Егзодус у Крајини: Гаси се чак 39 школа, без посла остаје 229 учитеља и наставника

У Унско-санском кантону од школске 2019/2020. се затвара чак 39 основних школа, углавном подручних, а без посла ће остати 229 учитеља и наставника.

BUKA portal / 18. јун 2019

Резултат је то анализе примјењивости педагошко-нормативних аката с приједлозима болних реформи.

Ову информацију утврдила је Комисија при Министарству образовања Владе УСК, а разматрана је на јучерашњој сједници Владе УСК. Резултати анализе су поражавајући и посљедице исељавања становништва из БиХ тек долазе на наплату.

У Унско-санском кантону тренутно постоје 74 централне и 120 подручних школа, а након имплементације предложених мјера, у УСК требало би бити затворено укупно 39 школа, а највише подручних. У пракси то значи да ће без посла остати 229 учитеља и наставника, али сигурно и одређени број осталог особља попут домара, хигијеничарки и слично.

За формирање једног одјељења у школи минималан број ученика који је неопходан је 18. Посљедице исељавања становништва, највише из опћина Босанске крајине претходних година значе и мање дјеце у школама. Тако је претходних година у великом броју одјељења било и много мање ученика од законског минимума. Ипак, с обзиром на велике трошкове, власт у УСК сада подвлачи црту и прави болне резове. Клиx.ба доноси детаљан преглед будућих реформи у образовном систему у УСК.

Након детаљне анализе школе у УСК су добиле обавијест о ономе што слиједи, а евидентно је да ће најтеже одлуке морати донијети директори школа, који ће бити приморани уручити отказе великом броју људи који ће изгубити наставну норму.
 А стање на терену је сљедеће:

Босанска Крупа

У Првој основној школи би након имплементације предложених мјера без посла требало остати 10 наставника, а гасе се подручне школе у Радићу и Залину.
У Другој основној школи без посла остаје шест наставника, а гаси се 9-годишња основна школа и формира петогодишња школа у Подручној школи Велики Бадић.

У Основној школи Језерски након реформи ће бити два наставника мање, гаси се 9-годишња, а формира петогодишња школа у подручној школи у Махмића селу. У ОШ Отока бит ће три наставника мање, а умјесто 20 формират ће се 18 разреда.

Босански Петровац

У склопу ОШ Ахмет Хромаджић затварају се четири подручне школе и то Бљелај, Смољана, Бравско и Врточе. Остаје само подручна школа Крњеуша, али и њој пријети реорганизација. У овој школи број наставника би се требао смањити за пет.

Бихаћ

Школе које не испуњавају минималне стандарде у погледу броја одјељења у Бихаћу су ОШ Гата Илиджа-Врста, ОШ Брековица и ОШ Кулен Вакуф Орашац. Једина школа која испуњава педагошке стандарде по броју ученика је ОШ Хармани ИИ која има 706 ученика и то је градска школа.

Предложено је да се у ОШ Хармани И од 27 формирају 23 одјељења, а да се смањи број извршилаца (учитеља и наставника) за шест.

У ОШ Хармани ИИ ће се од 31 формирати 27 одјељења, а требале би се угасити подручне школе Голубић, Соколац и Ведро поље. Број наставника смањит ће се за 14.

У ОШ Прекоуње од 28 ће се формирати 22 разреда, 13 наставника остаје без посла, а врши се реорганизација у подручним школама Чавкићи, Покој и Бакшаиш системом комбинације разреда.

У ОШ Кулен Вакуф Орашац (централна школа) су укупно 32 ученика у три одјељења. Подручна школа Мартин Брод има 7 ученика и предложено је њено гашење, односно припајање централној школи.

Подручна школа Клиса такођер има 7 ученика и предложено је њено гашење, односно припајање централној школи. Подручна школа Ћукови има пет ученика и такођер ју је према анализи потребно затворити, односно припојити подручној школи Орашац која јој је најбилижа. Процијењено је да се у подручној школи Орашац број одјељења може смањити за једно па да умјесто седам има шест одјељења, што је у складу с педагошким стандардима. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручној школи Орашац, који су у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Кулен Вакуф Орашац смањио за девет.

У ОШ Брековица (централна школа) су укупно 144 ученика у девет одјељења, а предложено је смањење једног одјељења, односно формирање комбинације другог и трећег разреда. Подручну школу Спахићи је према анализи потребно угасити јер је тренутно похађа 10 ученика, односно потребно ју је спојити с њима најближом школом.

Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручним школама, који су у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Брековица смањио за три.

