Александра Петрић, Фондација Удружене жене: Нећемо дозволити да питања од животне важности за жене буду потиснута на маргине

Заштита људских права и подршка маргинализованим групама жена, нарочито женама које су преживјеле и преживљавају насиље, свакако спада у основне приоритете, те ће се и у том смислу одразити на будући рад Фондације Удружене жене

Maja Isović Dobrijević / 11. мај 2020

Foto: privatna arhiva, Facebook

 

Ситуација са пандемијом коронавируса утицала је на све сегменте друштва у којем живимо, па тако и на рад невладиног сектора, који је из године у годину јачао, радећи на важним пројектима који су имали за циљ промоцију цивилног сектора, људских права, демократије и активизма.

Фондација Удружене жене из Бањалуке залаже се за побољшање друштвеног положаја жене, и њено право на живот без насиља у породици и јавном животу.

Александра Петрић, извршна директорица Фондације Удружене жене Бањалука каже да Фондација поштује одлуке институција у вези са мјерама везаним за пандемију, и од половине марта дио чланица њиховог тима је прешао на рад од куће, како би у највећој могућој мјери спријечиле могућност инфекције, нарочито имајући у виду да дио њиховог тима чине жене које припадају ризичним групама по више основа.

„Редовни састанци чланица тима се одржавају путем онлине платфоми за комуникацију и за сада добро функционишемо. У саставу Фондације ради и Сигурна кућа за жене и дјецу жртве насиља у породици чије особље –психолошкиња, социјалне раднице и медицинске сестре- ради по принципу дежурстава, како би наставиле пружати подршку и помоћ женама и дјеци које користе ову специјализовану подршку. Потребе за подршком су велике, самим тим што особље Сигурне куће и друге чланице тима које раде директно са женама које су преживјеле насиље брину не само о женама и дјеци који су тренутне кориснице, већ помажу и женама и дјеци који су изашли из Сигурне куће кроз савјетовање, економско оснаживање, правну помоћ и подршку у поступцима пред институцијама које су субјекти заштите од насиља, те настоје да им помогну у рјешавању горућих питања које погађају наше кориснице у времену кризе изазване пандемијом, јер су многе од њих у овом периоду остале без посла или су на принудним годишњим одморима и егзистенцијално су угрожене“, каже за БУКУ Александра Петрић.

 

Додаје да се у Сигурној кући поштују све мјере везано за физичку дистанцу између особља и корисница, ношење маски и рукавица, редовна дезинфекција просторија и слично како би се омогућио сигуран простор и највећу могућу подршку у овој ситуацији.

„Подршка чланица тима Фондације за жене и дјецу који су изложени насиљу је доступна свакодневно од 0 до 24х путем СОС телефона 1264, као и бесплатна правна помоћ на мобилни број 065 884 161, јер смо свјесне да пандемија носи опасност за многе жене које су затворене у становима и кућама са починиоцима насиља, те смо ту за њих и охрабрујемо их да потраже помоћ“, истиче Александра.
У овом периоду активности Фондације Удружене жене у области директне подршке женама се проводе снажнијим интензитетом, јер је рад на спречавању и сузбијању насиља према женама и насиља у породици и помоћ  женама и дјеци који су изложени насиљу су један од кључних приоритета рада ове Фондације преко 20 година и имају професионалне капацитете да одговоре на потребе за подршком.

„Едукације које укључују окупљања већег броја особа, као и активности које проводимо у сарадњи са организацијама из земаља у регији чији рад је усмјерен на заштиту женских људских права су одгођене до периода када ће их бити могуће реализовати, те у овом периоду проводимо припремне активности. Настављамо да проводимо планиране активности које можемо, те се прилагођавамо потребама и могућностима. Недавно смо у оквиру пројекта 'Унапређење положаја жена у радним односима и спречавање дискриминације на основу рода/пола у БиХ' који проводимо у сарадњи са Мрежом жена Косова провеле тродневну едукацију путем онлине платформе Зоом за невладине организације о пружању правне помоћи у области заштите од дискриминације на раду, те планирамо организовати још два једнодневна онлине састанка у које ћемо као едукаторе укључити стручњаке и стручњакиње из области инспекција рада за Федерацију БиХ и РС и правосудних институција из области радних спорова и дискриминације“, истиче Александра.

Фондација Удружене жене је током 2019. године у сарадњи са партнерским организацијама провела праћење кривичних и прекршајних поступака у области насиља према женама и насиља у породици, а тренутно припремају анализу на основу прикупљене документације везане за преко 300 предмета пред основним и окружним судовима у Републици Српској и Основним судом Брчко дистрикта БиХ.

„Анализа има за циљ да допринесе унапређењу приступа правди и заштити права жена које су преживјеле насиље и које се у овим поступцима појављују као оштећене, односно свједокиње. Анализа ће бити представљена до краја ове године и бити основа за активности Фондације усмјерене на усклађивање закона и јавних политика у овој области. Крајем децембра 2019. године смо као партнерска организација Аутономном женском центру из Београда започеле провођење трогодишњег пројекта усмјереног на институционализовање квалитетних сервиса подршке и интеграције за жене које су преживјеле насиље, као и активности оснаживања сарадње са женама у јавном и политичком животу, те допринос промоцији и очувању мира и толеранције и рад на оснаживању ресурса Фондације“, истиче наша саговорница.

