Данас је Свјетски дан борбе против дјечјег рада: Хиљаде дјеце у регији присиљено на рад

Дјеца на присилном раду немају темељна људска права као што су слобода кретања и изражавања, физички и психички су злостављана, зауставља им се раст, емотивно су трауматизована и у изолацији те не могу отићи/побјећи из такве ситуације.

Maja Isović Dobrijević / 12. јун 2019

Foto: Ilustracija

 

Процјењује се да широм свијета ради око 211 милиона дјеце између 5 и 14 година (ИЛО, 2012.).

Свјетски дан борбе против израбљивања дјечјег рада обиљежава се данаш широм свијета. Први пут овај дан се обиљежио 12. јуна 2002. године.

Милиони дјевојчица и дјечака у цијелом свијету запослени су, а више од половине те дјеце изложено је најгорим облицима дјечјег рада, као што су рад у опасним окружењима, ропство или други облици прислиног рада, незаконите активности, као и судјеловање у оружаним сукобима. Тој дјеци је ускраћено адекватно образовање, здравље, слободно вријеме, уз кршење њихових темељних права и слобода.

Сматра се да су дјеца на присилном раду када су премлади за рад и премлади да донесу одлуку о запошљавању. Дјеца на присилном раду немају темељна људска права као што су слобода кретања и изражавања, физички и психички су злостављана, зауставља им се раст, емотивно су трауматизована и у изолацији те не могу отићи/побјећи из такве ситуације.

Организација Саве тхе Цхилдрен подсјећа, на данашњи дан да је хиљаде дјеце у регији свакодневно изложено присилном просјачењу и животу на улици.

"Још већи број њих у опасности је да постану дјеца укључена у живот и/или рад на улици", наводи се.

Истраживања показују да се та дјеца суочавају с бројним потешкоћама у свакодневном животу. Дневно проведу од три до девет сати на улицама, без обзира на временске услове, често сами.

"Ријетко или нередовно похађају школу, њихови родитељи или скрбници углавном су незапослени, необразовани и са изузетно ниским мјесечним приходима. Породице се, у великој мјери, ослањају на приходе од прикупљања сировина, социјалну помоћ, просјачење или продају на улицама. То су дјеца из дисфункционалних породица које живе у сиромаштву, неформалним насељима, многа су правно невидљива, препуштена сама себи и изложена различитим облицима експлоатације", наглашава се.

Саве тхе Цхилдрен наводи да је, по прикупљеним подацима из Министарства сигурности БиХ, у прошлој години идентификовано 36 потенцијалних жртава трговине људима с различитим облицима експлоатације, најчешће укључујући просјачење и сексуално искориштавање.

"Међу потенцијалним жртвама су 24 малољетне особе, а 28 је бх. држављана", наводи се.

Прије десет година, организација Саве тхе Цхилдрен се придружила напорима невладиних организација и институција да се идентификују квалитетна рјешења за хиљаде дјечака и дјевојчица изложених штетном раду или животу на улици.

 

Фото: Илустрација

 

"Дневни центри за дјецу укључену у живот и/или рад на улици показали су се као једно од најбољих рјешења за ту дјецу. Саве тхе Цхилдрен је помогао у јачању тог модела подршке и повезивању с локалним рефералним механизмима у Босни и Херцеговин, Црној Гори и Србији", истиче се.

Прецизирају да Саве тхе Цхилдрен тренутно подржава рад седам дневних центара у БиХ (Бањалуци, Бихаћу, Бијељини, Брчком и Мостару), те у Никшићу и Подгорици у Црној Гори.

ЗАКОНИ

У Босни и Херцеговини је у оквиру Закона о раду предвиђен и регулисан рад малољетних особа.

Малољетник који има између 15 и 18 година можžе закључити уговор о раду, односно запослити се уз сагласност законског заступника и под условом да од овлаšштеног љекара или надлежне здравстене установе прибави љекарско увјерење којим доказује да има општу здравствену способност за рад.

Радно вријеме за малољетне раднике не смије бити дужžе од 35 сати седмично, док је за пунољетне одређено на 40 сати седмично.

Малољетник не можžе да ради на нарочито тешšким физичким пословима, радовима под земљом или под водом, ни на осталим пословима који би могли шšтетно и са повећаним ризиком да утичу на његов жžивот и здравље, развој и морал, с обзиром на његове психофизичке особине.


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.