У ОШ Гата Илиджа Врста (централна школа) је укупно 141 ученик у 7 одјељења. Подручна школа Мала Пећ има 25 ученика у два одјељења и предложено је њено гашење или спајање најближој школи. Сва одјељења у овој установи су у складу с педагошким стандардима.

У ОШ Горње Прекоуње Рипач (централна школа) има укупно 438 ученика у 21 одјељењу. Број одјељења се према анализи може смањити за два (у петом разреду се могу формирати два одјељења и у шестом разреду се могу формирати два одјељења). Подручна школа Притока има 23 ученика у два одјељења и њу је потребно угасити, односно припојити централној школи. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручним школама, који су у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Горње Прекоуње Рипач смањио за шест, предложено је.

У ОШ Каменица (централна школа) има укупно 225 ученика који иду у 12 одјељења. Број одјељења се може умањити за једно јер у седмом разреду се умјесто два може формирати једно одјељење. У подручној школи Викићи се може формирати једна трокомбинација и једна двокомбинација и смањити број одјељења за једно. Подручну школу Клокот која има 18 ученика је потребно угасити, односно припојити најближој школи, приједлог је комисије. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручним школама, у складу с педагошким стандардима и нормативима, те би се број наставника у ОШ Каменица смањио за пет, приједлог је комисије.

У Католичком школском центру "Иван Павао ИИ" основну школу тренутно похађа 191 ученик у 11 одјељења. Број одјељења се може смањити за два, у трећем разреду се може формирати једно одјељење и у шестом и осмом се може формирати двокомбинација. тако би број одјељења био укупно девет, која су у складу с педагошким стандардима и нормативима, а број наставника би се умањио за три.

Закључак је да у бихаћким школама има вишка 59 просвјетних радника.

Бужим

У ОШ Бужим (централна школа) предложено је у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање извршење рационализације броја одјељења и смањење постојећег броја одјељења за три, односно од 27 одјељења која тренутно постоје потребно је формирати 24 одјељења (у петом разреду формирати 3 одјељења, у шестом разреду формирати 3 одјељења, у седмом разреду формирати 4 одјељења, у осмом разреду формирати 4 одјељења и у деветом разреду формирати 4 одјељења). У подручним школама су сва одјељења формирана у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање. 

Такођер је предложено гашење Подручне школе "Елкасова ријека", односно њено припајање најближој школи уз осигуран пријевоз ученика, остале подручне школе тренутно имају довољан број ученика. Комисија сматра да би се овим промјенама формирао оптималан број одјељења и рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Бужим смањио за пет.

У ОШ Коњодор (централна школа) предложено је смањење постојећег број одјељења за два, односно од 11 одјељења која тренутно постоје неопходно је формирати 9 одјељења (у првом разреду формирати једно одјељење и у трећем разреду формирати једно одјељење). Неопходно је ову школу административно спојити с ОШ Мирсад Салкић Чава у једну установу која ће у потпуности бити у складу с педагошким стандардима. Овим промјенама рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Коњодор смањио за пет.

У ОШ Мирсад Салкић Чава (централна школа) предложено је смањење броја одјељења за три, односно од 13 одјељења која тренутно постоје потребно је формирати 10 одјељења (у четвртом разреду формирати једно одјељење, у осмом разреду формирати једно одјељење и у деветом разреду формирати једно одјељење). Неопходно је ову школу административно спојити с ОШ Коњодор у једну установу која ће у потпуности бити у складу с педагошким стандардима. Овим промјенама рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у Основној школи Мирсад Салкић Чава смањио за четири.

У Бужиму овом реорганизацијом 14 наставника остаје без посла.

Кључ

У ОШ Кључ (централна школа) одјељења су формирана у складу с педагошким стандардима и нормативима, став је комисије. Подручну школу Хумићи је потребно угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. Неопходно је ову школу административно спојити с ОШ Велагићи и ОШ Саница у једну школу која ће бити у потпуности у складу с педагошким стандардима. Овим промјенама рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Кључ смањио за три.

У ОШ Саница (централна школа) одјељења су формирана у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање. Неопходно је ову школу административно спојити с ОШ Кључ и ОШ Велагићи у једну установу која ће у потпуности бити у складу с педагошким стандардима. Овим промјенама рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Саница смањио за три.

У ОШ Велагићи (централна школа) одјељења су формирана у складу с педагошким стандардима и нормативима, а неопходно је спајање ове школе с ОШ Кључ и ОШ Саница у једну установу која би у потпуности била у складу с педагошким стандардима за основно образовање. Овим промјенама рационализирала би се мрежа школа која би била у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у Основној школи Велагићи смањио за три.

