Приједлог закона о друштвеном предузетништву у РС: Срамно је да нису усвојени конструктивни приједлози стручњака

Срамно је да нису усвојени конструктивни приједлози стручњака и активиста цивилног сектора са дугогодишњим искуствима у предметној области у тренутку када се друштвена предузећа суочавају са низом проблема у пословању

BUKA portal / 25. новембар 2021

 

Коалиција за развој социјалног предузетништва (неформалне мреже стручњака, удружења и социјалних предузећа), прве овог типа у БиХ реаговало је на актуелни Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске, који је разматран на 19. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске.

"У ранијем периоду, у више наврата, коментаре смо доставили Министарству привреде и предузетништва Републике Српске, али исти нису прихваћени. Током претходних година активно смо иницирали конкретне мјере подршке развоју друштвених предузећа, али су такве мјере изостале. У исто вријеме, број друштвених предузећа у Републици Српској се (према расположивим сазнањима) смањује, а пословање социјалних/друштвених предузећа прате бројне потешкоће. Уколико се не усвоје адекватне мјере подршке, упитан је и опстанак и развој овог сектора", рекла је координаторица Коалиције др Анита Шимунджа.

Коментаре на Нацрт закона о друштвеном предузетништву су доставили и надлежним скупштинским одборницима / народним посланицима у јуну 2021. године.

"Активно смо учестововали на јавним расправама поводом Нацрта закона, те поновно упутили коментаре Министарству привреде и предузетништва Републике Српске, након чега је Министарство привреде и предузетништва доставило одговор да коментари нису уважени, јер су утврдили да 'коментари нису у складу са основним циљем и мисијом самог закона'. Разочарани смо оваквим одговором, али и изненађени, јер се кроз досадашњу праксу нисмо сусрели са појмом 'мисија закона', имајући у виду да је познато да се мисија односи на предузећа/организације. Током јавних расправа није постојала спремност Министарства да уважи наше коментаре", појашњава Шимунджа.

Коментари које је припремила Шимунджа (докторица економских наука у области социјалног/друштвеног предузетништва) добили су подршку већег броја организација цивилног друштва широм Републике Српске, међу којима су и савези и друге коалиције. Организације су доставиле Министарству привреде и предузетништва РС писма подршке коментарима др Аните Шимунджа.

"Срамно је да нису усвојени конструктивни приједлози стручњака и активиста цивилног сектора са дугогодишњим искуствима у предметној области у тренутку када се друштвена предузећа суочавају са низом проблема у пословању због чега је упитан опстанак овог сектора. Мишљења смо да Приједлог закона карактерише низ недостатака због којих није могуће очекивати да овај сектор заживи и развија се, прије свега, јер не омогућава јасну ни квалитетну повезаност са постојећим законима, нити конкретне облике подршке које друштвена предузећа могу остварити. Циљ закона је прешироко и неадекватно формулисан, дефиниције друштвеног предузетништва и друштвеног предузећа (узевши у обзир услове) су непотпуне. Хармонизација прописа је кључно питање када је ријеч о развоју социјалног/друштвеног предузетништва. Приједлогом закона није прецизирано ко ће и на који начин уредити одређена питања која се ближе односе на пословање сваке од форми у којој би могла пословати друштвена предузећа", појашњава Шимунджа.
 
Додаје да је већ сада извјесно да ће се постојећа друштвена предузећа суочити са низом недоумица у вези са примјеном закона, те да приједлог закона није стимулативан за ове субјекте.

"Проблематичан је сами концепт закона, који одудара од оквира законских рјешења у земљама Европске уније. Приједлогом закона се друштвено предузетништво ограничава на дјелатност која се заснива на тржишним принципима, док је општепознато да се друштвено предузетништво може проводити у привредним и непривредним дјелатностима. То значи да друштвено предузетништво обухвата тржишни и нетржишни подсектор. Овим Приједлогом закона нису дефинисани конкретни подстицаји или други видови подршке новим друштвеним предузећима и другим субјектима друштвеног предузетништва", истиче Шимунджа.

Проценат добити који је предвиђен за реинвестирање у случају када друштвена предузећа послују у форми привредних друштава и и задруга није у складу са принципима друштвеног предузетништва и праксом у земљама ЕУ и свијету. То потврђују и примјери из земља из региона и ЕУ.

"Напријед наведено је познато онима који се озбиљно и посвећено баве развојем социјалног предузетништва, а до ових информација се може доћи једноставним претраживањем путем Гоогле претраживача. У вези са напријед наведеним, указали смо да је потребно размотрити и друга важна питања (имовина и др). Обзиром да наши приједлози за унапређење нацрта, потом и приједлога закона, нису усвојени, организације цивилног друштва широм Републике Српске, удружиле су се (поновно) и упутиле писма/дописе са коментарима на Приједлог закона према надлежним скупштинским тијелима и народним посланицима. Позвали смо народне посланике да одговорно заступају интересе грађана, с дужном пажњом размотре предметне материјале, у нади да ће коначан исход наших активности залагања за квалитетан Закон бити адекватан оквир подршке за развој друштвеног предузетништва. Током дискусије о приједлогу закона на сједници 24.11.2021. само један народни посланик је рекао да сматра да је требало да се приједлог закона врати на дораду, што је био наш захтјев", истиче Шимунджа.

Додаје да су згрожени чињеницом да је у завршној ријечи помоћник Министра привреде и предузетништва РС користио појмове: „невладине институције“, „статус друштвеног предузетништва.“

"Јасно је и евидентно елементарно познавање основих категорија друштвеног предузетништва од стране Министарства привреде и предузетништва РС. Сви који подрже приједлог закона у облику који је разматран на сједници, доприносе продубљивању тешког стања у овом сектору. Ми вјерујемо у перспективу грађанског активизма, прије свега, јер се током претходних година коалицији придружио већи број организација цивилног друштва и социјалних предузећа широм Босне и Херцеговине. У наредном периоду доћи ће до трансформације - развоја Коалиције за развој социјалног предузетништва у шири грађански покрет састављен од друштвених активиста, удружења грађана/невладиних организација и стручњака који ће својим активизмом (без политичког уплива) допринијети остваривању потребних и корјенитих друштвених и економских промјена. Увјерени смо да ћемо заједничким залагањем у коначном доћи до нивоа жељених промјена од значаја за развој сектора социјалног предузетништва", рекла је координаторица Коалиције за развој социјалног предузетништва др Анита Шимунджа.
 


Бука препорука

Економија

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.