КАКО СЕ ИЗВЛАЧИО НОВАЦ ИЗ ХЕ НА ВРБАСУ: Сумњиви послови и паре за родбину (2)

Управа Хидроелектрана на Врбасу је у претходних 10 година кроз систем јавних набавки закључила на десетине штетних уговора.

Buka tim / 24. април 2018

Све су то радили измишљањем непотребних, нерентабилних и штетних инвестиција, пренадувавањем цијена и расписивањем дискриминаторских тендера прилагођених блиским пријатељима, кумовима или сродницима.

Ово потврђују бројни докази који су у посједу Бука портала, од фотографија до уговора и јавних огласа. 

Поред тога, све ово је опширно документовао и бивши извршни директор у “ХЕ на Врбасу” Здравко Ковачевић, који је због свог противљења многобројним штетним пословима по предузеће добио отказ. 

 

 

ЛАДАРА ОД 80.000 КМ

 

 

У току 2014. године, руководство „ХЕ Врбас“ је провело Изградњу надстрешнице за смјештај механизације за чишћење и одржавање приступних путева. Након проведеног преговарачког поступка, уговор је закључен са фирмом „Гранд Пром“ из Српца, по цијени  од 79.853 КМ. Оно што је нелогично јесте да су на конкурс пристигле три понуде, све три из Српца, и све три по истој цијени. 

Надстрешница (горњи дио)

На крају, умјесто објекта за смјештај механизације, направљена је ладара, која никад није послужила сврси. Иначе, објекат није никад до краја завршен, односно направљен како је то предвиђено пројектном документацијом, а данас мјештани одлажу сијено у њему. 

Пројектни задатак никад није испуњен

Надстрешница (доњи дио)

 

„ЗЛАТНЕ“ СТЕПЕНИЦЕ

 

Након проведеног поступка, уговор о замјени газишта и ограде на степеништу од монтажног платоа до турбинске етаже закључен је са фирмом „Интеграл инжењеринг“ из Лакташа по цијени од 78.701 КМ. 

Ови радови су, према ријечима наших саговорника из „ХЕ Врбас“, били непотребни, а фотографије које смо добили на увид показују колико је цијена овог посла надувана. 

 

Занимљиво је да је и Управник електране безуспјешно упозоравао Управу друштва и извођача радова да се радови изводе без икакве заштите електро опреме и генератора од прашине и отпадног материјала и да се таквим радовима угрожава рад и животни вијек генератора.

Упозорење управника број: 02-1/78/11 и фотографије

 

ПРИСТУПНА РАМПА ИЛИ СТЕПЕНИШТЕ ЗА ПРИЈАТЕЉЕ

 

Директор и дио управе „ХЕ Врбас“ су још једном непотребном инвестицијом нанијели огромну штету овом предузећу, како тврди Здравко Ковачевић, некадашњи запосленик ове фирме, и то путем јавне набавке „Израда приступних рампи.“

Он је о овоме нашироко писао у кривичној пријави која још увијек чека епилог.

Како је навео Ковачевић, сам назив поменуте инвестиције је камуфлирајући, јер су је назвали „израда приступних рампи“, а радило се о једној рампи.

„Након проведеног фиктивног поступка, уговор је закључен са понуђачем „Зид Арт“ из Мркоњић Града, по цијени од 58.312 КМ. Ова рампа није рађена за потребе јавног предузећа, јер на мјесту гдје је изграђена нема никакве везе са потребама предузећа, него је изграђена за потребе власника једног мотела који на тој локацији посједује изграђене викендице и чамце, а који је чак изјавио да му је извршни директор за инвестиције обећао изградити приступну рампу и да је испоштовао обећање. Иначе, изградња ове приватне приступне рампе није коштала више од 3.000 КМ, а плаћена је преко 50 хиљада“, навео је Ковачевић у својој кривичној пријави.

