Републичка инспекција у највећој бањалучкој основној школи због двије учитељице

Ванредна контрола

Tatjana Čalić / 26. јануар 2021

Републичка просвјетна инспекција извршила је ванредну инспекцијску контролу у највећој бањалучкој основној школи „Бранко Радичевић“, а у вези са примједбама родитеља због промјене двије учитељице.

Једне у одјељењу ИИ6, Неде Мићић, а друге у одјељењу В3, Наде Васиљевић.

Како је инспекција утврдила ситуација је у оба случаја слична- обје учитељице су радиле под уговором о раду на одређено вријеме, једна на мјесту раднице која је била на боловању, друга на мјесту раднице која је користила неплаћено одсуство. Неда Мићић је, како су утврдили, први пут радни однос у школи засновала 01.09.2016. године, да би школа са њом у више наврата, са периодичним прекидима, закључивала уговоре на одређено вријеме све до 13.07.2020. године када је њен радни однос рјешењем био прекинут због повратка учитељице са боловања.

У случају Наде Васиљевић, инспекција је утврдила да она примљена такође под уговором о раду на одређено вријеме 01.9.2018. године до повратка одсутне раднице са неплаћеног одсуства. Уговор је и са Ваиљевић у неколико наврата продужен, а када је по истеку неплаћеног одсуства, радница обавијестила школу да се неће вратити на радно мјесто и поднијела захтјев за отказ Уговора о раду на неодређено вријеме, њено радно мјесто је формално-правно постало упражњено. 

“У складу са наведеним одредбама Закона, свим школама са подручја актива Бањалуке, Челинца, Котор Вароши и Кнежева је упућена потреба ра радником професор разредне наставе. Дана 19.10.2020. године ЈУ ОШ „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава је пријавила технолошки вишак на слободно радно мјесто професор разредне наставе чиме је попуњено наведено радно мјесто, а Нади Васиљевић престао радни однос који је био закључен на одређено вријеме”, појашњавају у Инспекторату додајући да је у међувремену, 23.10.2020. године, још једна учитељица обавијестила школу о привременој неспособности за рад, те је директор у складу са чланом 116. Закона о основном васпитању и образовању, са Надом Васиљевић закључио Уговор о раду на одређено вријеме на радном мјесту професор разредне наставе, а најдуже до 60 дана, односно до 25.12.2020. године.

У међувремену је школа за учитељицу која се вратила са боловања, а на чијем мјесту је привремено радила Неда Мићић, запримила Обавјештење о резултатима оцјене радне способности од стране Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, а у којем се наводи да код раднице која је запослена на неодређено вријеме на конкретном радном мјесту, постоји смањена радна способност и да осигураница не може обављати послове радног мјеста наставник разредне наставе, чиме је ово радно мјесто постало упражњено. Директор школе након свих законских процедура које нису уродиле плодом одлучује расписати конкурс, а школа са Мићић закључиује уговор на одређено вријеме, до окончања конкурсне процедуре. Конкурс је објављен 25.11.2020 године у дневним новинама Глас Српске на који су се јавиле и Васиљевић и Мићић.

Након закључења јавног конкурса, комисија за пријем радника је дана 04.12.2020. године, је провела прописану процедуру -бодовање просјека оцјена који је кандидат остварио током студирања, вријеме проведено на евиденцији незапослених лица која траже запослење, резултате остварене на тесту, резултате остварене на интервјуу и дужину радног стажа у васпитно-образовном раду. 

И након ове процедуре Неда Мићић је на основу остварених бодова рангирана на пето мјесто ранг листе са 19,56 бодова, док је Нада Васиљевић била десета са освојених 14,30.

Закључак инспекције у оба случаја, у дијелу који покрива њихову надлежност, нису утврђена кршење процедура прописаних Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

По закону у случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења. Школски одбор провјерава наводе из приговора и законитост спровођења поступка избора и пријема кандидата и одлучује о приговору кандидата. Одлука Школског одбора је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути судски поступак пред надлежним судом. Дакле, републички просвјетни инспектор нема овлаштења да доноси одлуке умјесто Школског одбора, нити било којег другог органа, те је Школски орбор обавезан да се очитује на наводе из жалбе кандидата”, појашњавају у Инспекторату.

Све ово вријеме родитељи ученика су уз ове учитељице, организовали су и протесте, али и бојкот наставе јер вјерују да је спорни конкурс намјештен.

И док у случају Васиљевић наводе како су политика и страначка подобност у позадини комплетне приче око конкурса, родитељи чије је ученике годинама учила Мићић, истичу да их се политика не тиче, да се боре искључиво за права своје дјеце да остану са својом учитељицом те да новоизабраној учитељици желе пуно успјеха у раду са неким другим одјељењем. 

И једни и други очекују реакцију и очитовање школе, али и Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Милица Малешевић, мајка једног од ученика, је поднијела захтјев МУП-у за одржавање мирне протесне шетње у суботу 30.01. 2021. године која би требала кренути управо испред ове бањалушке школе, а завршити на Тргу Републике Српске гдје ће бити предати захтјеви према Влади и Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Подјетимо Бука је већ раније у писању о случају учитељице Наде Васиљевић, а том приликом нам је потврдила да ће правду потражити судским путем.


Бука препорука

Бука деск

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.