На снази епизода 'Приправност': Шта је забрањено грађанима Сарајева?

Упозоравају се оператори свих постројења за производњу топлотне енергије снаге преко 50 кW која користе чврста горива и лож уља, да смање температуру у просторима које загријавају за минимално 2ºЦ

BUKA portal / 06. децембар 2018

С обзиром да су уочени трендови пада концентрације загађујућих материја чврстих честица ПМ10 у зраку који су наступили услијед изненадне промјене временских прилика, министар просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево Чедомир Лукић, у функцији предсједника Оперативног штаба донио је Одлуку о укидању Друге епизоде „Упозорење“, док и даље на снази остаје Прва епизода ''Приправност'' са одређеним мјерама у Кантону Сарајеву.

 

Из Оперативног штаба подсјећају да на снази остају мјере из Прве епизоде “Приправност” Плана интервентних мјера у случајевима прекомјерне загађености зрака у Кантону Сарајево, и то:

 

-Интензивирати активности  комуналних предузећа и других правних лица који врше редовно (механичко  чишћење и прање цеста), као и зимско одржавање цеста уз употребу "мокрог поступка", ради смањења емисија прашине,


- Позивају се правна лица да у зависности од својих могућности изврше помјерање почетка радног времена, како би се допринијело растерећењу капацитета јавног градског превоза и градских саобраћајница


- Забрањује се кретање аутомобила (на потезу Башчаршија – Илиджа у оба смјера), чији бензински мотори имају норму ЕУРО1 или мању, и дизел мотори норму ЕУРО3 или мању, уз појачане контроле органа МУП-а. Ово се не односи на возила полиције, инспекције, министарства одбране, јавног градског превоза, јавних комуналних предузећа, возила са дипломатским таблицама и возила хитних интервенција (цивилне заштите, хитне помоћи и ватрогасаца), таxи возила, електричних возила и возила на плин,


-Забрањује се саобраћај за теретна моторна возила чија је највећа дозвољена маса преко 3,5 тоне на главном градском лонгитудиналном правцу на потезу од Башчаршије до Неджарића са преусмјерењем саобраћаја на алтернативне правце кретања. Техничка регулација саобраћаја за вријеме забране вршит ће се привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом, знацима и наредбама које дају овлаштена полицијска лица МУП-а Кантона Сарајево. Ово се не односи на возила јавног градског превоза, јавних комуналних предузећа, возила хитних интервенција и доставна возила за прехрамбене производе.


За вријеме трајања забране саобраћаја, управитељи цеста су дужни сваки из своје надлежности извршити постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме, укључујући и одржавање исте,


-Упозоравају се правна и физичка лица да је кажњиво свако спаљивање отпада у кућанствима. У случају сумње на таква недозвољена поступања пријаве упутити на Еко-телефон бр. 033/66 00 00 или телефон Кантоналног оперативног центра цивилне заштите бр: 121, ради даљњег дјеловања надлежних инспекција опћина и Кантона,


-Упозоравају се оператори свих постројења за производњу топлотне енергије снаге преко 50 кW која користе чврста горива и лож уља, да смање температуру у просторима које загријавају за минимално 2ºЦ,


 -Упозоравају се оператори свих постројења за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW која користе природни гас, да смање температуру у просторима које загријавају за минимално 1ºЦ,


-Упозорава се становништво да својим понашањем  и активностима додатно не доприноси загађењу зрака,


-Апелује се на возаче да рационално и одговорно користе приватне аутомобиле,


-Појачава се инспекцијски надзор над градилиштима,


-Упозоравају се ризичне групе становништва да смањење кретања.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Бука препорука

Бука деск

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.