 Да би лакше схватили о чему се ради направили смо фотографије приступне рампе:

Степенице од 50.000 КМ

 

ХОРТИКУЛТУРА БЕЗ РЕЗУЛТАТА

 

У Плану инвестиција за 2014. годину под ставком 46. Управа „ХЕ Врбас“ је планирала инвестицију Оплемењивање простора Ада радовима хортикултуре, иако им је било познато да су ти радови планирани у склопу инвестиције Уређење АДА поље, о чему смо већ писали.

 

Како је навео наш саговорник Ковачевић, ова набавка је покренута са планом да се засади 360 садница.

„У фиктивном преговарачком поступку, радови су додијељени „Тамарис Компани“ Бањалука по коруптивној цијени од 98.898 КМ, иако је планом било предвиђено 80.000 КМ. Након завршетка радова, Извршни директор за инвестиције је констатовао да су радови урађени у цијелости и на вријеме. Ипак, да то није тако, показује констатација представника јавног предузећа и представника испоручиоца, који су недуго затим обишли локацију Ада поље, при чему су констатовали да су се осушиле 363 саднице“, рекао је Ковачевић.

 

Да је тако, потврђују и фотографије које смо забиљежили.

Парцела АДА

 

РАСВЈЕТА ЗА КУЋНЕ ПОТРЕБЕ

 

Још једна сумњива набавка је она од прије 10 година када је урађена „Расвјета приступног пута“.

Како је навео Ковачевић, овом јавном набавком је причињена материјална штета „ХЕ Врбас“.

„Након наведеног фиктивног договарачког поступка, уговор о извођењу радова закључен је са предузећем „Милош импекс“ из Бањалуке, по цијени од 68.169 КМ. Иначе, пут је већ био освијетљен, а ова набавка је планирана из разлога што директор хидроелектране Недељко Кесић поред пута има породичну кућу. Расвјета је раздвојена на два дијела, што значи да је један рађен за 'потребе електране', а други за приватне потребе“, навео је Ковачевић. 

Да ово нису само празне ријечи, показује записник о стању изведених радова, који је у посједу нашег портала, а у којем се наводи низ недостатака и неправилности.

Наиме, према пројектној документацији, требало је да се угради укупно 53 стуба, а урађено је 32. Затим, пројектом је предвиђена уградња самоносивог кабла  СКС 3x25+61/10 мм, а уграђени су каблови знатно мањег просјека. Такође, предвиђена је уградња 110 м поцинчане траке, што није урађено. Требало је урадити и седам заштитних летви уземљења, али ни то није направљено. Уграђени су неодговарајући осигурачи, ормари нису адекватно заштићени...

ПОГЛЕДАЈТЕ ЗАПИСНИК О СТАЊУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:

 

ОСМАТРАЊЕ СА ЗАКАШЊЕЊЕМ

 

Једна од најчуднијих набавки у континуитету јесу оне за геодетско снимање бране и обраду података.

Наиме, „ХЕ на Врбасу“ је у посљедњих 10 година  провела поступке геодетског снимања на начин да се сваке године тендер расписивао за ону претходну. 

Извод из Кривичне пријаве

Проблем настаје ако се зна да извођач осматрања мора да обавијести надлежни орган управе о свим деформацијама и промјенама које би могле да буду знак поремећаја у конструкцији бране, њеним темељима или падинама акумулације, те да у случају непосредне опасности предузме хитне мјере обезбјеђења предвиђене пројектом техничког осматрања.

Е сад, поставља се питање како би ово неко могао да направи ако је посао добијао са годину дана закашњења. 

Због тога је и бивши извршни директор за организационо правне и кадровске послове гласао против оваквих набавки и тражио да се доставе информације како је могуће геодетски осматрати брану за 2014. годину у 2015. години и какву сврху има обрада геодетских података за 2013. у 2015. години. 

