Европска комисија објавила годишњи извјештај о напретку БиХ према ЕУ: Стање је лоше, оцјене су лоше

Годишњи извјештаји о земљама западног Балкана су стање у БиХ оцијенили као лоше, а ова је земља добила најгоре оцјене Европске комисије.

FENA / BUKA / 20. октобар 2021

Комесар за проширење Оливер Вархелyи у уторак је представио овогодишњи пакет проширења за 2021. годину у којем је дана детаљна процјена тренутног стања и напретка који су западни Балкан и Турска постигли на свом путу према Еуропској унији (ЕУ).

Европска комисија усвојила је пакет за проширење за 2021. годину, а у дијелу који се односи на БиХ упозорава се на неиспуњавање 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о апликацији за чланство, као и на наставак реторике подјела које коче укупни напредак. 


Годишњи извјештаји о земљама западног Балкана су стање у БиХ оцијенили као лоше, а земља је добила најгоре оцјене Европске комисије.

У дијелу који се односи на Босну и Херцеговину, Еуропска комисија наводи како је наша земља у погледу политичких критерија, законодавне и извршне власти имала слабе резултате због политичке поларизације и пандемије. Ентитетска Влада Федерације БиХ још увијек је у техничком мандату. Устав БиХ и даље крши Еуропску конвенцију о људским правима (ЕЦХР), у вези с одлуком у предмету Сејдић-Финци и другим повезаним предметима, наводе из Еуропске комисије.

Међуресорна радна група успостављена је у мају 2021. године како би расправљала о изборним и уставним реформама. У просинцу 2020. одржани су локални избори у Мостару, први пут након 2008. године. Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање састао се у липњу 2021. и усвојио пословник о раду, након петогодишњег застоја. Инклузиван процес изборне реформе, кроз истински дијалог и у складу с еуропским стандардима, који би елиминирао све облике неједнакости и дискриминације у изборном процесу, од изузетног је значаја.

Није постигнут напредак у погледу у унапређења изборног оквира у складу с еуропским стандардима и осигуравања транспарентности финанцирања политичких странака. БиХ још није испунила препоруке ОСЦЕ/ОДИХР, Венецијанске комисије и ГРЕЦО Вијећа Еуропе. Национални програм за усвајање правне стечевине ЕУ још увијек није креиран. Постигнут је ограничен напредак у осигуравању повољног окружења за рад цивилног друштва.

Босна и Херцеговина у раној је фази припрема за реформу јавне управе (ПАР); одређени напредак постигнут је усвајањем акцијског плана за реформу јавне управе као и стратегија о управљању јавним финанцијама на свим нивоима власти. Земља мора осигурати професионалну и деполитизирану државну службу и координиран приступ изради политика на нивоу цијеле земље, наводи се даље у Извјешћу.

БиХ је у раној фази/има одређени ниво припреме у погледу правосуђа. У тијеку извјештајног периода није постигнут напредак у овој области. Власти су подузеле ограничене мјере за поступање по налазима Извјештаја експерата о питањима владавине права („Приебеов извјештај“). Очекује се да измјене и допуне закона које се односе на интегритет уђу у парламентарну процедуру; њихово усвајање је кључно за успоставу кредибилног и ригорозног система провјере финанцијских извјештаја носитеља правосудних функција. Стални и евидентни знаци погоршања и даље захтијевају подузимање хитних мјера на јачању интегритета и поновном успостављању повјерења грађана у правосуђе. Недостатак посвећености политичких актера за реформу правосуђа, као и слабо функционирање правосудног система и даље подривају уживање права грађана и борбу против корупције и организираног криминала.

Босна и Херцеговина је у раној фази/има одређени ниво припреме за спрјечавање и борбу против корупције и организираног криминала. Није постигнут напредак у овој области у извјештајном периоду; потребне су хитне мјере за усвајања закона о јавним набавкама и сукобу интереса који су на чекању, наводе из Еуропске комисије.

Тијеком пандемије, негативни ефекти широко распрострањене корупције са забиљеженим политичким клијентелизмом наставили су се снажно манифестирати, директно утјечући на добробит грађана. Селективно и нетранспарентно процесуирање и покретање правосудних поступака у случајевима корупције изазивају забринутост. Постоје системски недостаци у оперативној сурадњи између агенција за провођење закона и изнимно ограничена размјена обавјештајних података. Ни полицијске структуре нису имуне на политичка уплитања. Финанцијске истраге и запљене имовине  углавном су неучинковите. Иако су подузети неки припремни кораци, контакт точка за сурадњу с Еурополом још увијек није оперативна. БиХ није подузела кораке на успостави сурадње с Еуројуст-ом. Земља мора и даље радити на борби против тероризма и трговине дрогом и повећати своје капацитете за то.

Што се тиче темељних права, премда законодавни и институционални оквир у великој мјери постоји, БиХ тек мора усвојити свеобухватан стратешки оквир. Потребне су значајне реформе како би се осигурало да сви грађани могу остварити своја политичка права и да се осигура недискриминаторно, инклузивно и квалитетно образовање за све, укључујући превазилажење праксе „двије школе под једним кровом“, наводи се у Извјешћу.

Није постигнут напредак у гарантирању слободе изражавања и медија, на заштити новинара од пријетњи и насиља осигуравањем адекватног одговора правосуђа, нити у осигуравању финанцијске одрживости система јавног емитирања. И даље постоје изазови у погледу слободе окупљања, посебно у ентитету Република Српска, гдје су активисти били изложени застрашивању и казненом гоњењу.

