Ако овај текст не можете да прочитате спадате у ријетку групу људи

Д4 Л1 СТ3 ЗН4Л1 Д4 ЉУДСК1 М0З4К 1М4 СП0С0БН0СТ Д4 Т3КСТ П0СМ4ТР4 К40 Ц3Л1НУ, Т3 Д4 ПР3П0ЗН4Ј3 1 Б3З ПР0БЛ3М4 Ч1Т4 1 Р3Ч1 К0Ј3 Н1СУ 1СПР4ВН0 Н4П1С4Н3? 0В4 П0Ј4В4 Н4З1В4 С3 Т1П0ГЛ1К3М1Ј4, 4 14К0 Ј0Ш УВ3К Н1Ј3 ЗВ4Н1ЧН0 З4В3Д3Н4 У КЊ1Г4М4, СВ0Ј3 УП0Р1ШТ3 ПР0Н4Л4З1 У Г3ШТ4ЛТ ПС1Х0Л0Г1Ј1.

b92 / 30. јул 2015

 ДУГ0 В3Ћ 1НТ3РН3Т0М КРУЖ3 Т3КСТ0В1 С4 П0ТПУН0 П0БРК4Њ1М СЛ0В1М4, 4Л1 В1 1П4К Б3З ПР0БЛ3М4 М0Ж3Т3 Д4 1Х ПР0Ч1Т4Т3 1 Д4 СХВ4Т1Т3 0 Ч3МУ С3 Р4Д1. 1СТ0 В4Ж1 1 З4 Т3КСТ0В3 У К0Ј1М4 СУ СЛ0В4 З4М3Њ3Н4 БР0Ј3В1М4. 0В4 П0Ј4В4 Ј3 Н4ЗВ4Н4 Т1П0ГЛ1К3М1Ј0М, 4 14К0 1НТ3РН3Т0М КРУЖ3 Т30Р1Ј3 Д4 0Н1 ЉУД1 К0Ј1 0В0 Н3 М0ГУ Д4 Ч1Т4ЈУ 1М4ЈУ Н3КУ ВРСТУ Н3УР0Л0ШК0Г ПР0БЛ3М4, ПС1Х0Л0Г Н4Т4Ш4 Д0С3ВСК4 0БЈ4ШЊ4В4 Д4 Ј3 0ВД3 У П1Т4ЊУ Ч1СТ ПС1Х0Л0ШК1 Ф3Н0М3Н. 
- 0ВД3 С3 Р4Д1 0 ПС1Х0Л0Г1Ј1 0П4Ж4Њ4 1 0 Т0М3 К4К0 ЉУДСК1 УМ СХВ4Т4 СТВ4РН0СТ 0К0 С3Б3. Н41М3, М1 Н3 П0СМ4ТР4М0 Д3Л0В3, В3Ћ Н4СТ0Ј1М0 Д4 УВ3К В1Д1М0 Ц3Л1МУ, Т4К0 Д4 Ј3 0ВД3 У П1Т4ЊУ Г3ШТ4ЛТ ПС1Х0Л0Г1Ј4 К0Ј4 Н4С 1 У Ч1 Т0М3 Д4, Н4 ПР1М3Р, Р3Ч Н1Ј3 С4М0 Н1З СЛ0В4, В3Ћ Ј3 В1Ш3 0Д Т0Г4. ЉУДСК1 М0З4К Т4К0 УВ3К Н4СТ0Ј1 Д4 ГЛ3Д4 Ц3Л1НУ, 4 Н3 Д3Л0В3 0Д К0Ј1Х Ј3 СТ4СТ4ВЉ3Н4, П4 З4Т0 Д0Л4З1 Д0 Т0Г4 Д4 М0Ж3М0 Д4 ПР0Ч1Т4М0 Р3Ч1 К0Ј3 Н1СУ Д0БР0 Н4П1С4Н3 - 0БЈ4ШЊ4В4 ПС1Х0Л0Г. 

0ВД3 Д0Л4З1 Д0 К0МБ1Н4Ц1Ј3 1СКУСТВ4 1 ЗН4Њ4, Т4ЧН1Ј3 Д4 Б1 ПР0Ч1Т4Л1 0В4К4В Т3КСТ Б3З ПР0БЛ3М4 М1 С3 0СЛ4Њ4М0 Н4 0Н0 ШТ0 В3Ћ ЗН4М0. Ј3Д1Н0 ПР4В1Л0 Ј3СТ3 Д4 ПРВ0 1 П0СЛ3ДЊ3 СЛ0В0 У Р3Ч1 М0Р4ЈУ Д4 БУДУ Н4 ПР4В1ЛН0М М3СТУ - Н4Ш М0З4К 0П4Ж4 Т4 СЛ0В4, ПР0Ц3ЊУЈ3 ДУЖ1НУ Р3Ч1 1 В1Д1 0СТ4Л4 СЛ0В4, 1 4УТ0М4ТСК1 СКЛ4П4 Р3Ч. 

Икао влеика вићена љдуи мжео да чтиа окваве тестокве без порбелма, псотјои мнаји порецнат оинх кјомиа то нкикао не плозаи за ркуом, чак и ако се дборо кноцертишу. Одве се не рдаи ни о ковкам проемћејау, као што трвде нкеи шљиави сјатвои, већ пновоо - о пихсолгоији љдуи. 

- Вреотвнао се ту рдаи о љимуда кјои се изтунзео кноценштриу на дтеаље, па их зтао дурачгији рсапроед совла отема у чатињу и не мгоу да се кноцнертишу на цлинеу јер долеви нсиу ивпрасно преоађни. Нјмиа та порнема у роделседу солва вревоанто пердсатвља первеилку дитасркицју да би поритчали шта зпаваро пшие - кжае ншаа сговаонрица. 

Блио ккао блио, чтиава ова питрча је керунла 2005. гдоние, кдаа су кенрлуи да се шрие мјелвои сатсаљвени "топиглиемкисјки". Икао се ипсвра мсилило да је у птаињу шлаа, урзбо су сручтњаци сватхили да се рдаи о вомеа знмиаиљвој маифнесатцији љдуксе пихсе.


Бука препорука

Тема

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.