У Кључу је према овој анализи 9 наставника вишка.

Сански Мост

Школе које не испуњавају минималне стандарде у погледу броја одјељења су ОШ Скендер Куленовић, ОШ Прва санска школа, ОШ Врхпоље, ОШ Махала, ОШ Хасан Кикић, иОШ Фајтовци.

Једино ОШ 5. Октобар има довољан број ученика.

У ОШ 5. Октобар (централна школа) је неопходо у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање извршити рационализацију броја одјељења и смањити постојећи број одјељења за три, односно од 21 одјељења потребно је формирати 18 одјељења (у шестом разреду формирати два одјељења, у седмом разреду формирати два одјељења и у деветом разреду формирати два одјељења), наводи се у анализи. Подручне школе Здена и Стари Мајдан је потребно угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ 5. Октобар смањио за 10.

У ОШ Фајтовци (централна школа) је неопходо у складу с педагошким стандардима и нормативима подручне школе Скуцани Вакуф, Окреч и Модра угасити и припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. Такођер је неопходно административно спојити ову школу и основну школу Скендер Куленовић у једну основну школу. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи те би се извршила рационализација мреже школа која је у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Фајтовци смањио за 12.

У ОШ Хасан Кикић (централна школа) је неопходо у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање извршити рационализацију броја одјељења и смањити постојећи број одјељења за два, односно од 13 одјељења која тренутно постоје потребно је формирати 11 одјељења (у другом разреду формирати једно одјељење и у шестом разреду формирати једно одјељење). Основну школу Хасан Кикић је неопходно административно спојити с ОШ Махала у једну основну школу. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручној школи у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Хасан Кикић смањио за три.

У ОШ Махала (централна школа) је укупно 171 ученик у 11 одјељења. Неопходно је у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање извршити рационализацију броја одјељења и смањити постојећи број одјељења за два, односно од 11 одјељења која тренутно постоје потребно је формирати 9 одјељења (у првом и другом разреду формирати комбинирано одјељење и у деветом разреду формирати једно одјељење). Подручна школа Чапље има 27 ученика у два одјељења и потребно ју је угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи, који су у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Махала смањио за пет. Основну школу Махала је потребно административно спојити с ОШ Хасан Кикић те би се тако број наставника смањио за четири.

У ОШ Прва санска школа (централна школа) има укупно 206 ученика у 10 одјељења, могуће је смањити за једно одјељење, односно у деветом разреду формирати једно одјељење. Подручну школуТрнова која има седам ученика је потребно угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. Прву санску школу је потребно административно спојити с ОШ 5. Октобар. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи у складу са педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Прва санска школа смањио за четири.

У ОШ Скендер Куленовић (централна школа) има укупно 146 ученика у осам одјељења. Сва одјељења су у складу с педагошким стандардима и нормативима. Подручна школа Хусимовци има 27 ученика и било би је потребно угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика, исто као и Подручну школу Горњи Камнград која има 16 ученика. ОШ Скендер Куленовић је потребно административно спојити са ОШ Фајтовци. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи у складу с педагошким стандардима и нормативима те би се број наставника у ОШ Скендер Куленовић смањио за пет.

У ОШ Врхпоље (централна школа) има укупно 129 ученика који иду у осам одјељења. Број одјељења је у складу с педагошким стандардима и нормативима за основно образовање. Подручну школу Хрустово која има 14 ученика и Подручну школу Кијево која има 12 ученика потребно је угасити, односно припојити централној школи уз осигуран пријевоз ученика. ОШ Врхпоље је потребно административно спојити с ОШ Махала и ОШ Хасан Кикић. Овим промјенама формирао би се оптималан број одјељења у централној школи и подручним школама, у складу с педагошким стандардима и нормативима, те би се број наставника у ОШ Врхпоље смањио за пет.

У Санском Мосту овим приједлогом реформи је 48 наставника вишка.

Треба истаћи да је ова анализа, и план реформи који ће услиједити, настала након што су све основне школе Влади УСК доставиле свој план рада с процјеном броја одјељења. Стање на терену показује да је све мање ученика и да су реформе неминовне. 

Ни у другим дијеловима БиХ није много боља ситуација, али је Крајина најконкретнији примјер и аргумент опћег стања у држави која губи свој највреднији потенцијал - људе, а прије свега омладину. Сада не преостаје ништа друго него збрајати штету и покушати лијечити посљедице.

ПРЕУЗЕТО СА клиx.ба


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.