Студирате, а желите на распусту радити у Њемачкој: Млади задовољни платама, али не и смјештајем!

Јавни позив студентицама и студентима за подношење пријава за феријални рад у СР Њемачкој у 2019. години…

Maja Isović Dobrijević / 24. јануар 2019

Foto: Ilustracija

 

Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позвала је заинтересоване студентице и студенте уписане на универзитете и високе школе у Босни и Херцеговини да доставе пријаве за рад у СР Њемачкој током љетног распуста у 2019. години у оквиру Програма феријалног рада који се одвија у сарадњи са Савезном агенцијом за рад СР Њемачке.

За Босну и Херцеговину у 2019. години је одобрено 150 мјеста, од чега је студентицама/студентима универзитета у Федерацији БиХ додијељено 95 мјеста, студентицама/студентима универзитета у Републици Српској 48 мјеста и студентицама/студентима универзитета у Брчко Дистрикту БиХ 7 мјеста.

На овај позив могу се пријавити: искључиво редовне/и студентице/и универзитета и високих школа у Босни и Херцеговини које/и нису уписане/и у посљедњу годину студија. Остали услови који пријављени морају испунити су добро владање њемачким језиком, расположивост за рад у Њемачкој у периоду који није краћи од два мјесеца, студентице/и се не би требали ограничавати на неку регију или мјесто у којем желе радити и спремност за рад у што више индустријских сектора у којима се нуде послови.

Феријални рад студената у СР Нјемачкој проводи се од 2005. године, када је Агенција за рад и запошљавање БиХ преузела ову обавезу од Федералног завода за запошљавање, односно наслиједила праксу коју је још СФР Југославија закључила са СР Њемачком.

Борис Пупић, стручни сарадник за односе са јавношћу, информисање и издаваштво Агенције за рад и запошљавање БиХ рекао је да у посљедњих пет година у просјеку између 30 и 50 студената на овај начин оду на феријални рад у СР Нјемачку и тамо стичу радно искуство.

“Сви ови студенти се врате у БиХ, а да су зарадили неку своту новца, усавршили језик и стекли одређено радно искуство. Према досадашњим искуствима студенти су ангажовани углавном у угоститељству као помоћна радна снага у кухињама, затим као помоћна радна снага у хотелима и одмаралиштима. Студенти се при феријалном раду третирају једнако као и други радници и уживају исту заштиту у погледу радних права, здравственог осигурања и осигурања на раду”, рекао је за БУКУ Пупић.

Када је у питању зарада Пупић каже да је она једнака заради домаћих радника на истим пословима.

“Ми немамо тане податке о зарадама, јер оне варирају у зависности од посла, покрајине и послодавца, али је битно да су зараде једнаке као и другим радницима на истим пословима. До сада нисмо имали неких жалби студената. Искуства су позитивна и често студенти одлазе на рад и неколико година за редом на начин да их послодавац лично позове путем Централне службе за запошљавање страних радника (ЗАВ) Савезне агенције за рад СР Њемачке. Највећи проблем студентима представља смјештај јер су најчешће смјештени у склопу одмаралишта гдје и раде и то су биле и најчешће замјерке на услове рада. С друге стране, највише похвала су имали на плате и зараду током рада”, истиче Пупић.

Каже да по јавном позиву студенти требају имати знање њемачког језика на минимум Б1 нивоу, јер су то неки општи услови које је поставила њемачка администрација.

ПРИЈАВА

Пријава треба да садржи сљедеће: два пријавна обрасца (Беwербунгсбоген), обострано штампана, читко попуњена на њемачком језику са унесеним датумом и потписом, двије фотографије новијег датума (формат за пасош), два примјерка Увјерења о упису (Имматрикулатионсбесцхеинигунг) попуњена на њемачком језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом високошколске установе, увјерење о студентском статусу (право учешћа у програму имају само редовне/и студентице/и) које је издала релевантна високошколска установа и овјерену копију возачке дозволе (необавезно).

Више информација о пријавама прочитајте на страници Агенције за рад и запошљавање.
 

 

 


Бука препорука

Економија

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.