 

 

 

 

Здравко Ковачевић наглашава да је у свим овим поступцима јавних набавки, поред тога што се у већини случајева ради о непотребним и штетним инвестицијама, индикативно то да се услуге и радови углавном додјељују истим понуђачима и то на начин да се услови јавне набавке унапријед прилагоде понуђачима који имају кумовске и пријатељске везе са директором или неким од чланова управе. 

 

 
 ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ БИЗНИС ПРЕКО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
 

Директор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ Недељко Кесић је у претходних 15 година оштетио ово предузеће за милионе марака, а себи и својој породици, пријатељима и ближој родбини омогућио стотине хиљада марака имовинске користи.

 

Ово потврђује бројна документација до које је дошао наш портал истражујући пословање ХЕ Врбас!

 

Злоупотребљавајући службени положај и овлаштења Кесић је у више наврата закључио штетна поравнања у споровима за накнаде штете у корист ужих чланова породице и тако оштетио предузеће у коме је директор за најмање 100.000 КМ. 

 

НОВАЦ ЗА БРАТА, ОЦА И МАЈКУ

 

Према доказима који су у посједу портала БУКА, Кесић је наложио судска поравнања  у споровима  за накнаду штете због наводног плављења приватних парцела узрокованих режимом рада ХЕ „Бочац“, а које су покренули Драго, Боро и Мара Кесић, отац, брат и мајка директора ХЕ. 

Иако је судски вјештак изјавио да ХЕ Бочац није узрок плављења спорних парцела, накнаде су уредно исплаћиване. 

Из судских поравнања и платних налога која су у посједу нашег портала видљиво је да је Боро, брат директора ХЕ добио одшету у износу од 9.112 КМ, као и 3.560 КМ за трошкове парничног поступка. Такође, исти документи показују да је Драги Кесићу на име штете исплаћен износ од 29.760 КМ, те 2.150 КМ трошкова парнице. Поред тога, Драго је још једним судским поравнањем обештећен са додатних 20.832 КМ и 4.515 КМ трошкова. 

 

Најновији случај односи се на мајку директора ХЕ Врбас Мару Кесић, која је судском нагодбом  заједно са оцем и братом Кесић Недељка, а на име штете за изгубљене приносе добила 8,490 КМ, од Хидроелектране која је обавезна да им надокнади и парничне трошкове од 15.460 КМ.

 

 

ГОРИВО ИЗ ДИРЕКТОРСКЕ ПУМПЕ

 

Ово је само дио оног шта се дешава у ХЕ „Врбас“. Наиме, Управа предузећа је прошле године усвојила одлуку којом је за најповољнијег понуђача за набавку горива за возила возног парка ХЕ на три године изабрана бензинска пумпа „МГ Петрол“ из Мркоњић Града, иначе у стварном власништву Кесића, како су нам то рекли радници ХЕ „Врбас“, а потврдио Здравко Ковачевић, бивши извршни директор.  Званично, директор ове пумпе је Милан Ђукановић, запосленик ХЕ „Врбас“ и кум Кесића, који, према Изводу из Привредног регистра прима плату из Хидроелектране, а ради на пумпи. Иначе, вриједност ове набавке је 462.000 КМ. 

 

 

Ковачевић нам је потврдио ове наводе и додао да је избор најповољнијег понуђача извршен на основу једне прстигле понуде. Он тврди да је у тендерским условима наведено да је пумпа „МГ Петрол“ удаљена 600 метара од гараже „ХЕ на Врбасу“ због чега је ова фимра добила максималан број бодова, али да се у цијелој причи прешутила једна чињеница.

„Тачно је да се пумпа налази у непосредној близини гараже, само што је тај гаражни простор издат једном трговцу за складиштење робе и ни једно возило  се не паркира у тој гаражи. И у 2016. години изабран је „МГ петрол“ за набавку горива по цијени од 130.360 КМ и када се сагледају цијене набавки и процијењене цијене у Плановима набавки очигледно је да Кесић кроји план набавки, пише понуде и усваја одлуке о избору понуђача за набавку горива на пумпи која је у његовом власништву и ово траје годинама, од отварања пумпе, при чему се намјештају тендерски услови да би се елеминисали сви остали понуђачи“, рекао нам је Ковачевић. 