Неуспјех власти да успоставе одржив систем за миграције и азила довео је до хуманитарне кризе у просинцу 2020. Након опснажног ангажмана и подршке ЕУ, успостављен је привремени смјештај у Липи за пружање склоништа свим особама у потреби. Стални вишенамјенски прихватни центар у Липи је у изградњи у 2021. Босна и Херцеговина појачала је напоре за унапређење управљања миграцијама; потребно је осигурати ефикасну координацију, на свим нивоима, у управљању границама и капацитета управљања миграцијама, као и функционирање систем азила. За то је потребна правична расподјела одговорности између свих ентитета и кантона, укључујући и прихватне центре.

У погледу економских критерија, Босна и Херцеговина је постигла ограничен напредак и у раној је фази успостављања функционалне тржишне економије. Земља је подузела мјере за борбу против негативних ефеката пандемије цовида-19 на економију и тржиште рада.

Централна банка подузела је значајне мјере за побољшање својих аналитичких капацитета. Одређени кораци подузети су за јачање отпорности финанцијског сектора на ударе, међутим није било значајних мјера за побољшање функционирања тржишта производа. Сурадња и координација међу судионицима у земљи додатно се погоршала. Отпор ентитета Република Српска против реформи у цијелој земљи везаних за правну стечевину ЕУ додатно је успорио усклађеност земље с критеријима за приступање ЕУ. Као резултат тога, институционална структура земље, као и њено унутрашње тржиште, и даље су фрагментирани, наводе из ЕК-а.

Није постигнуто побољшање у погледу владавине права и функционирања надзорних и регулаторних институција у цијелој земљи, тиме се наставља ометање пословног окружења у земљи. Квалитета јавне потрошње није се побољшала, док је јавни сектор и даље неучинковит и прегломазан.

Босна и Херцеговина постигла је ограничен напредак те се и даље налази у раној фази у смислу способности да се бори с притиском конкуренције и тржишних сила у ЕУ. Укупни ниво квалитете образовања и даље је низак, а мјере за унапрјеђење транспортне и енергетске инфраструктуре и даље су недовољне. Обујам структуралних прилагодби је ограничен. Свеукупно, БиХ је у раној фази/има одређени ниво припреме у погледу ступња спремности и способности да преузме обавезе чланства у Еуропској унији и потребно је да значајно побољша усклађеност с правном стечевином ЕУ те проведе и примјени релевантно законодавство. Тијеком извјештајног периода постигнут је ограничен или никакав напредак у различитим поглављима правне стечевине ЕУ.

БиХ је назадовала у подручју јавних набавки, у којем је примијенила преференцијални третман за домаће понуђаче приликом додјеле јавних уговора тијеком већег дијела извјештајног периода; Измјене и допуне закона о јавним набавкама још нису усвојене у парламентарној процедури. Постигнут је ограничен напредак у статистици, с обзиром на врло мале помаке у припреми за наредни попис становништва и домаћинстава. Постигнут је одређени напредак у јавној интерној финанцијској контроли, при чему су оба ентитета усвојила стратегије.

Потребни су велики кораци како би се ускладио законодавни оквир с правном стечевином ЕУ о унутрашњем тржишту (слободно кретање роба, услуга и капитала, конкурентна политика и финанцијске услуге). БиХ је постигла одређен напредак само у конкурентној политици, додатно ускладивши Закон о државној помоћи с правном стечевином ЕУ, те у финанцијским услугама. Овај кластер је кључан за припремљеност Босне и Херцеговине у испуњавању захтјева унутрашњег тржишта Еуропске уније и изузетно релевантан за рану интеграцију и развој Заједничког регионалног тржишта.

Босна и Херцеговина је постигла ограничен или никакав напредак у већини подручја конкурентности и инклузивног раста (информацијско друштво и медији, опорезивање, економска и монетарна политика, подузетништво и индустријска политика, образовање и култура, те царинска унија), гдје је у раној фази или има одређени ниво припремљености. Ова подручја имају значајне повезнице с Програмом економске реформе БиХ. Мора се радити на социоекономским реформама како би се ријешиле постојеће структуралне слабости, низак ниво конкурентности, висока стопа незапослености, као и утјецај пандемије која је додатно подцртала хитност ових реформи. Постигнут је одређен напредак усвајањем политика о инклузивном образовању, стручном образовању и оспособљавању, те развијању подузетничких вјештина.

БиХ је постигла одређен ниво или ограничен напредак у већини подручја која се односе на Зелену агенду и одрживу повезаност (трансеуропске мреже, енергија, околиш и климатске промјене), а налази се у раној фази или има одређени ниво припремљености. Земља мора значајно повећати своје амбиције према зеленој транзицији, те ускладити своје законе о плину и електричној енергији с правном стечевином ЕУ. Зелена транзиција и одржива повезаност кључни су за економску интеграцију унутар регије и са ЕУ, олакшавајући прекограничну трговину у регији и стварајући праве бенефите за бизнисе и грађане. Овај кластер и повезане реформе значајно су повезане с Програмом економских реформи и Економским и инвестицијским планом, те Зеленим планом за Западни Балкан.

 


Бука препорука

Политика

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.