Бањалука забрањује концерте послије 2 ујутро

Одјељење за привреду Градске управе Бањалука обавјештава организаторе музичких догађаја да је дошло до измјена у листи документације потребне за добијање одобрења за извођење музичког програма на масовним скуповима.

BUKA portal / 10. мај 2019

 

Доношењем одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те кориштењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих, дошло је до одређених измјена доказа и документације коју организатор прилаже уз захтјев за одобрење за извођење музичког програма на масовним скуповима. 

Из Одјељења наводе да организатор треба да поднесе захтјев овом одјељењу, којим тражи одобрење за извођење музике на манифестацији естрадног садржаја, најкасније седам дана прије одржавања јавне манифестације. 

Према истој одлуци, забрањено је одржавање јавних манифестација у периоду од 2.00 до 6.00 часова, али градоначелник може закључком одобрити њихово одржавање и у горе наведеном периоду, уз обавезу да организатор претходно прибави сагласност Министарства унутрашњих послова Републике Српске - Полицијске управе Бањалука. 

Од документације која се прилаже уз захтјев за извођење музичких програма на масовним скуповима, обавезно је поднијети овјерену копију рјешења о регистрацији предузетника, привредног друштва или другог правног лица за обављање дјелатности организовања манифестација, овјерену копију личне карте лица овлаштеног за заступање или предузетника и овјерену копију примјерка јавне манифестације надлежном органу /Полицијској управи Бањалука/. 

Уз захтјев је потребно приложити и копију уговора о ангажовању установе која врши мјерење буке и подацима о представнику исте, који ће бити присутан током трајања јавне манифестације, те по налогу комуналног полицајца или еколошког инспектора, вршити мјерење буке, затим копију уговора о давању простора на којем се изводи јавна манифестација на кориштење, закљученог између даваоца простора и организатора манифестације и доказ о извршеној уплати комуналне таксе за приређивање естрадног садржаја. 

Из Градске управе истичу да се за сва питања организатори могу обратити благовремено Одјељењу за привреду Градске управе Бањалука.

 

 


Бука препорука

Вијести

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.