 

КУПИ, ПРОДАЈ, КУПИ...

 

Једна од већих малверзација у ХЕ Врбас, која би такође могла ићи на душу Кесићу, јесте куповина плаца за гаражу.

Он је након долска на мјесто директора купио земљиште у Мркоњић Граду од дотичног Живка Јотића, а након тога исто земљиште продао Марку Томићу-Драцхлеру, са намјером да ту парцелу прода „ХЕ на Врбасу“, што се јасно види из документације коју посједујемо. Одмах након што је извршио ову продају, Кесић расписује оглас за куповину земљишта за изградњу гараже и гле чуда, управо је парцела Марка Томића- Драцхлера једина испуњавала услове огласа. 

Шта се даље дешавало сазнали смо од Ковачевића, који је у то вријеме био члан управе предузећа. Он каже да се на спорни оглас пријавио само Томић- Драцхлер са понудом од 180.000 КМ за земљиште.

 „То смо сви у управи одбили. Једини за куповину земљишта је био Кесић. Након тога исти понуђач даје понуду од 174.000 КМ коју је прихватио Надзорни одбор, а чланови Упараве поново одбили. Након одбијања и друге понуде, слиједи трећа по цијени од 154.000 КМ, коју опет сви чланови управе осим Кесића одбијају, након чега директор, мимо одлуке и воље управе, по вишеструко већој цијени од тржишне купује земљиште од Марка Томића- Драцхлера“, казао је Ковачевић.

Ово потврђују и документи у посједу Бука портала, од понуда до уговора.

 

14.11. 2005. Кесић добија изводе из одјељења за просторно уређење Мркоњић града и потврду да се на парцели може градити објекат величине 30x12

8.3.2006 Томић постаје власник земљишта

16.6.2006. расписује јавни оглас

26.6. Томић шаље понуду

3.8. потписује се купопродајни уговор

 

 

 

ПРАЊЕ ВОЗИЛА НА РАЧУН ДИРЕКТОРА

 

Много се уизимало и на прању возила. Према подацима до којих смо дошли, Кесић је као директор ЈП планирао услуге прања возила предузећа по цијени од 4.000 КМ које је повећао на 10.000.

Тако већ 10 година ове услуге обавља аутопраона у склопу бензинске пумпе која је у власништву Кесића. Избор понуђача се врши у фиктивном поступку. На то су упозоравали и само руководиоци у ЕР Врбас, међутим овај посао и даље добија 'МГ Петрол'“.

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

Такође, постоји основана сумња да је Кесић злоупотребљавајући положај у претходних 10 година незаконито и противно актима предузећа примао у радни однос чланове своје породице и породица блиских пријатеља, али и раднике који раде на његовим приватним објектима и имању. 

 

Како нам је испричао Ковачевић, ови радници су без икаквих квалификација, а неки и са лажно стеченим дипломама примљени у радни однос. 

„Кесић је оваквим запошљавањима кроз бруто плате оштетио ХЕ Врбас за преко 500.000 КМ, а тако стекао и противправну корист јер већина тих људи ради за њега у његовим приватним објектима и предузећима.“

 

Иначе, касније смо дошли до податка да је и сам Кесић је незаконито изабран за директора јер су за то мјесто прописани услови ВСС седми степен: дипл. правник, економиста, инжињер електротехнике или машинства, што се јасно види из статута предузећа, док је он завршио школу за унутрашње послове у Загребу у трајању од 4 семестра. Чак је и потписао изјаву да се на њега не односи члан 9. Устава БиХ иако је хашки суд против њега водио истрагу за ратни злочин етничког чишћења. 