Ограничавање окупљања и кретања им је одгодила већину планираних активности, али су се реорганизовале и усмјериле на активности које је могуће спроводити имајући у виду ситуацију у којој се сви налазимо.

 

Фото: Оштра нула

„Тренутно нам је приоритетно оснаживање сервиса подршке и помоћи, јер смо свјесне да ће ситуација изолованости проузроковати пораст насиља према женама и насиља и породици и да ће период након пандемије ЦОВИД-19  тражити наш снажнији ангажман у том правцу, те настојимо одржати сарадњу и комуникацију са институцијама који су субјекти заштите од насиља како бисмо што боље одговориле на потребе жена“, појашњава.

Додаје да већина донатора који подржавају и омогућавају њихов рад имају разумијевања за ситуацију у којој се сви налазимо, а планирају да методологију провођења активности прилагоде потребама и могућностима.

„Фондација Удружене жене има дугорочно стратешко опредјелјенје да допринесе спречавању и сузбијању насиља према женама и насиља у породици, те оснаживању жена у јавном и политичком животу и наставићемо сарадњу са другим организацијама које раде у области заштите женских људских права и родне равноправности. Ми солидарно са другим организацијама дјелујемо кроз Сигурну мрежу БиХ, Женску мрежу БиХ, РИНГ Мрежу против трговине људима у БиХ, Мировну мрежу БиХ, и чланице смо WАВЕ (Wомен агаинст Виоленце ин Еуропе) кроз коју оснажујемо наше активности јавног залагања и утичемо на регионалне политике у области заштите женских људских права. Нећемо дозволити да питања од животне важности за жене буду потиснута на маргине и радићемо на унапређењу наших сервиса подршке и помоћи женама. Осим тога, Фондација сматра да се системске промјене у погледу заштите женских људских права морају укључивати сарадњу и утицај са јавним институцијама на свим нивоима, те смо опредјелјене да наставимо допринос у том правцу као представнице цивилног друштва у Савјету за борбу против насиља у породици Републике Српске, кроз примјену протокола о сарадњи на спречавању и сузбијању насиља у локалним заједницама, рад на унапређењу заштите права жена жртава рата и друге активности“, истиче Александра.

Наша саговорница каже да ће пандемија у којој сада живимо сигурно промијенити животе свих грађана и грађанки, не само код нас, већ и на глобалном нивоу.

„Већ сада је јасно да нам је свима потребно да одредимо приоритете и схватимо да су заштита живота, здравља, безбједности и егзистенције на врху те листе. Заштита људских права и подршка маргинализованим групама жена, нарочито женама које су преживјеле и преживљавају насиље, свакако спада у основне приоритете, те ће се и у том смислу одразити на будући рад Фондације Удружене жене. Ми ћемо се усмјерити на оснаживање сервиса подршке и помоћи које пружамо женама, како би унаприједиле одговор на насиље у кризним ситуацијама, и наставићемо да се залажемо да закони и политике буду усклађени са међународним стандардима и потребама жена, да препознају угроженост и рањивост жена као приоритетну област те да се досљедно спроводе у пракси од стране субјеката заштите који носе примарну одговорност“, појашњава Петрић Александра.

 

На крају разговора за БУКУ Александра каже да су невладине организације  свуда у свијету препознате као важан сегмент изградње демократских и отворених друштава и носитељице су позитивних промјена у правцу заштите основних људских права и слобода.

„Кризне ситуације, попут пандемије ЦОВИД-19, указују колико је у нашем друштву потребно градити и оснаживати организације које окупљају грађане и грађанке јер су оне блиске са заједницама у којима дјелују, те могу одговорити на хитне потребе становништва, али и указивати владиним институцијама на проблеме који траже снажнију подршку институција кроз прилагођавање закона и јавних политика тим потребама. Потребно је да као друштво радимо на превазилажењу стереотипа и предрасуда о активностима невладиног сектора као нечег негативног и непријатељског и више говоримо о резултатима и утицају њиховог рада. За своје 23 године рада, Фондација Удружене жене је пружила директну подршку и помоћ за преко 12 000 жена кроз бесплатну правну и психосоцијалну помоћ, СОС телефон, Сигурну кућу за жене и дјецу жртве насиља у Бањалуци, подршку у проналаску посла, економско оснаживање, обуке и друге активности. Кроз сарадњу са женама у јавном и политичком животу, те извјештавање према међународним тијелима који прате примјену обавезујућих стандарда у овој области континуирано доприносимо усвајању закона и јавних политика у области заштите женских људских права, те подизању капацитета професионалаца и пофесионалки у свим субјектима заштите од насиља“, истиче.

Додаје да је преко 3000 жена активних у политици и органима законодавне и извршне власти оснажило своје учешће у одлучивању и допринијело усвајању родно одговорних политика кроз едукације које су у сарадњи са партнерским организацијама провеле широм Босне и Херцеговине. То су само неки од резултата дугогодишњег рада ове Фондације и залагања и Алесандра нам каже да вјерује да слични резултати стоје иза доприноса бројних других невладиних организација које су посвећене напретку и заштити људских права свих грађана и грађанки.


 

 


Бука препорука

Женска права

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.