молдавији, Украјини и на Косову.

Кампања 16 дана активизма против насиља над женама почела је јуче на Међународни дан борбе против насља над женама и траје до 10. децембра, Међународног дана људских права.

Кампању је 1991. године покренуо Wомен'с Глобал Леадерсхип Институте и од тада, ова кампања се користи као позив на уклањање свих облика насиља над женама. Кампању подржава више од 6.000 организација у 187 земаља свијета.

Ове године Кампања је фокусирана на ратификацију и проведбу нове Конвенције МОР-а 190 и Препоруке 206 за окончање родно заснованог насиља у области рада и запошљавања.

Родно засновано насиље манифестује се на различите начине и појављује у разним окружењима, од породице и дома до радног мјеста и јавних простора. Главни узрок насиља над женама је неравноправност сполова, а насиље се заснива на патријархалним обрасцима понашања, предрасудама и стереотипима.

Циљ овогодишње Кампање 16 дана активизма, коју УН Wомен проводи у партнерству с Агенцијом за равноправност сполова Босне и Херцеговине МЉПИ БИХ, је превенција насиља над женама и дјевојчицама и превентивно дјеловање свих актера у заједници.

С тим циљем УН Wомен ће организовати неколико јавних догађаја у Бањалуци, Тузли и Сарајеву. Јавни догађаји циљају да јавности а, нарочито младима, учине доступним информације и да их укључе у дијалог са стручним лицима који се баве одговором на насиље у породици, као и онима који раде на спречавању родно заснованог насиља. Циљ овогодишње кампање је укључити све актере у друштву ка развијању заједница које ће имати нулту толеранцију на насиље. Кампања ће се одвијати под слоганима “Искључимо насиље” и “Искључимо стереотипе”.

Насиље над женама и девојчицама се и даље свакодневно дешава широм свијета у много облика: независно од друштвеног поријекла, дешава се код куће, на послу, у школи, на улици, током спортских активности или на интернету. Родно засновано насиље спречава пуно учешће жена и девојчица у свим аспектима друштва – политичком, културном, социјалном и економском.

Због недостатка јединствене евиденције насиља над женама, тешко је говорити о његовој распрострањености, али је још теже проценити индивидуалне, породичне и друштвене посљедице овог облика насиља.

Наиме, прво Истраживање о распрострањености и карактеристикама насиља над женама (2013), које је иницирала Агенциа за равноправност сполова Босне и Херцеговине, у сарадњи ентитетским гендер центрима, показало је да је скоро половина жена (47,2%) доживјела неки облик насиља након што је навршених15 година.

Затим, према ОСЦЕ Регионалној студији “Добробит и сигурност жена“, објављеној 2019. године, у дијелу студије о Босни и Херцеговини наведен је податак да је 48% испитаница доживило неки вид насиља од своје 15 године. Студија је такођер показала да свега 57% жена сматра да је добро информисана о томе шта треба да ради у случају да доживи насиље. Из наведеног се може закључити да велики број случајева насиља над женама никада и не буде пријављен субјектима заштите и да жене још увијек нису довољно информисане о својим правима и могућностима заштите и подршке

Најтежи облик насиља над женама је фемицид, тј. убиство жене од стране мушкарца мотивисано мржњом и осећајем надмоћи, због којег сматра да има право да јој одузме живот. Фемицид по правилу није изолована појава, нешто што се деси изненада, као последица афекта, већ задњи стадијум континуираног насиља којем су жене изложене од стране мушкараца.

Статистика показује да су жене најчешће убијане у свом дому, а убица је био сродник, најчешће партнер, иако постоји предрасуда да највећа опасност женама прети од непознатих лица на мрачним местима.

Фемицид је проблем са којим се суочавају све државе у свијету, па стога захтијева дужну пажњу у проналажењу механизама благовремене превенције овог тешког кривичног дјела.

У том смислу, Агенција за равноправност сполова БиХ Министарства за људска права и избјеглице БИХ подузела је у 2019. години конкретне активности у вези превенције оваквих случајева, иницирајући успостављање Одбора за праћење и извјештавање по Истанбулској конвенцији и фемициду у БиХ („Службени гласник БИХ, 60/19).

Одбор, успостављен Одлуком Вијећа министара БиХ у августу ове године, има задатак да анализира провођење политика и мјера за спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици на свим нивоима у Босни и Херцеговини, процјењује стање имплементације Истанбулске конвенције и даје препоруке за ефикасније провођење исте. Одбор извјештава о политикама и мјерама за спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици, а у свом раду сарађује са тијелима која су већ успостављена за праћење проведбе Истанбулске конвенције. Одбор треба да анализира и податке о случајевима убистава жена из родног аспекта (фемицид) и даје препоруке за даље поступање у циљу спречавања фемицида.

Одбор је успостављен у складу са чланом 11. Конвенције Вијећа Европе о спрјечавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције) као и препорукама УН Специјалне извјеститељице о насиљу над женама, његовим узроцима и посљедицама.

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

Ратификацијом Истанбулске конвенције 2013. године, Босна и Херцеговина се обвезала да подузима правне и друге мјере да осигура правни, институционални и организациони оквир за превенцију насиља над женама, заштиту жртава и санкционисање починитеља.

 


Бука препорука

Женска права

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.