 

 

Према мишљењу наших саговорника, Кесић је овим свим описаним радњама оштетио ХЕ Врбас за најмање 2.500.000 милиона КМ, а себи и својим најближим сродницима и сарадницима обезбједио имовинску корист од преко милиона марака.

У прилог томе иду и подаци да је директор „ХЕ на Врбасу“ власник луксузне виле и парка, стамбено-пословог објекта у Мркоњић Граду, објекта у којем је смјештена Комерциална банка у Мркоњић Граду, бензинске пумпе, два стана у Будви, три стана у Бањалуци и најмање два пословна простора у самом центру Бањалуке, те репрезентативан возни парк...

 

Директор "ХЕ Врбас" Недељко Кесић одбацује све оптужбе које му се стављају на терет и каже да нема ништа против да одговара уколико правосудне институције утврде да је починио било које дјело супротно закону.

„Ја сам упознат да је против мене и управе поднесена кривична пријава. Сад да говорим о чему се ту радило, тешко је то овако појаснити. Али ко год хоће може овдје сазнати шта се дешавало и погледати документацију. Поднијето је 38 пријава и ево управо имам инспекторе супа из Бањалуке који раде по једном случају. Ми имамо 38 пријава које је поднио наш бивши извршни директор кога је надзорни одбор смијенио са мјеста извршног директора за правне и кадровске послове и у међувремену је поднио тих тридесетак пријава. Он је био правник у задњих 12 година. Тужилаштво провјерава ове наводе и све што траже ми достављамо, још није поднијета ни једна оптужница. Људи раде и провјерававају. Ево сад се провјерава и за Бочац 2 и нека раде и провјеравају. Тужилаштво мора провјеравати, шта ће друго радити“, рекао нам је Кесић.

 

 

Он наводи да су све оптужбе које се односе на њега резултат освете бивших радника који су остали без посла. 

„Све ово што ми се подмеће је поднио наш бивши извршни директор. А узрок томе је да сам је, пошто он није радио своје послове, поднио приједлог надзорном одбору да њега смјене и поставе ту другог правника који ће радити те послове које он не ради. Надзорни одбор је то размотрио надуго и нашироко и разријешио га дужности. Кад га је разријешио, онда је он сјео и почао да тужи, од 2004. године све на овамо. А ми како Тужилаштво нешто тражи достављамо“, рекао је Кесић за БУКУ.

 

Директор "ХЕ Врбас" Недељко Кесић

 

Како каже, он се ничег не боји и радо ће сарађивати са полицијом и тужилаштвом, без обзира да ли се тражили докази против њега или било кога другог.

„Ја се не бојим ничега и ја сам радио у супу. Све и један предмет који је Тужилаштво затражило добили су одговор. Па, ми смо возили документацију и комбијем колико има докуметације у случајевима о којима говорите. Али морам рећи да ми имамо поступак набавке гдје морамо да удовољимо од планова набавки, одобравања управе, одобравања извршног директора, одбора за ревизију, надзорног одбора, владе, скупштине акционора и све то има своју процедуру у складу са законом које се раде. Опет кажем, ништа није спорно, тужилаштво нека ради ако мисли да треба и ако утврде да је неко одговоран тај нека и одговара, ако не утврде ником ништа“, поручио је Кесић.

 
 
Новинарка Журнала из Бањалуке Љиљана Ковачевић итекако је упозната са "ликом и дјелом" Недељка Кесића те да јој није ни мало чудно што се овакве ствари дешавају у Хидроелектранама. Она тврди да је  директор "ХЕ на Врбасу" човјек који увијек био уз власт, близак тајкунима, као и да ужива подршку једног од најјачих тзв. политичко-пословних кланова у РС, "Мркоњићког клана".
 
