ЗАБЛУДЕ ОКО ХРВАТСКОГ И БХ ДРЖАВЉАНСТВА:Тумачење правних заврзлама-Ко се заиста треба одрећи свог држављанства?

Питање двојног држављанства између БиХ и Хрватске уређено је Законом о потврђивању Уговора између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине о двојном држављанству, којег је хрватски сабор усвојио на сједници 3.10.2007. године, а потврдио тадашњи Предсједник хрватске Стјепан Месић 10.10.2007.године.

Elvir Padalović / 30. август 2018

У том Закону јасно је прописан начин стицања хрватског држављанства у односу на бх. држављанство и члан 2 је јасан, па ћемо га цитирати:

"Држављанин Босне и Херцеговине који посједује или је стекао држављанство Републике Хрватске на начин и у поступку утврђеном прописима Републике Хрватске, неће као резултат овог посједовања или стјецања изгубити држављанство Босне и Херцеговине нити ће се од њега тражити да поднесе захтјев за престанак држављанства Босне и Херцеговине.

Држављанин Републике Хрватске који посједује или је стекао држављанство Босне и Херцеговине на начин и у поступку утврђеном прописима Босне и Херцеговине, неће као резултат овог посједовања или стјецања изгубити држављанство Републике Хрватске нити ће се од њега тражити да поднесе захтјев за престанак држављанства Републике Хрватске."

Дакле они који већ имају држављанство Хрватске могу имати и бх. држављанство, без икаквог одрицања. У 496. одговору Европске комисије у сегменту "Политички критерији" различито су одговориле институције БиХ и институције РС (не зна се ко је одговарао, нити ико преузима одговорност ) на питање које се тиче односа са сусједним државама обје су институције погрешно ( РС) или дјелимично нетачно одговориле (институције БиХ) Ево о чему се ради и шта је збунило већину грађана

У дијелу које се тиче двојног држављанства између Хрватске и БиХ је са БХ нивоа ( или којег већ - углавном, написан је латиничним писмом) одговорено овако: Уговор о двојном држављанству: БХ страна у поступку прихватања држављанства Хрватске не захтијева одрицање од свог држављанства, док РХ не дозвољава пријем у своје држављанство БХ држављанима без одрицањима од држављанства БиХ.. Овај одговор дјелимично је тачан и тиче се само оних БХ грађана који стичу хрватско држављанство ПРИРОЂЕЊЕМ односно НАТУРАЛИЗАЦИЈОМ као само једним од начина стицања хрватског држављанства а који се односи на пријем странаца у хрватско држављанство. "Натурализација је једна од уобичајених и редовитих правних основа стјецања држављанства предвиђена вјеројатно у свим законодавствима. Натурализацијом стјече странац држављанство на властиту молбу посебним актом државне власти. Према томе, за разлику од стјецања држављанства подријетлом, натурализација се не проводи аутоматски по самој сили закона, него је за то потребно изричито очитовање воље дотичне особе и посебан акт државне власти" наводи се у појашњењу. ПРИРОЂЕЊЕМ се може стећи хрватско држављанство ако је између осталог грађанин добио отпуст из "страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у хрватско држављанство", односно да "живи у Републици Хрватској с пријављеним боравком 8 година непрекидно до подношења захтјева и има одобрен статус странца на сталном боравку", дакле тиче се оних грађана који живе одређени период на територији Републике Хрватске као странци а сад желе да постану хрватски држављани. Дакле не само држављани БиХ, који тамо живе и раде, већ и Американци, Пољаци, Словаци, Словенци и остали....Дакле само у случају да они желе хрватско држављанство, одричу се свог.

Што се тиче нпр. држављана Хрватске који живе на територији БиХ а избјеглице су из Хрватске, они су стекли ХРВАТСКО ДРЖАВЉАНСТВО рођењем на територији Републике Хрватске, или поријеклом, и као такви имају регуларно хрватско држављанство које им не може бити узето. Ако су у међувремену стекли и БХ држављанство, њихов је статус уређен Законом који смо споемнули на почетку овог текста.

Ево на који начин се добија хрватско држављанство ПОРИЈЕКЛОМ: Закон о држављанству Републике Хрватске је јасан: "Подријетлом стјече хрватско држављанство дијете:     чија су оба родитеља у тренутку његова рођења хрватски држављани;     чији је један од родитеља у тренутку рођења дјетета хрватски држављанин, а дијете је рођено у Републици Хрватској ;     чији је један од родлтеља у тренутку рођења дјетета хрватски држављанин, други без држављанства, или непознатог држављанства а дијете је рођено у иноземству.     дијете је странац или без држављанства, али је усвојено од хрвтаских држављана Даље се наводи да "Подријетлом стјече хрватско држављанство и дијете страног држављанства или без држављанства ако су га према одредбама посебног закона усвојили хрватски држављани са сродничким учинком. Такво се дијете сматра хрватским држављанином од тренутка рођења" Већина држављана БиХ хрватске националности су стекли хрватско држављанство ПОРИЈЕКЛОМ те се ни они неће морати одрећи БХ држављанства.

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РОЂЕЊЕМ Принцип де иуре соли ( односно "право земље" ) , је у хрватском правном систему секундарног и допунског карактера. Према Закону, хрватско држављанство стјече дијете које је рођено или нађено на подручју Републике Хрватске, ако су му оба родитеља непозната или су непознатог држављанства или су без држављанства. Дјетету ће престати хрватско држављанство ако се до навршене 14. године његова живота утврди да су му оба родитеља страни држављани. Сврха је ове одредбе у спрјечавању да у изријеком наведеним случајевима дјеца постану без држављанства (апатридима) Одговор из Републике Српске на 496.питање не треба ни коментарисати јер је потпуно нетачан: Наиме они су одговорили како "Између БиХ и Хрватске није закључен билатерални споразум везано за питање двојног држављанства што подразумијева да не постоји правни оквир по којем би држављани БиХ истовремено могли посједовати држављанство Хрватске" Већ смо споменули да постоји Закон који уређује ову област. Из иснтитуција се нико није огласио по питању овог. Из Дирекције за европске интеграције је раније речено за Независне новине да се на овим одговорима ради те да ће се ускоро састати радна група, како би се дошло до заједничког одговора према Европској комисији.

 


Бука препорука

ЕУ/БиХ

Најновије

Посматрајте догађаје изблиза.

Пријавите се на наш Newsletter.