ПРАВНА БОРБА СЕ НАСТАВЉА: Тужбе против спорних рјешења за мале хидроелектране на Неретвици

Овим пројектима противи се и локално становништво, које је у уторак спријечило постављање информативне табле о почетку радова на Неретвици.

BUKA portal / 22. мај 2020

Foto: Centar za životnu sredinu

 

Заједно са Центром за животну средину и Аархус центром из Сарајева, Удружење за заштиту околине ”Зелени Неретва” из Коњица спремило је тужбе против рјешења Федералног министарства околиша и туризма, којим се обнављају околинске дозволе за изградњу планираних хидроелектрана “Сријански мост” и “Горовник ушће” планираних на ријеци Неретвици.

Овим пројектима противи се и локално становништво, које је у уторак спријечило постављање информативне табле о почетку радова на Неретвици.

Федерално министарство издало је “обновљене околинске дозволе” инвеститору ЈП Електропривреда БиХ за наведена постројења, те у оба поступка онемогућило учешће јавности у доношењу ових рјешења, што је у супротности са Законом о заштити околиша ФБиХ.

”Контрукција ’обновљена околинска дозвола’ је непозната у Закону о заштити околиша ФБиХ, сљедствено чему није прописана ни процедура за доношење такве дозволе, због чега тужитељи сматрају да је федерално министарство прекршило начело законитости, а којим је обавезано да доноси управне акте који имају упориште у закону, другом пропису и опћем акту”, рекла је Нина Крешевљаковић, правна савјетница Аархус центра у БиХ. 

Она истиче да је због наведених пропуста јавног органа, Аархус центар покренуо и иницијативу за подношење захтјева за заштиту законитости код Федералног тужилаштва.

Амир Варишчић, предсједник удружења ”Зелени Неретва” из Коњица, потврдио је да ће обје тужбе бити брзо уложене уз подршку цијеле локалне заједнице.

”Удружење ‘Зелени Неретва’ је још 2010. године, приликом издавања прве околинске дозволе, поднио федералном министарству „Примједбе на Студију утицаја на околиш мале хидроелектране у сливу ријеке Неретвице“ и тиме у поступку везаном за овај предмет стекао статус заинтересираног субјекта. Но без обзира на ту чињеницу, министарство о новом поступку није обавијестило ни нас као локално удружење, нити локално становништво, од којих је појединим лицима имовина директно угрожена предметним пројектима”, рекао је Варишчић.

Центар за животну средину је такође уложио и тужбу против рјешења Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, којим се носилац пројекта “МХЕ Марвел“ д.о.о. Калиновик ослобађа од обавезе да спроводе процјену утицаја и прибави нову Студију утицаја на животну средину за пројекат ХЕС „Горња Неретва“ Фаза И.

Наиме, првом фазом овог пројекта је планирана изградња три мале хидроелектране, ”Гребенац Ушће”, „Мједеник“ и ”Игашчица” на ријекама Неретва и Игашчица, у општини Гацко. За изградњу је исто Министарство прије осам година овом инвеститору наложило да изради Студију утицаја, која је у међувремену престала да важи, те је инвеститор био дужан да прибави нову. Међутим, ово Министарство је осам година послије, одлучило да ипак нема потребе за израдом такве Студије.

Како наводе из Архус центра, овим је Министарство премашило своја овлаштења и дјелује изван оквира позитивних правних прописа, тим прије што је у оквиру ХЕС “Горња Неретва”, поред три наведене МХЕ у првој фази, у другој фази планирана изградња још додатна четири постројења (МХЕ Гребенац-Крупац, МХЕ Трновица, МХЕ Плачикус и ХЕ Улошки бук). Самим тим, озбиљан кумулативни штетни утицај је потпуно извјестан, а тиме и побијано рјешење Министарства незаконито.

“Обзиром на укупну инсталисану снагу сматрамо да није легитимно за очекивати ни да ће постројења предвиђена у првој фази имати занемарив утицај на животну средину. Мишљења смо да је за иста неопходно израдити нову студију утицаја која ће процијенити кумулативни штетни утицај на законом заштићене вриједности, односно уопште допустивост да се планирана изградња објеката реализује на овом подручју”, навео је Реджиб Скоморац, асистент на програму Енергија и климатске промјене у Центру за животну средину.

 


Бука препорука

Друштво

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.