 
 
"Кесић је човјек који се ријетко појављује у јавности. О њему нико ништа не пише и ријетко је под лупом медија, иако је чињеница да посједује енормно богаство које свакако није могао стећи од директорске плате која износи око 1.800 КМ. Чињеница је да Кесић посједује бројне некретнине у Мркоњић Граду, Бањалуци, па чак и Србији и Црној Гори, чија вриједност се мјери десетинама милиона марака. Оно што није познато је како је он заправо дошао до тих некретнина. Не постоје транспарентни подаци, али је чињенциа да се радило о сумњивим пословима, сумњивим финансијско трговинским трансакцијама и да је Кесић један од најближих сарадника Младена Милановића Каје, власника 'МГ Минда', 'Мркоњић путева' и још неколико фирми, те да је под заштитом министра финансија Зорана Тегелтије. Кесић је једноставно увијек био уз власт. Почетком деведесетих година он је био високи функционер државне безбједности Републике Српске, потом директор Енергопетрола, а у посљедњих 15 година приближио се СНСД-у и сад обавља функцију директора 'ХЕ на Врбасу'", рекла је Ковачевићева.
 
 
Према њеним ријечима, Кесић је човјек који је све своје директорске позиције добро искористио и све што је урадио добро је наплатио.
 
"Он је захваљујући позицији на којој је и својим везама са тзв. 'Мркоњићким кланом', односно Младеном Милановићем Кајом и Зораном Тегелтијом дошао у посјед бројних некретнина, а ја ћу само навести неке. Кесић у Мркоњић Граду посједује објекат који је издао у закуп Комеријалној банци. Некада је то био објекат у власништву фабрике обуће Босна, али је замијењен за много мањи објекат од око 30 квадратних метара чији је власник био Кесић. А ако погледамо још мало уназад видјећемо да је и тај мали објекат прије Кесића, био у власништву Државне безбједности на чијем челу је опет био Кесић, што показује све малверазције у вези са овим објектом. Кесић у Мркоњич Граду посједује и станбено-пословни објекат саграђен на земљишту једног Бошњака који је избјегао у Сански Мост. Он је у Мркоњић Граду саградио и бензинску пумпу, а земљиште на којем је изграђена је такође нелегално присвојено. Он има огромно богаство и у Бањалуци гдје је за 1,5 милиона марака купио вилу у Гајевој улици преко пута робне куће Боска, чија је стварна вриједност много већа, јер само земљиште на којем се налази вила има огромну вриједност. Такође, на бањалучкој Малти посједује ексклузивни пословни простор и земљиште од неких 1100 квадратним метара. Тај плац са пословним простором је некад припадао фирми 'Меркур', али га је, према документима у које сам имала увид, Кесић добио у посјед за милион марака", испричала нам је Ковачевићева.
 
"Осим што има добре везе са Младеном Милановићем Кајом тврди се да он има јако добре везе и са грађевинским предузећем Крајина из Бањалуке. Оно што је занимљво јесте да Кесић нема никаву приватну фирму, само је на челу јавног предузећа и да је и поред тога, наравно, заобилазећи све законске процедуре и непоштујући процесе јавних набавки дошао у посјед имовине која је већа од 10 милиона марака", навела је Ковачевићева.
 
 
За крај, наша саговорница је скренула пажњу на реченице са почетне стране интернет странице "ХЕ на Врбасу", које, како каже, можда најбоље описују начин на који ради руководство овог предузећа на челу са Недељком Кесићем:
 
"Слично као и у људском животу, и у животу и току једне воде и ријеке, небројено пута се наилази на многобројне уставе. Врло често их човјек са лакоћом заобиђе, баш као што и вода заобилази многе."
 
"Исто тако, и Кесић, свих ових година, са лакоћом заобилази законске процедуре и тандерске прописе, а све уз подршку појединаца из владајуће гарнитуре", закључила је Ковачевићева.
 
 
 
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
 
 
* Текст је произведен у оквиру медијског поол-а Мреже АЦЦОУНТ (Антикорупцијска мрежа организација цивилног друштва)

 


Бука препорука

Економија

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.