ГРЕЦО разочаран јер нема напретка у транспарентности финансирања странака у БиХ

Босна и Херцеговина остварила је врло мали напредак када је у питању борба против корупције испуњавајући само дјеломично једну од препорука Антикорупцијског тијела Вијећа Европе (ГРЕЦО) у посљедњих годину дана.

BUKA portal / 22. фебруар 2019

Други извјештај о усклађености БиХ с препорукама ГРЕЦО-а, у који је Фена имала увид, показао је да је до сада укупно десет од 22 препоруке проведено на задовољавајући начин. Осам препорука је дјелимично проведено, а четири нису проведене.

Када је у питању транспарентност финансирања странака, ГРЕЦО је разочаран што није дошло до напретка од посљедњег привременог извјештаја о усклађености за 2017. годину.

Наиме, ГРЕЦО је препоручио да се преиспитају одредбе које се односе на политичке странке, посебно на финансирање странака или изборне кампање, које су тренутно расуте у различитим законодавним текстовима, с циљем постизања досљедности.

Позвао је на промовирање кориштења банкарског система за примање донација и других извора прихода као и за плаћање издатака да би се могао пратити њихов ток и увести начело јединственог рачуна за кампању за финансирање изборних кампања.

Потребно је, сматрају у ГРЕЦО-у, подузети мјере за спрјечавање кршења правила о лимиту трошкова за вријеме изборне кампање те дати Централној изборној комисији (ЦИК) мандат за супервизију трошкова политичких партија и изван изборних кампања.

Унутар ове препоруке оцијењено је да је потребно повећати транспарентност рачуна и активности субјеката који су у вези с политичком странком у рачуне политичких странака.

Истакнута је и потреба јачања механизама интерне финансијске контроле политичких странака, у сарадњи с локалним подружницама странака те потреба за успостављање правила о захтјевима ревизије која се примјењују на политичке странке, а у исто вријеме осигурати независност професионалаца који врше ревизију њихових рачуна.

- Повећати финанцијске и кадровске ресурсе Одјела за ревизију ЦИК-а за ефикасно обављање надзорних задатака који се тичу политичког финансирања, укључујући осигуравање бржег и значајнијег надзора над политичким странкама и финансијским извјештајима за вријеме изборних кампања - став је ГРЕЦО-а.

Сматрају неопходним увођење обавезе за ЦИК да сумњива кривична дјела пријављује агенцијама за проведбу закона и јачање сарадње и координације напора на оперативном и извршном нивоу између ЦИК-а, порезних органа и агенција за проведбу закона.

Потребно је и јасно дефинирати кршења политичких финансијских правила и увести ефективне и размјерне санкције проширујући распон могућих казни и повећањем опсега кривичних одредби које ће се односити на све особе и субјекте у складу с обавезама које произилазе из Закона о финансирању политичких странака и Изборног закона.

Из ГРЕЦО-а подсјећају да су бх. власти изразиле намјеру да припреме јединствени закон о политичким странкама на државном нивоу у циљу проведбе препорука, али то није урађено.

Истакнуто је да је остало још много тога да се уради, јер осим што није успостављен усклађени законски оквир, није промовирано кориштење банкарског система за доприносе политичким странкама те нису повећани ресурси ЦИК-а за потребе надзора.

С друге стране, оцијењено је, добро је то што је нови Кривични закон Републике Српске и Кривични закон Брчко дистрикта БиХ инкриминирао подмићивање у приватном сектору у посебним одредбама, које се разликују од оних које се односе на подмићивање у јавном сектору.

Међутим, то није случај са другим кривичним законима, те је изостало усклађивање санкција на цијелој територији БиХ.

- У Извјештају о усклађености, власти су извјештавале о намјери да ускладе постојеће санкције за подмићивање и трговину утјецајем, али планови још увијек нису услиједили конкретним законодавним корацима. У каснијим извјештајима о привременој усклађености није забиљежен никакав напредак - стоји у извјештају.

Осим ових препорука важно је напоменути да је ГРЕЦО препоручио укидање могућности коју пружа посебна одбрана стварног кајања да се мито врати особи која га је дала, а које је пријавило дјело прије његовог откривања и то је дјеломично проведено.

Наиме, ова могућност укинута је у кривичним законима БиХ и Брчко дистрикта БиХ, али остала је непромијењена у ентитетским кривичним законима.

Због свега овога, Антикорупцијско тијело Вијећа Европе у посљедњем извјештају у који је Фена имала увид, позвало је бх. власти да наставе процес реформи и осигурају потпуно усклађен и конзистентан правни оквир за адекватну борбу против кривичних дјела корупције на цијелој територији државе.

 

 


Бука препорука

Политика

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.